לדברי מחברי המאמר, חוויות ילדות שליליות (ACEs) מקיפות טווח רחב ומגוון של מצבים הקשורים הן בהתעללות בילדים והן בתפקוד לקוי של משק הבית, כולל הזנחה פיזית ורגשית, התעללות פיזית ורגשית, פרידת הורים וכליאה על ידי הורים. כמעט מחצית מהילדים בארצות הברית חוו לפחות חוויות שלילית אחת. מחקרים בעבר הראו קשר בין חוויות ילדות שליליות לבין בריאות נפשית ירודה יותר, בריאות דנטלית גרועה יותר, השמנת יתר, סרטן, מחלות לב, מצב בריאותי גרוע יותר, מחלות בדרכי הנשימה ומספר רב של התנהגויות בריאות הקשורות לבריאות לקויה יותר. יתרה מכך, קיים קשר של מינון-תגובה בין חוויות ילדות שליליות לבין בריאות, כך שתוצאות הבריאות מחמירות ככל שהחשיפה למצוקה גוברת. לפיכך, חשוב להבין את ההשפעה של חוויות ילדות שליליות כאשר מנסים להבין ולשפר את בריאות האוכלוסייה. חוויה שלילית בילדות קשורה לשימוש מוגבר בטיפול נפשי, תרופות פסיכוטרופיות וטיפול על ידי מומחים. כמו כן, חוויות ילדות שליליות בדרך כלל קשורות לשימוש נמוך/לא מיטבי בבריאות מונעת וציות להמלצות טיפול רפואי מונע.

מספר רב של עבודות בחן את ההשפעה של חוויות ילדות שליליות על השימוש בטיפולי שיניים בקרב ילדים ומבוגרים. בקרב תלמידי תיכון, לאלה שהתנסו בחוויות ילדות שליליות יש סיכוי נמוך יותר להשתמש בטיפול שיניים. בקרב מבוגרים שחוו ארבע או יותר חוויות ילדות שליליות, נמצא קשר לסיכויים נמוכים יותר לקבל טיפול שיניים הולם בילדות. דיווח על התעללות בילדות בקרב מבוגרים קשור לכך שנשארות פחות שיניים בפה. לדבריהם יש צורך לבצע מחקרים על מנת לבחון את הקשר בין חוויות ילדות שליליות לבין טיפול רפואי, במיוחד טיפולי שיניים. בריאות שיניים לקויה קשורה למספר רב של השלכות שליליות, כולל ירידה במשקל, השמנת יתר, היעדרויות מבית הספר, ביצועים גרועים בבית הספר וכן ירידה באיכות החיים הכללית של ילדים. למרות שניתן למנוע במידה רבה מחלות שיניים נפוצות בקרב ילדים באמצעות הרגלי היגיינת טובים וטיפולי שיניים, שכיחות עששת השיניים בקרב ילדים בגילאי 19-2 היא 45.8 אחוזים.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נערך על מנת לבחון כיצד חוויות ילדות שליליות קשורות הן לשיניים בריאות והן לשימוש בטיפולים לבריאות השיניים בקרב ילדים. במיוחד, עוסק המחקר בחוויות ילדות שליליות ובריאות השיניים בקרב ילדים על ידי בחינת הפרט, ובהשפעה המצטברת של חוויות ילדות שליליות, כולל טווח רחב של חוויות שליליות. החוקרים השתמשו בנתונים מהסקר הלאומי לבריאות ילדים 2019-2018 (n=53,963), ובדקו את הקשר בין חוויות ילדות שליליות לבין 1) בריאות השיניים; 2) שימוש בטיפולי שיניים; 3) שימוש בטיפול שיניים מונע; 4) דחיית טיפול שיניים נדרשים. רגרסיות לוגיסטיות שימשו כדי לחשב סיכויים של כל תוצאה, עם תשע חוויות ילדות שליליות והמספר המצטבר של חוויות שליליות כמשתנים בלתי תלויים. רוב חוויות הילדות השליליות היו קשורות לסיכויים גבוהים יותר לבריאות שיניים ירודה יותר. באופן דומה, רוב החוויות השליליות היו קשורות בסיכויים נמוכים יותר להשתמש בטיפולי שיניים ובסיכויים גבוהים יותר לעיכוב בטיפולי השיניים.

 

מסקנות

 

לדעת החוקרים, המחקר הנוכחי מרחיב את הידע המצביע על ההשפעה המזיקה של חוויות ילדות שליליות על שימוש בשירותי בריאות ומדגים שגם טיפולי השיניים מושפעים לרעה. יש לדעתם לעשות מאמצים לשיפור הגישה לטיפול שיניים בקרב ילדים עם היסטוריה של חוויות ילדות שליליות.

Alcalá HE, Ng A, Tkach N, Navarra M. Adverse childhood experiences and utilization of dental care: A cross sectional study of children in the United States. Pediatric Dent J 2022; 32(3): 204-210