לדברי מחברי המאמר, מחלת החניכיים הכרונית נפוצה מאוד בקרב אוכלוסיות בוגרות ברחבי העולם ומאופיינת בהרס בלתי הפיך של הרקמה הפריודונטלית. מצב זה גורם לאובדן של מתקדם התאחיזה הקליניתCAL) ), המוביל בסופו של התהליך לאובדן שיניים. לפי מדד נטל המחלות הגלובלי 2015, יותר משבעה אחוזים מאוכלוסיית העולם (כ-540 מיליון בני אדם) סובלים ממחלת חניכיים כרונית חמורה. המחקר הלאומי של בריאות הפה במבוגרים באוסטרליהNSAOH) ) גילה, כי השכיחות של מחלת חניכיים כרונית מתונה או חמורה עלתה מ-20.5 אחוזים בשנים 2006-2004 ל-30.1 אחוזים ב-2018-2017.

מחלת חניכיים כרונית היא אחד הגורמים העיקריים לאובדן שיניים. עדויות מצביעות על כך, שיותר מ-30 אחוזים מעקירות השיניים מיוחסות למחלת החניכיים. אובדן שיניים מפחית את היכולת ללעוס וגורם להפרעה בתפקוד המסטיקטורי. מצב זה מביא להפחתה בצריכת חומרים מזינים, המשפיעה על מערכת החיסון, וכתוצאה מכך להתפתחות מחלות מערכתיות מסוימות, ואפילו מוות. איכות חיים הקשורה לבריאות הפה, לרבות פיזית, פסיכולוגית וחברתית, ותוחלת החיים מושפעים באופן משמעותי מאובדן שיניים במבוגרים. מחלת חניכיים כרונית היא מחלה מורכבת עם מספר גורמים תורמים פוטנציאליים. עישון הוא גורם סיכון חשוב המשפיע על התקדמות מחלת החניכיים. גורמים נוספים כמו תנאים מערכתיים ומצב סוציו-אקונומי קשורים גם להתחלה ולהתקדמות של מחלת חניכיים כרונית. לדעת המחברים, על מנת להבין, ברמת האוכלוסייה, כיצד דפוסי המחלה משתנים לאורך זמן, יש צורך להעריך את השכיחות והתקדמות, או ההיפוך של מחלת החניכיים הכרונית, וגורמי הסיכון הקשורים למצב זה.

מטרה

המחקר הנוכחי נעשה על מנת: (1) לחשב את השכיחות, ההתקדמות, וההיפוך של מחלת החניכיים הכרונית; (2) לזהות גורמי סיכון ו/או הגנה לשכיחות, ההתקדמות וההיפוך של מחלת החניכיים הכרונית במבוגרים אוסטרלים במשך תקופה של 12 שנים.

הנתונים התקבלו מהמרכיב של הטווח הארוך של המחקר הלאומי האוסטרלי לבריאות הפה בקרב מבוגרים (NSAOH) שנערך בשנים 2006-2004, ונתונים חוזרים מקרב אותם המבוגרים בשנים 2018-2017. הסקר הראשון היה מחקר מבוסס אוכלוסייה של מבוגרים אוסטרלים בגילאי 15+. נעשה שימוש בהגדרות המקרים של האקדמיה האמריקאית לפריודונטיה והפדרציה האירופית לפריודונטיה, ולאחר מכן הושוו לשתי הגדרות מקרה אחרות. מודלים של רגרסיה רבת משתנים של Poisson שימשו להערכת שיעורי השכיחות (IRR) וקצב ההיפוך (RRR) של מחלת החניכיים. 775 מבוגרים אוסטרלים בסך הכול עברו בעלי שיניים בדיקות דנטליות בשני הזמנים. שיעור השכיחות/התקדמות וההיפוך של המחלה בקרב מבוגרים אוסטרלים היה 56.4 אחוזים ו-11.0 אחוזים, בהתאמה. מעשני טבק הציגו שכיחות גבוהה יותר מפי שלושה והיפוכים נמוכים מאלה שמעולם לא עישנו. הפסקת עישון הייתה קשורה באופן חיובי להיפוך מחלת החניכיים. השכיחות/התקדמות הכוללת הייתה 471.7 ל-10,000 שנות אדם, כשההיפוך היה 107.5 ל-10,000 שנות אדם. מספר השיניים הממוצע שאבדו עקב מחלת החניכיים היה 1.9 בשנים 2018-2017. היות המשתתף זכר ושאינו בטיפול חניכיים, היו סמני סיכון משמעותיים לשכיחות/התקדמות של מחלת החניכיים.

מסקנה

מחברי המאמר מסכמים, כי עישון מהווה גורם סיכון למחלת החניכיים. הפסקת עישון הינה אמצעי יעיל להפחתת השכיחות וההתקדמות של מחלת החניכיים הכרונית, להפחתת הסיכון לאובדן שיניים ולשיפור הבריאות הכללית של החניכיים.

Ju X, Mejia G, Chrisopoulos S, et al.  A longitudinal assessment of chronic periodontitis in Australian adults. J Clin Periodontol  2023; 50: 276-285