עגבת הינה מחלה זיהומית חיידקית הנגרמת על ידי חיידקי Treponema pallidum, שתוארו לראשונה בסוף המאה ה-15. מחלה זו נחשבת לאחד הזיהומים הנפוצים ביותר המועברים במגע מיני (STI) ברחבי העולם, עם כ-6 מיליון מקרים חדשים בכל שנה בקרב מתבגרים ומבוגרים. שיעורי השכיחות השתנו וגדלו במידה ניכרת בין מדינות ואוכלוסיות שונות בעשורים האחרונים. השכיחות המשוערת הנמוכה ביותר במדינות בעלות הכנסה גבוהה היא 0.2 אחוזים, ואילו בכלכלות הביניים וההכנסה הנמוכה היא נעה בין 1.3-0.3 אחוזים. מחברי המאמר מציינים כי על פי העדויות, ירדו שיעורי התחלואה בכל העולם מאז השימוש בפניצילין. עם זאת, במדינות אפריקה שמדרום לסהרה, נמשכה השכיחות ברמות גבוהות מאוד בהשוואה למקומות אחרים. מגמות כרונולוגיות באמריקה הלטינית, גילו כי עגבת מתקיימת באופן נרחב באזורי מטרופולין מסוימים בברזיל ובארגנטינה ונפוצה מאוד בערים גדולות אחרות.

עגבת יכולה להיחשב מחלה מולדת או נרכשת. המצב הראשון מתרחש באמצעות העברת המחלה מאם לילד והשני מועבר בעירוי דם או במגע מיני. בהתאם לזמן שחלף לאחר החשיפה לחיידקים, עגבת נרכשת מסווגת כראשונית, משנית, לא ראשונית לא משנית, ומאוחרת או עגבת עם משך לא ידוע. הביטויים הקליניים של עגבת משנים צורה ועשויים לחקות מחלות אחרות, בדרך כלל נראית מעורבות של הרירית, כולל נגעים בחלל הפה. עם זאת, אבחון עגבת נרכשת באמצעות ביטויים אורליים עשוי להיות קשה, לפיו עלול להיות אבחון מוטעה או תת אבחון.

המחברים טוענים כי בהתחשב בכך שמספר המקרים של עגבת חיובית מתועדת עשוי להיות בתת הערכה, תוארו בספרות כ-500 מקרים של עגבת אורלית נרכשת (AOS). למרות שהמספר הגדול ביותר של מקרים מדווחים של AOS מגיע מצפון ודרום אמריקה, מספר המחקרים המייצגים שיתוף פעולה עדיין דל מאוד.

קשה לאמוד במדויק את הנטל הגלובלי של עגבת בשל האופי האסימפטומטי של הזיהום, היעדר כלי אבחון מהימנים ונגישים הפוגעים ביכולת בדיקה נאותה ובמעקב לקוי במדינות רבות, וכן בנושאים הנוגעים לדיווח. באם לא מטפלים בעגבת באופן מלא, מחלה זו עלולה להגביר את הפגיעוּת ל-HIV, להוביל לסיבוכי הריון, ויש לה השפעה על התפשטות שרשרת המחלות המועברות במגע מיני. לדעת המחברים מאחר ועגבת נרכשת דורשת תשומת לב מבחינת מדיניות בריאות הציבור ואסטרטגיות של אבחון, קיום של מחקרים אפידמיולוגיים שאוספים נתונים משירותי הפניה מספקים מידע מדויק יותר למטרות אלה.

מטרה

במחקר הנוכחי מדווחים החוקרים על מקרים של AOS שאובחנו ב-18 שירותי הפניה בשבע מדינות דרום אמריקה. לדבריהם, זהו המחקר הרב-מרכזי הראשון המתעד מקרים של AOS בארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, ונצואלה, אורוגוואי ופרו. המחקר מספק גם דיון בנתונים קליניים ודמוגרפיים, כמו גם בניהול המחלה ברחבי העולם. נתונים קליניים נאספו בדיעבד מתיעוד 18 שירותי אבחון אורלים בארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, ונצואלה, אורוגוואי ופרו. בדיקות סרולוגיות של דוגמאות שאינן של טרפונמות ושל טרפונמות שימשו לאבחון. הסדרה כללה 339 מקרים של עגבת אורלית נרכשת.

נמצא כי עגבת משנית מדורגת כשלב השכיח ביותר (86.7 אחוזים). הנגעים היו שכיחים יותר בקרב גברים (58.0 אחוזים) ומבוגרים צעירים בגיל ממוצע של 33.3 שנים. בני אדם בגילאי 29-20 נפגעו ביותר (35.3 אחוזים). האתרים הנפוצים ביותר היו הלשון (31.6 אחוזים), השפתיים/קומיסורה לביאלית (25.1 אחוזים) והחך הקשה/הרך (20.4 אחוזים). מבחינה קלינית, עגבת אורלית נרכשת מוצגת בדרך כלל ככתמים ריריים (28.4 אחוזים), פפולות (25.7 אחוזים) וכיבים (18.1 אחוזים). ביטויים בעור התרחשו אצל 67.7 אחוזים מהחולים, ואילו לימפאדנופתיה וחום נצפו בקרב 61.3 ו-11.6 אחוזים מכלל הנבדקים, בהתאמה. מרבית החולים טופלו באנטיביוטיקה מסוג בנזתין פניצילין G.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי הדוח הנוכחי מאמת את התפשטות זיהום עגבת הפה הנרכשת בקרב צעירים בדרום אמריקה. המלצותיהם כוללות קיום של כלי אבחון נגישים לסריקה נאותה של מחלות, מעקב וייעוץ לבני אדם שנפגעו, במיוחד במדינות עם הכנסה נמוכה ובינונית.

de Andrade BAB, de Arruda JAA, Gilligan G, et al. Acquired oral syphilis: A multicentre study of 339 patients from South America. Oral Diseases 2021. doi.org/10.1111/odi.13963