לדברי המחברים, אבחון מדויק של נגעי עששת סביב סתימות הינו לרוב מאתגר עבור רופאי השיניים, עקב גורמים מבלבלים כגון פערים בין הסתימה לבין משטח השן והכתמה שולית. נגעי עששת סביב סתימות ממוקמים, בדרך כלל, בשולי החניכיים של אזורים אינטרפרוקסימליים. קשה להעריך את האזורים הללו מבחינה ויזואלית, מחדר דנטלי נוטה לחדור אפילו לפערים שוליים נטולי עששת או לתעלות. בנוסף, לא קיים קריטריון סטנדרטי לגילוי נגעי עששת סביב סתימות. יתר על כן, רוב הקריטריונים שעליהם מבססים החלפה של סתימות הינם בעלי דיוק מוגבל. מערכות חזותיות מפורטות הוצעו לצורך שיפור הדיוק והאמינות של בדיקה ויזואלית עבור עששת סביב סתימות. בין הקריטריונים הזמינים, מערכת הסיווג והניהול הבינלאומית של עששת (ICCMS – International Caries Classification and Management System) כוללת רשימה של קריטריונים מתוארים היטב לעששת הקשורה לסתימות וחומרי איטום (CARS –Caries Associated with Restorations and Sealants). עם זאת, לדברי המחברים אף מחקר קודם לא העריך בסביבה קלינית את הדיוק של הערכת העששת הקשורה לסתימות וחומרי איטום באיתור נגעי עששת סביב סתימות בשיניים נשירות. מצד שני, הקריטריונים הקליניים שאושרו על ידי הפדרציה הדנטלית העולמית (FDI) להערכת סתימות כבר שימשו במספר מחקרים.

מטרה

לדברי המחברים, מטרת המחקר הייתה לבדוק את הדיוק האבחוני של שני קריטריונים חזותיים לגילוי נגעי עששת סביב סתימות בשיניים נשירות: הקריטריונים של הפדרציה הדנטלית העולמית תוך התחשבות באדפטציה, צביעה ונוכחות עששת, ועששת הקשורה לסתימות ואיטומים. לשם כך, בוחן אחד ביצע את האבחנה ולאחר מכן את ההחלטה הטיפולית באמצעות הערכה חזותית ב-163 ילדים (בני 10-3) עם קריטריונים של הפדרציה הדנטלית העולמית ו-CARS. תקן הייחוס הורכב משתי גישות: (1) נוכחות של רקמת עששת לאחר הסרת סתימה ו-(2) נוכחות של נגעי עששת לאחר 6 ו-12 חודשי מעקב. מתוך 651 הסתימות שנכללו, 480 הוערכו באמצעות שיטות תקן הייחוס ונותחו. מערכת CARS הציגה דיוק גבוה יותר (0.721) מאשר זה שהתקבל מהקריטריונים של ה-FDI לגבי מקרים של עששת משנית (0.702), ההסתגלות השולית (0.700) וקריטריונים לצביעת שולית (0.681). הצביעה השולית לפי ה-FDI הצביעה על ערכי הרגישות (0.280) והדיוק (0.681) הנמוכים ביותר של המחקר. ערכי הספציפיות עבור הישנות עששת והסתגלות שולית לפי ה-FDI היו נמוכים מ-CARS. סתימות שהוערכו לאחר תקופת המעקב הביאו לרגישות נמוכה יותר אך ספציפיות גבוהה יותר מאלו שהוחלפו לאחר הערכה ראשונית.

מסקנות

מחברי המאמר קובעים כי באופן כללי CARS הינה מערכת מדויקת יותר בזיהוי עששת סביב סתימות בשיניים נשירות מאשר מערכת הקריטריונים של ה-FDI. עם זאת, הישנות העששת והסתגלות שולית לפי ה-FDI מציגים ביצועים דומים ל-CARS כאשר מתחשבים בסף הדנטין. מאידך לדבריהם צביעה שולית אינה פרמטר מדויק להערכת עששת סביב סתימות.

Pereira Moro BL, Antunes Pontes LR, Cunha Maia H, et al. Clinical accuracy of two different criteria for the detection of caries lesions around restorations in primary teeth. Caries Res 2022; 56:98-108