בחינת ההשפעה של מאפיינים אישיים, משק הבית, והתעסוקה על פערי ההכנסה בין גברים לנשים ברפואת השיניים

לדברי מחברי המאמר, פערי ההשכלה בין המינים בארצות הברית מצטמצמים, השתתפותן של נשים בכוח העבודה גדל, ויותר נשים פונות למקצועות עם מיומנות גבוהה, כאשר שיעור הנשים בעלות תואר אקדמי גדל פי ארבעה מ-1970 עד 2019. רופאות השיניים השתכרו בשנת 1990, בממוצע 78,130 דולר פחות מגברים רופאי השיניים; פער הכנסה זה ירד ל-64,717 דולר עד 2010.