מתן ייעוץ למתרפאים לגבי הדרכים לפירוק והסרת רובד השיניים באמצעות מכשירי ניקוי בין השיניים, צחצוח השיניים או באמצעים אחרים, הינו עיקרון יסודי במסגרת החינוך והפרקטיקה של רפואת השיניים. מחקרים מדווחים כי ניקוי בין השיניים מסיר ביעילות את הרובד ומצמצם את מצבי דלקת החניכיים. סקירות שיטתיות שנערכו בעבר מצביעות על עדויות בעלות ודאות נמוכה לכך ששימוש בחוט דנטלי מפחית את דלקת החניכיים ואת רמות הרובד מעבר לצחצוח שיניים בלבד. קיימות גם מספר ראיות המצביעות על העליונות של שימוש במברשות בין-השיניים ומכשור לשטיפות הפה על פני חוט דנטלי וקיסמי שיניים מעץ. עם זאת, מרבית המחקרים שנסקרו היו קצרי טווח (≤ 6 חודשים) והעריכו רק מתרפאים הנמצאים בסיכון נמוך. לדברי מחברי המאמר, לא קיימים ניסויים קליניים ארוכי טווח שהעריכו את השפעת הניקוי בין השיניים על תוצאות מתקדמות בקרב מבוגרים, כגון אובדן העצם המכתשית או שמירת השיניים לאורך זמן. בהתחשב באתגרים האתיים והלוגיסטיים שמציבים ניסויים כאלה, השימוש בכלי אפידמיולוגיה תצפיתית מציע תובנה קריטית, אך ממצאים אפידמיולוגיים לא היו תמיד עקביים. נתונים מבוססי אוכלוסייה מצביעים על כך שניקוי בין השיניים קשור בירידה בכמות הרובד, האבנית ודלקת החניכיים אך לא עם אובדן תאחיזת החניכיים. לעומת זאת, מחקרים אחרונים מדרום קוריאה וארצות הברית מצאו כי ניקיון בין השיניים נקשר במצב חניכיים טוב יותר. במחקרי אורך בקרב גברים אמריקאים, נמצא כי שימוש עקבי בחוט דנטלי לאורך זמן היה קשור לשימור רב יותר של השיניים, אך במחקר שנערך בקרב קבוצה מפינלנד, לא נמצא קשר בין ניקוי בין השיניים וכיסי החניכיים לאחר התאמה לגורמי סיכון להתפתחות מחלות החניכיים.


מטרה

המחקר הנוכחי נועד לבחון את הקשר בין ניקוי בין השיניים לבין תוצאות בריאות הפה באמצעות נתונים פרוספקטיביים מייצגים מארצות הברית. החוקרים העריכו באופן ספציפי באם תדירות הניקוי בין השיניים (שימוש בחוט דנטלי או שיטות אחרות) נקשר לשישה מדדים על מצב בריאות הפה שדווחו באופן עצמאי, הן בשיטות של חתך מוצלב והן באופן פרוספקטיבי. הנתונים נלקחו מהרכיב הבוגר (גיל≥18) של הערכת האוכלוסייה הייצוגית הארצית במסגרת מחקר הטבק והבריאות. חלק מהנתונים שנבדקו היו מהגל השלישי של המחקר (בשנים 2016-2015, n=26,086 משתתפים בניתוח) וחלקם מהגל הרביעי (בשנים 2018-2016, n=22,585). מודלים של רגרסיה מרובת משתנים המשוקללים בסקר העריכו בתוצאות הגל השלישי את הקשר בין התדירות השבועית של הניקוי בין השיניים לבין שישה מדדים של בריאות הפה שדווחו באופן עצמי: דירוג כולל, עקירות שיניים, דימום מהחניכיים, שיניים רופפות, אובדן עצם סביב השיניים ומחלות חניכיים בצורת חתך מוצלב ובאופן פרוספקטיבי, עם התאמה לגורמי סיכון קבועים למחלות החניכיים.

ניקוי בין-שיניים ≤7 פעמים בשבוע נקשר באופן פרוספקטיבי לסיכויים גדולים יותר לדירוג עצמי של בריאות פה מעולה (יחס סיכויים מותאם של 1.37) ולסיכויים נמוכים יותר לקיום חניכיים מדממות, אך לא לסיכוי נמוך משמעותית מבחינה סטטיסטית למצבים אחרים של בריאות הפה במהלך 12 החודשים הבאים בהשוואה לאי ניקוי בין השיניים.

גיל מבוגר, מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, סוכרת ועישון סיגריות היו קשורים באופן עקבי לבריאות פה גרועה יותר מבין כל מדדי התוצאה.

מסקנת החוקרים היא, כי ניקוי בין השיניים קשור לתפיסת בריאות פה טובה יותר וקיום של פחות דלקת חניכיים המדווחת באופן עצמי, אך לא הודגמה מניעת מצבי מחלה מתקדמים יותר. בהתחשב באופי הדיווח העצמי ובתקופת המעקב הקצרה יחסית, יש לפרש את הממצאים שהתקבלו במחקר בזהירות.

Chaffee BW, Persai D, Vora MV. Interdental cleaning and oral health status in an adult cohort, 2015 to 2018. J Dent Res 2020; 99(10): 1150-1156