מחברי המאמר מציינים, כי בהתבסס על סקר שנערך בין השנים 2009 ל-2012, כמעט מחצית מהמבוגרים ויותר מ-60 אחוזים מבני 65 ומעלה סבלו ממחלת החניכיים ומחלה חמורה פגעה ב-11.2 אחוזים של מבוגרים ברחבי העולם בין השנים 1990 ל-2010.

בסקר הנטל העולמי של מחלות משנת (GBD) 2017, דווח כי בשנה זו נמצאו 796 מיליון מקרים של מחלת חניכיים חמורה בעולם. שכיחות גבוהה של מחלת החניכיים בקרב מבוגרים נצפה גם ביבשת סין, על פי סקר בריאות הפה הלאומי הרביעי שנערך

בין 2015 ל-2016. מחקר זה אף הצביע על קיום קשר חיובי בין חומרת המחלה לגיל. הזדקנות האוכלוסייה, שינויים בגורמי הסיכון ועלייה בשיעורי שמירת השיניים הטבעיות מגדילים עוד יותר את נטל מחלות החניכיים. מחקרים אלו מצביעים על כך שמחלת החניכיים עדיין מהווה בעיית בריאות ציבורית עולמית מרכזית ומדגישים את החשיבות של בקרה יעילה.

מאידך, לדברי המחברים חסרים מחקרים גלובליים שמתמקדים בכלל הנטל מחלת החניכיים והשינויים החלים בהקשר זה. סקר הנטל העולמי של מחלות מספק הערכה מדעית שיטתית של פרסומים זמינים לציבור, ותורם נתונים על המחלות, שכיחותן והתמותה של רשימה בלעדית וממצה של מחלות ופגיעות. הסקר משנת 2019 העריך את הנזק והנטל של 369 מחלות (כולל מחלות החניכיים) ב-21 אזורים ו-204 מדינות/טריטוריות ברחבי העולם. לאחרונה אף דווח על הנטל הלאומי הגלובלי והאזורי של מחלת החניכיים החמורה מ-1990 עד 2019 על ידי ניתוח נתונים של הסקר תוך התמקדות בשכיחות המחלה, הקשר בין שיעורי השכיחות ורמת המדד הסוציו-דמוגרפי, כמו גם התרומה היחסית של גורמי דמוגרפיה ואפידמיולוגיה לשינויים במספר הגלובלי של המקרים הנפוצים.

מטרה

במחקר הנוכחי, העריכו המחברים נתונים על מחלת החניכיים ממחקר GBD 2019 על מנת להעריך את ההתפלגות, העומס (כולל שכיחות, נפיצות ושנות חיים מותאמות לנכות), ומגמת מחלת החניכיים באזורים ומדינות שונות בין השנים 2019-1990, כדי לזהות כיוונים להקצאת משאבים רפואיים מוגבלים ולגיבוש מדיניות בריאות ציבור סבירה יותר.

החוקרים אספו נתונים על מחלת החניכיים בשנים אלו מהמחקר העולמי של נטל המחלות משנת 2019. הם ניתחו את השכיחות העולמית, ההיארעות ושנות החיים המותאמות לנכות (DALYs) המיוחסים למחלה. כן חושבו השיעור היחסי לגיל (ASR) והאחוז השנתי המשוער (EAPC), על מנת לכמת את נטל המחלה ומגמות זמניות. השיעור היחסי לגיל השכיחות, ההיארעות וה-DALYs עלו ברחבי העולם מ-1990 עד 2019. בשנת 2019, נמצא במערב אפריקה שמדרום לסהרה הנטל הכבד ביותר של מחלת החניכיים, בעוד שהמדינה עם נטל מחלת החניכיים הגבוה ביותר הייתה גמביה. נטל מחלת החניכיים היה קשור באופן שלילי לרמת הפיתוח הסוציואקונומי. למרות שרוב הנטל של מחלת החניכיים נצפה בקרב בני 59-55, שכיחות מחלת החניכיים הראתה מגמת עלייה בקרב אנשים צעירים יותר.

מסקנות

לדעת מחברי המאמר, ממשיכה מחלת החניכיים להיות בעיה עולמית בבריאות הציבור. יש לשפר את אסטרטגיות המניעה והבקרה הנוכחיות כדי למנוע עלייה בנטל המחלה.

Wu L, Zhang SQ, Zhao L. Global, regional, and national burden of periodontitis from 1990 to 2019: Results from the global burden of disease study 2019. J Periodontol 2022; 93:1445-1454