במהלך העשורים האחרונים, תהליך קבלת ההחלטות ברפואת השיניים של שתלים התבסס באופן נרחב על ראיות מדעיות, המאפשרות לרופאים לבצע שיקום פה מורכב עם שיעורי הישרדות והצלחה גבוהים לטווח ארוך. עם זאת, שיקום אזורי שיניים אחוריות דורש לעתים קרובות הליכי רקונסטרוקציה גדולים על מנת להשיג נפח עצם נאות לפני מיקום השתל ובכך מגדיל את התחלואה והעלויות של המתרפאים ואת משך זמן הטיפול. כדי להתגבר על בעיות פוטנציאליות אלו, אך עם זאת לספק למתרפאים תפקוד ואסתטיקה מספיקים, עלה השימוש בכתרים יחידים עם קנטילבר הנתמכים בשתל. שיטת טיפול זו אומצה משחזורים הנתמכים בשיניים, כאשר עם זאת, תועדו השפעות מזיקות של קנטילבר הנתמך בשתל על שיעורי ההישרדות של השיניים והתותבות. בהצהרות מוסכמות של ועידת הקונצנזוס החמישית של האגודה האירופית לאוסאואינטגרציה, דווח כי לגבי כתרים יחידים עם קנטילבר הנתמכים בשתל "לא ניתן היה לאסוף מידע תקף מהספרות לגבי התרחשותם של סיבוכים". לפיכך, הומלץ להמשיך לעקוב אחר האמינות של כתרים יחידים עם קנטילבר הנתמכים בשתל תוך התמקדות בתוצאות ארוכות טווח.

מטרה

מטרת המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי הייתה לדווח על שיעורי ההישרדות וההצלחה של שתלים התומכים בכתרים יחידים עם קנטילבר, הנתמכים בשתל באזורים האחוריים של הלסת העליונה והלסת התחתונה לאחר לפחות 10 שנים מההעמסה.

מתרפאים אשר להם בוצעו כתרים יחידים עם קנטילבר הנתמכים בשתל עברו הערכה מחדש לאחר ≥10 שנים של העמסה. רמות העצם השוליות הרדיוגרפיות בקו הבסיס (כלומר, בעת מתן הכתרים עם קנטילבר) ולאחר תקופת המעקב חושבו והושוו בין פני השטח של השתלים הסמוכים והמרוחקים מקצה הקנטילבר. חושבו שיעורי הישרדות השתלים ושיעורי ההצלחה. 21 מתרפאים עם 25 כתרים יחידים עם קנטילבר נתמכים על ידי 25 שתלים הוערכו מחדש לאחר ממוצע של 3.8±13.6 שנים ( טווח 19-10 שנים) ולא התגלו שתלים שאבדו. הממוצע הכולל של רמות העצם השוליות הרדיוגרפיות השתנה מ-0.99±0.95 מ"מ בקו הבסיס ל-0.95±0.99 מ"מ במעקב. עומקי הכיסים הממוצעים השתנו במעקב מ-3.39±0.62 מ"מ בקו הבסיס ל-3.34±0.54 מ"מ. אובדן רטנציה התרחש בשני מתרפאים (14.3 אחוזים). במעקב, אובחנה בריאות סביב השתלים ב-10 (48 אחוזים) מוקוזיטיס סביב השתל ב-11 (52 אחוזים) מתרפאים, בהתאמה.

מסקנות

מסקנות מחברי המאמר הן כי במסגרת המגבלות של המחקר הנוכחי, השימוש בכתרים יחידים עם קנטילבר הנתמכים בשתל באזורי השיניים האחוריות מייצג אפשרות טיפול אמינה לטווח ארוך עם שיעור הישרדות של 100 אחוז של השתלים ושינויים מינימליים ברמת העצם השולית.

Schmid E, Roccuzzo A, Morandini M, et al. Clinical and radiographic evaluation of implant-supported single-unit crowns with cantilever extension in posterior areas: A retrospective study with a follow-up of at least 10 years. Clin Implant Dent Relat Res 2021; 23(2): 189–196