לדברי המחברים, סרטן הפה גורם לחלק ניכר מהתחלואה והתמותה העולמית של סרטן. ברחבי העולם, מהווה סרטן הפה 300,000 מקרים (2.1 אחוזים מהכלל העולמי) ו-145,000 מקרי מוות בשנה. בין אלה, קרצינומה של תאי קשקש בפה מהווה 90 אחוזים מכלל סוגי סרטן הפה והיא מתרחשת בדרך כלל בחלל הפה. למרות התקדמות רפואית גדולה בעשורים האחרונים לשיפור הפרוגנוזה של סוגי סרטן רבים, הפרוגנוזה של קרצינומה של תאי קשקש בפה נותרה גרועה. בדיקה קלינית והיסטופתולוגית, בנוסף להדמיה, משמשות לאבחון קרצינומה של תאי קשקש בפה. כיום, ביופסיה של רקמה פולשנית ולאחריה בדיקה היסטופתולוגית, הינה תקן הזהב לאבחון קרצינומה של תאי קשקש בפה. עם זאת, ביופסיה של רקמות הינה הליך פולשני, ולוקח בין שבוע לשבועיים עד לקבלת תוצאות. בדיקה מוקדמת ופשוטה לאבחון קרצינומה של תאי קשקש בפה הניתנת לביצוע באופן לא פולשני ומניבה תוצאות מיידיות, עשויה להיות כלי אבחון משלים חיוני. אבחון באמצעות גז נשוף הינה שיטה לא פולשנית מבטיחה. שינויים בהרכב הגז הנשוף עלולים לגרום לריח רע מהפה, שעבורו ממאירות יכולה להיות סיבה בסיסית. הגורמים הסבירים ביותר לריח רע מהפה הינם מחלות פה, מחלות בדרכי הנשימה ומוצרי מזון נדיפים. לפעמים ריח רע מהפה נובע ממגוון מוצרי פירוק של חיידקים, כאשר תרכובות גופרית נדיפות הן הנפוצות ביותר. תרכובות גופרית נדיפות דרך הפה הנפוצות כוללות מימן גופרתי (H2S), מתאנתיול (CH3SH) ודימתיל גופרתי ((CH3)2S). תרכובות גופרית נדיפות ממלאות תפקיד חשוב בריח רע מהפה, והן מיוצרות בעיקר על ידי חיידקי גראם-שליליים. ניתוח נשיפה לסרטן הריאות והשד הוערך, והוכחה השפעה משמעותית של סמן ביולוגי לנשימה. ניתן לתאר בהרחבה מכשירים לניתוח גז נשוף בשתי קטגוריות, התקני זיהוי תבניות עם חיישנים וטכניקות ספקטרומטר מסה (MS). בין טכניקות אלה, GC-MS (טכניקה ישירה בעזרתה ניתן לזהות חומרים נעלמים באמצעות עקרונות הכרומטוגרפיה הגזית בשילוב עם עקרונות ספקטרומטריית המסות) נחשב כתקן הזהב עבור ניתוח תרכובות גופרית נדיפות בנשימה. מערכת ה-GC הפשוטה אינה גדולה והיא פחות יקרה. יתר על כן, הטיפול בדגימות קל יותר, ואין צורך במפעילים מיומנים. מערכות GC פשוטות וחדשות אלה יהיו שימושיים במרפאות לצורך זיהוי ריח רע מהפה ומצבי פה פתולוגיים.

במחקר על מתרפאי מחלת חניכיים, הליטוזיס נגרם על ידי מצב הדלקת של המחלה, והגז הנשוף של מתרפאים אלה הצביע על כך. מימן גופרתי ומתאנתיול היו בעלי ריכוז גבוה בקרב תרכובות גופרית נדיפות אחרות. למרות שקרצינומה של תאי קשקש בפה שונה ממחלת חניכיים כללית, היא עלולה להיות מלווה גם בתגובה דלקתית וריח רע מהפה. יתרה מכך, קרצינומה של תאי קשקש בפה עלולה להתגלות כבר בראשיתה עקב נוכחות של ריח רע מהפה.

מטרה

לדברי המחברים, מטרת המחקר הנוכחי הינה לחקור האם בדיקת הנשימה הננשפת באמצעות מערכת GC פשוטה יעילה לאבחון קרצינומה של תאי קשקש בפה, על ידי ביצוע ניתוח השוואתי של גז נשוף בין קבוצת קרצינומה של תאי קשקש בפה לבין קבוצות ביקורת בריאות. ניתוח השוואתי של נשימה בנשיפה בין מתרפאים עם קרצינומה של תאי קשקש בפה לבין בקרות בריאות בוצע באמצעות Twin Breasor II, שהינה מערכת כרומטוגרפיית גז פשוטה. גם ערכי מימן גופרתי וגם מתאנתיול היו גבוהים יותר באופן משמעותי בקבוצת קרצינומה של תאי קשקש בפה מאשר בקבוצת הביקורת הבריאה. ריכוז הגופרית הכולל היה גבוה יותר גם בקבוצת קרצינומה של תאי קשקש בפה, אך לא היה הבדל משמעותי ביחס של Ch3SH ל-H2S בין שתי הקבוצות. באמצעות רגרסיה לוגיסטית, החוקרים בנו משתנה חדש עם שטח מתחת לעקומה של 0.740, רגישות של 68.0 אחוזים וספציפיות של 72.0 אחוזים.

מסקנות

לדברי המחברים, ניתוח תכולת הגזה נשוף באמצעות כרומטוגרפיית גז פשוטה עשוי לשמש כשיטה לא פולשנית נוספת לאבחון קרצינומה של תאי קשקש בפה.

Kwon IJ, Jung TY, Son Y, et al. Detection of volatile sulfur compounds (VSCs) in exhaled breath as a potential diagnostic method for oral squamous cell Carcinoma. BMC Oral Health 2022. doi.org/10.1186/s12903-022-02301-3