לדברי מחברי המאמר, תכנון לאחור הינו גישה רווחת ברפואת השיניים של שתלים, העוסקת בתכנון התותבת כגורם הקובע במיקומם של שתלים דנטליים. עם זאת, הנחת שתלים מדויקת ביותר הינה הכרחית להשגת המטרות שהיו לפני הניתוח. השיטה הנפוצה של "היד החופשית" מספקת תוצאות פחות צפויות במונחים של נזק איאטרוגני, סיבוכים אסתטיים ותרגול ביומכני להפחתת טעויות אלו והיא סללה את הדרך לפיתוח רפואת השיניים הדיגיטלית. ההתקדמות ברפואת השיניים הדיגיטלית מאפשרת רישום של נתוני הדמיה תלת ממדיים, רישומים דיגיטליים וסריקות פנים, ובכך מסייעת בתכנון וירטואלי של תותבות על גבי שתלים. מטרת ניתוח שתלים בעזרת מחשב (CAIS) הינה לשחזר למעשה את עמדות ההשתלה המתוכננות במהלך הניתוח. בניתוחי שתלים סטטיים בעזרת מחשב (sCAIS) משתמשים בתבניות כירורגיות על מנת להנחות את המכשירים הכירורגיים במהלך התקנת השתל, אולם השימוש בהם מוגבל במתרפאים עם אזורים של פתיחת פה מופחתת, במיוחד באזור השיניים הטוחנות. ב-CAIS דינמי קונבנציונלי dCAIS)) עוקבים בזמן אמת אחר מיקום המתרפא והמקדחים מוצגים על מסך מחשב יחד עם תכנית הניתוח, ובכך מאפשרים למנתח להתאים את נתיב הקידוח המקורי במידת הצורך.

dCAIS מבטל את הצורך בתבניות ניתוחיות ומתאים יותר למתרפאים עם פתיחת פה מוגבלת. עם זאת, המנתח חייב לעבור לסירוגין בין אתר הניתוח לבין המוניטור, מה שעלול לגרום לסיבוכים איאטרוגניים אפשריים. לאחרונה, הוצעו גישות מתקדמות המשתמשות בזרועות רובוטיות להחדרת שתלים על מנת להתמודד עם החסרונות של sCAIS ו-dCAIS קונבנציונלי. ניתוח שתלים בעזרת מחשב מבוסס מציאות רבודה (AR) מעלה תכנית טרום ניתוחית על אתר הניתוח באמצעות תצוגת רשתית וירטואלית, ובכך מאפשר למפעיל שליטה חזותית מלאה. לדברי המחברים, קיימים מחקרים אשר התמקדו באמינות שיטת "היד החופשית" בדיוק של שיטות CAIS יקרות ובסטטוס הנוכחי של פיתוח גישות חדשניות אך עד כה לא נערכה מטה-אנליזה על מנת להעריך את הדיוק של CAIS רובוטי, ולא בוצעה סינתזה הכוללת את הספקטרום המלא של שיטות התקנת השתלים.

 

מטרה

המחקר הנוכחי נועד לקבוע את הדיוק הצפוי של שיטות ה-CAIS הזמינות כיום בתנאי מעבדה ולחקור באם לטכניקות החדשות יש פוטנציאל להשיג דיוק מיקום שתלים מקובל קלינית, בהתבסס על תוצאות מחקרים פרה-קליניים המנחים את בחירתם. במחקר נכללו מחקרי מעבדה שהשוו את עמדת השתל לאחר הניתוח עם התוכנית הטרום ניתוחית. הסיכון להטיה הוערך באמצעות הכלי להערכת איכות למחקרי מבחנה. המחברים ערכו חיפוש שיטתי ב-18 באפריל 2023 באמצעות שלושת מאגרי המידע MEDLINE (באמצעות PubMed ,(EMBASE ו-Cochrane Central Register. במהלך החיפוש לא הוחלו כל מסננים או הגבלות. סך של 5,894 מחקרים נכללו בעקבות החיפוש למחקר. התוצאות המדויקות והמקובלות ביותר מבחינה קלינית היו למערכות CAIS רובוטי וסטטי (sCAIS). נערכה חלוקה נוספת בהתאם לרמת ההנחיה של מערכות sCAIS ונמצא כי מבין הקבוצות של מערכת זו, הנחת שתלים מונחית מלאה הייתה בעלת הדיוק הרב ביותר. למערכת CAIS מבוססת מציאות רבודה (AR) היו תוצאות מקובלות מבחינה קלינית עבור כל התוצאות למעט סטייה גלובלית אפיקלית. מערכת CAIS דינמית הדגימה תוצאות מקובלות מבחינה קלינית, למעט סטייה אפיקלית אופקית. מיקום שתל ב"יד חופשית" היה קשור למספר הגדול ביותר של טעויות.

 

מסקנות

לדברי החוקרים, מערכת sCAIS בהנחיה מלאה הדגימה את התוצאות הצפויות ביותר, בעוד ש-sCAIS ביד חופשית הדגימה את הדיוק הנמוך ביותר. CAIS מבוסס AR ורובוט עשוי להוות חלופות מבטיחות.

 

Takács A, Hardi E, Cavalcante GBN, et al. Advancing accuracy in guided implant placement: A comprehensive meta-analysis. Meta-analysis evaluation of the accuracy of available implant placement methods. J Dent 2023. doi: 10.1016/j.jdent.2023.104748