לדברי מחברי המאמר, בהסתמך על אנטומיה וטופוגרפיה, סרטן הראש והצוואר מגדיר גידולים ממאירים בדרכי העיכול העליונות, כולל אלו של חלל הפה, הלוע והגרון. סרטן הראש והצוואר הינו הגידול הממאיר התשיעי בשכיחותו בעולם. טיפולי סרטן הראש והצוואר משפיעים לא רק על תפקודי הפה של המתרפאים כגון בליעה ודיבור, אלא גם על תפקודם הקוסמטי והפסיכולוגי. תופעות הלוואי החריפות הקשורות לטיפול בסרטן הראש והצוואר עשויות להימשך מייד לאחר הטיפול, בעוד שתופעות הלוואי הכרוניות עלולות להתפתח לאחר ≥ 90 יום.

מחלות הפה הנפוצות הקשורות לטיפול בסרטן הראש והצוואר כוללות קושי בבליעה (דיספגיה), יובש בפה (קסרוסטומיה), קושי בפתיחת הפה (טריזמוס), כאבי פה ושינויי טעם וריח. דיספגיה הינה אחד התסמינים השכיחים ביותר הנובעים מטיפול בסרטן הראש והצוואר, העלולה להיגרם על ידי ניתוח, טיפול בקרינה חיצונית וכימותרפיה במקביל לסרטן הראש והצוואר. דיספגיה דווחה ב-50 עד 70 אחוזי מתרפאים עם סרטן הראש והצוואר ועלולה להיות תוצאה של סיבוכים חריפים וכרוניים כאחד, הקשורים לטיפול בסרטן הראש והצוואר. מחלות פה אחרות הקשורות לטיפול בסרטן הראש והצוואר המשפיעות על תפקוד הפה של מתרפאים עם סרטן הראש והצוואר כוללות קסרוסטומיה וטריזמוס. מחלות פה אלו גם מפחיתות את איכות החיים של החולים. על פי הדיווחים, איכות החיים של מתרפאים עם סרטן הראש והצוואר חוזרת לקו הבסיס (קדם-טיפול) לאחר 18-12 חודשים לאחר הטיפול. על פי הדיווחים, שלב הגידול קשור לאיכות החיים של המתרפא לאחר הטיפול, כאשר חלק ממתרפאים מתלוננים על אי נוחות בתפקוד הפה שנה לאחר סיום הטיפול בסרטן הראש והצוואר. הכותבים שיערו כי ישנן השפעות נוספות, כגון מצבו החברתי והרקע הפסיכולוגי של המתרפא, על איכות החיים של המתרפאים מלבד תפקוד הפה.

מטרה

מחקר זה נועד להעריך שינויים באיכות החיים של מתרפא עם סרטן ראש צוואר בשלב מוקדם ולזהות גורמים המשפיעים על איכות החיים של מתרפאים אלה בעקבות טיפול בסרטן הראש והצוואר. 37 מתרפאים שעברו טיפול בשלב מוקדם (שלב/I שלב II) בסרטן הראש והצוואר, הוערכו במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה, לגבי תפקוד הפה, תפקוד הבליעה וציון איכות החיים שלהם בתחילת הדרך ו-12 חודשים לאחר טיפול כירורגי (12 חודשים). המשתתפים חולקו לשתי קבוצות: מתרפאים שחזרו לציון איכות החיים הבסיסית ב- 12 חודשים RE; n = 26) ) ואלה שלא חזרו (NR; n = 11) בסך הכל, 29.7 אחוזים (11/37) ממתרפאים עם סרטן ראש וצוואר בשלב מוקדם לא חזרו לציון איכות החיים הבסיסית של 12 חודשים. לאחר טיפול כירורגי, לא היה הבדל מובהק בין קבוצות ה-RE ו-NR לגבי תפקוד הפה והבליעה. יתרה מכך, תפקוד הפה והבליעה של כל מתרפאים חזר לקו הבסיס ב-12 חודשים. קבוצת ה-NR הראתה ציוני איכות חיים נמוכים יותר מקבוצת ה-RE לפי מדד הבריאות העולמי, ופרמטרים של "רוק דביק" בשאלונים.

מסקנות

לדברי המחברים, שיקום תפקוד הפה אינו מספיק כדי לשפר את איכות החיים של מתרפאים עם סרטן ראש וצוואר בשלב מוקדם. במקום זאת, הטיפול במתרפאים אלה צריך לשקול מספר גורמים המשפיעים על איכות חייהם.

Ihara Y, Kato H, Tashimo Y, et al. Changes in oral function, swallowing function, and quality of life in patients with head and neck cancer: A prospective cohort study. BMC Oral Health 2022. doi.org/10.1186/s12903-022-02329-5