מחקרים והמלצות של ארגוני הבריאות החשובים (לדוגמה, שירות הבריאות הציבורי בארצות הברית, איגוד רופאי השיניים האמריקאי וארגון הבריאות העולמי) מאשרים שהפלרת מים בקהילה הינה בטוחה ושהיא האמצעי החסכוני ביותר עבור בריאות הציבור למניעת עששת. כמעט 90 אחוזים מאוכלוסיית ארצות הברית נמצאת במערכות מים ציבוריות, ו-73 אחוזים מאוכלוסייה זו מקבלת מים מופלרים (CDC 2020). מחקרים המבוססים על נתונים לאומיים מ-2007 עד 2014 מדווחים שכמחצית מהמבוגרים בארצות הברית צורכים מי ברז ושליש צורכים מים בבקבוקים. לא קיימים נתונים לגבי האם צריכת מים מהברז והבקבוקים משתנה בהתאם למצב הפלרת מים בקהילה. מידע זה חשוב מכיוון שהיתרונות של הפלרת מים בקהילה במניעת עששת יפחתו עם ירידה בצריכת מי ברז. עלייה מתמדת במכירות מים בבקבוקים מעידה על כך כי יותר אנשים בוחרים בבקבוקים על פני מי ברז. מחקרים מצביעים על כך שתכולת הפלואוריד במים בבקבוקים הינה נמוכה בהרבה מהרמה המומלצת למניעת עששת. החל משנת 2013 ועד שנת 2014, סקר בחינת הבריאות והתזונה הלאומית ((NHANES מדד תכולת פלואוריד בדגימות מי ברז ביתיות עבור משתתפים בגילאי 0 עד 19.

מטרה

מחקר זה הינו הראשון שבחן צריכת מי ברז רגילה ומים בבקבוקים בקרב בני נוער לפי סטטוס הפלרת מים בקהילה. המחברים השתמשו בנתוני סקר בחינת הבריאות והתזונה הלאומית לשנים 2013 עד 2016 עבור 5,193 בני נוער בגילאי שנתיים עד 19. תכולת הפלואור בדגימות מי הברז הביתיות של בני הנוער נמדדה באופן אלקטרומטרי באמצעות אלקטרודות ספציפיות ליונים והוגדרה נמוכה (< 0.6 מ"ג/ליטר) או קרובה לאופטימלית (0.6 עד 1.2 מ"ג/ליטר). צריכת מים מהברז ומהבקבוקים הרגילים הושגה מביקורת תזונתית אחת של 24 שעות. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה בינומית בכדי להעריך יחסי שכיחות מותאמים ו-95 אחוזים רווח בר-סמך עבור צריכת מי ברז רגילים (כולל מי ברז בלבד או גם מי ברז וגם מים בבקבוק) וצריכת מים בבקבוקים בלבד בהתאם לתכולת הפלואוריד במים הביתיים (נמוכה או קרובה לאופטימלית) ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים. ביום נתון, 52.6 אחוזים מהנוער צרכו מי ברז רגילים (43.8 אחוזים באופן בלעדי ו-8.8 אחוזים גם מי ברז וגם מים בבקבוקים) ו-28 אחוזים רק מים בבקבוקים. צעירים שחורים שאינם היספנים וצעירים היספנים היו בסבירות נמוכה יותר ב-30 אחוזים יחסית לצרוך מי ברז ו-80-60 אחוזים בסבירות גבוהה יותר לצרוך רק מים מבקבוקים מאשר לבנים שאינם היספנים. הכנסה נמוכה, השכלה הורית נמוכה, ואי ביקור אצל רופא השיניים בשנה החולפת לא היו קשורים לצריכת מי ברז.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר היא, כי מחצית מבני הנוער צרכו מי ברז רגילים ביום נתון. צריכת מי ברז רגילים לא הייתה קשורה למצב הפלרת מים בקהילה. מחקר זה הינו הראשון שמצא כי עד 50 אחוזים מהאוכלוסייה אשר עבורה מסופקים מים מופלרים, עשויים שלא לקבל את מלוא היתרונות המונעים את מחלת העששת בשל אי צריכת מי ברז רגילים.

Lin M, Griffin SO, Park S, et al. Associations between household water fluoridation status and plain tap or bottled water consumption. JDR Clin Trans Res 2021 Oct; 6(4):440-447