מחברי המאמר מציינים, כי ברחבי העולם ישנה עליה בשכיחות של סוכרת מסוג 2 בילדים ומתבגרים ב-30 השנים האחרונות. לדבריהם, במחוז מניטובה שבקנדה, השכיחות גבוהה פי 10 עד פי 20 משאר האזורים של קנדה. מחקרים אפידמיולוגיים במבוגרים מאשרים שסוכרת בלתי מבוקרת היא גורם סיכון למחלת החניכיים (PD), הכרוכה בעליה בהיקף, חומרה, קצב התקדמות, ושכיחות של המחלה. אבחון מוקדם של מחלת החניכיים הינו חיוני, מכיוון שהיא עלולה להוביל לאובדן שיניים, להשפיע על איכות החיים של המתרפא כולל היכולת התפקודית, ההערכה העצמית ויחסים חברתיים מופחתים. סיכון מוגבר של מחלת החניכיים תואר כבר בילדים עם סוכרת בגיל שש, אולם ישנה הגבלה בהשגת נתונים נרחבים לגבי ילדים ובני נוער עם סוכרת סוג 2, מכיוון שרוב דגימות המחקר כוללות בעיקר בני אדם עם סוכרת סוג 1. במחקר חתך של נוער עם סוכרת נמצא, כי הנזק לחניכיים היה נפוץ יותר באלו שסבלו מסוג 2 לעומת סוג 1 (55 לעומת 29 אחוזים). מחקר שנערך בעבר וכלל 16 בני נוער עם סוכרת סוג 2, אלו עם סוכרת סוג 2 היו שיעור מוגבר של דלקות חניכיים אך לא של מחלת החניכיים, בהשוואה לילדים שמנים ובעלי משקל תקין ללא סוכרת.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נערך על מנת לקבוע את שכיחות מחלת החניכיים בקבוצה גדולה יותר של ילדים ובני נוער עם סוכרת מסוג 2, ובאם שליטה גליקמית לקויה קשורה לשכיחות גוברת של המחלה, זאת במסגרת של מחקר חתך הכולל ילדים ובני נוער עם סוכרת סוג 2. לכל משתתף הועבר שאלון הקשור להיסטוריה של בריאות הפה והתנהגויות בריאות הפה ולאחר מכן עברו המשתתפים הערכה של הפה המלא. בנוסף, הוצאו פרמטרים קליניים ומטבוליים מהמרשמים הקליניים. במחקר השתתפו 121 ילדים ובני נוער (בגילאי 17-8, במהלך 11 חודשים). בסך הכל, 45.5 אחוזים הציגו מידה מסוימת של מחלת חניכיים, כאשר ל-10 (8.3 אחוזים) הייתה מחלה קלה, ל-36 (29.8 אחוזים) הייתה מחלה מתונה ולתשעה (7.4 אחוזים) הייתה מחלה חמורה. לקבוצת מחלת החניכיים היו אינדקסים ממוצעים גבוהים יותר של מדדי החניכיים והרובד, עומק הכיסים ואובדן התאחיזה הקלינית, בהשוואה לקבוצה ללא מחלת חניכיים. בניתוח הדו-משתני והרב-משתני אומת קיום קשר מובהק סטטיסטית בין שכיחות מחלת החניכיים לבין ההמוגלובין המסוכר (HbA1c). קשר זה אומת עבור משתני ההתאמה של משך הסוכרת, הגיל, אינדקס מסת גוף, חוסר במים זורמים, שימוש באינסולין ועוד.

 

מסקנות

לדברי מחברי המאמר, ילדים ובני נוער עם סוכרת מסוג 2 היו בעלי שיעורים גבוהים של מחלת החניכיים בהשוואה לממצאים שנראו במחקרים קודמים בקרב נוער עם סוכרת. לטענתם, HbA1c לא מבוקר משפיע על שכיחות מחלות החניכיים. בדיקת חניכיים מקיפה חיונית לילדים ובני נוער עם סוכרת מסוג 2 על מנת למנוע את מחלת החניכיים, לזהות אותה בשלב מוקדם ולטפל בה.

 

 

Todescan SMC, Schroth RJ, Dean H, et al. High prevalence of periodontitis in children and adolescents with type 2 diabetes. J Periodontol 2023; 94: 174–183