בשנים האחרונות פותחו גישות חדשות עבור פרוטוקולים להחדרת שתלים דנטליים ברפואת השיניים, במטרה לצמצם את מספר הפרוצדורות הכירורגיות ולקצר את זמן הטיפול הכולל. אחת הגישות הללו הינה החדרה מיידית של שתלים או שתל מסוג 1 לפי סיווג הצוות הבינלאומי להשתלות (ITI – International Team for Implantology) וכוללת החדרת שתלים מייד לאחר העקירה לתוך המכתשית. מספר מחקרים דיווחו כי אוסאואינטגרציה מוצלחת אפשרית עבור שתלים המוחדרים מייד לתוך מכתשיות של שיניים עקורות, עם שיעורי הישרדות בדומה לאלה שהוצבו באתרים שנרפאו. עם זאת, החדרת שתלים מיידית עשויה להציג שיעור סיבוכים גבוה יותר או להתפשר על התוצאות האסתטיות. לפיכך, על הרופא לנסות להעריך את כל הסיכונים הצפויים עבור החדרת שתלים מיידית וכיצד סיכונים אלו עשויים להשפיע על התוצאות של שחזורים הנתמכים על ידי שתלים, על מנת לבחור את הגישה המתאימה ביותר עבור כל מצב קליני. נכון לעכשיו, נראה כי הסקירות השיטתיות הקיימות הינן מוגבלות, דבר המוביל למסקנות העלולות להטעות את הרופא.

 

מטרה

במחקר הנוכחי טופלו שתי שאלות ממוקדות: 1) האם קיימים הבדלים בין החדרת שתל מיידית למושהית מבחינת (i) שיעור ההישרדות; (ii) שיעור ההצלחה; (iii) רמות העצם השולית הרדיוגרפית; (iv) גובה לעומת עובי הקיר הבוקאלי; (vi) מיקום שולי הרירית סביב השתל; (vii) התוצאות האסתטיות ו-(viii) התוצאות שדווחו על ידי המתרפא; 2) מהו גודל ההשפעה המשוער של החדרת שתלים מידית עבור כל הפרמטרים הכלולים בשאלה 1?

החוקרים ערכו חיפוש אלקטרוני (MEDLINE, EMBASE, המרשם המרכזי של קוקרן עבור ניסויים מבוקרים וספרות אפורה1), וחיפוש ידני עד לחודש נובמבר 2019. ניסויים מבוקרים עם הקצאה אקראית של בקרה של החדרת שתל מושהה היו כשירים בניתוח עבור השאלה הראשונה. ניסויים עם בקרות אקראיות לגבי השתלת שיניים מיידית, ניסויים קליניים מבוקרים וסדרות מקרים פוטנציאלים של החדרה מיידית היו כשירים בניתוח השאלה הממוקדת מס' 2. שישה מאמרים (ניסויים עם בקרת אקראיות) נכללו בניתוח עבור שאלה 1 ו-53 מאמרים (22 ניסויים עם בקרת אקראיות, 11 ניסויים קליניים מבוקרים – 20 סדרות מקרים) עבור שאלה מס' 2.

מטה-אנליזות לא הראו כל מובהקות לגבי הבדל בהישרדות השתלים (שאלה מס' 1), אך כן עבור רמות העצם וציוני 2PES בשנה אחת לאחר ההחדרה, בהעדפה לקבוצת ההחדרה המיידית. לגבי שאלה מס' 2, הראו המטה-אנליזות שלשתלים מיידיים קיים שיעור הישרדות גבוה (97 אחוזים) והם הציגו ציוני PES גבוהים (טווח 10.36 עד 11.25). המידע לגבי אובדן העצם שולית ונסיגת חניכיים פפילרית השתנה בין כל המחקרים הכלולים.

מסקנות

מסקנות מחברי המאמר הן, כי נמצא שיעור הישרדות דומה בין שתלים מיידיים ומושהים. השתלות מיידיות הציגו סיבוכים מוקדמים פי שלושה וסיבוכים מאוחרים פי שניים. לדברי מחברי המאמר, יש לדווח על קריטריונים להצלחה באופן עקבי יותר ולחקור את השכיחות/סוג הסיבוכים הקשורים להשתלות מיידיות.

  1. ספרות אפורה – Open Grey היא ספרות מקצועית הנוצרת, מופצת ומתפרסמת באופן עצמאי על ידי גופים שונים.
  2. Pink-Esthetic-Score (PES) – מעריך את התוצאה האסתטית של רקמה רכה סביב כתרים בודדים הנתמכים בשתל באזור הקדמי.

Garcia-Sanchez R, Dopico J, Kalemaj Z, et al. Comparison of clinical outcomes of immediate versus delayed placement of dental implants: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Impl Res. 2022; 33: 231–277