לדברי מחברי המאמר, חוסר בשיניים טבעיות בלסת כמקור התייחסות במהלך ניתוח השתלה עלול להוביל לסיכונים כגון פגיעה בחלוקת השתלים, המיקום, הציר או פגיעה בעצב האלבאולרי התחתון או בסינוס המקסילרי. עם הפיתוח של טכניקות דיגיטליות ורנטגן, מיקום השתל יכול להיות מעוצב באופן וירטואלי טרום ניתוחי בתוכנת התכנון המבוססת על נתוני טומוגרפיה ממוחשבת של קרן קונית (CBCT) של הלסת מחוסרת השיניים. ניתן למקם שתלים במיקום המיועד עם מדריך כירורגי סטטי או בהדרכת מערכת ניווט דינמית. שני המסלולים הטכנולוגיים העיקריים הללו של ניתוחי שתלים בעזרת מחשב (CAIS) יעילים בשיפור הדיוק של מיקום השתל.

במשך עשרות שנים נעשה שימוש בתבניות כירורגיות סטטיות בניתוחי שתלים אשר מגבלותיהן כוללות את ההוצאה הנוספת ומחזור הייצור הנוסף, חסימת הראיה לאזור הניתוח, דרישות גבוהות לפתיחת הפה, וחוסר היכולת להתאים את תכנית הניתוח במהלכו.

טכניקת ניווט דינמית עשויה לבטל את החסרונות האמורים לעיל של מדריך כירורגי סטטי. על המתרפאים לבצע סריקות CBCT עם סמני מתכת רדיואופאקיים. לפני ניתוח, נערך רישום בין ה-CBCT ללסתות המתרפא דרך זיווג התמונות הנאמנות ב-CBCT עם אלה שבפי המתרפאים. במהלך הניתוח מותקנים שתלים בהנחיית מערכת הניווט הדינמית על פי העיצוב הטרום ניתוחי. הדיוק הממוצע של ה-CAIS הדינמי בלסתות מחוסרות שיניים חלקית הינו 1.3-1.0 מ"מ. CAIS דינמי מספק פרוטוקול עם משך הכנה מופחת לפני הניתוח ועלויות נמוכות יותר, נראות רבה יותר של אזור הניתוח וחופש גדול יותר של התאמת המקדח במהלך הפעולה. טכניקות הניווט הדינמיות מספקות אסטרטגיית CAIS להנחת שתלים מרובים בלסת מחוסרת שיניים.

מטרה

מחקר זה היה מיועד להעריך את דיוק מיקום השתל בלסתות מחוסרות שיניים באמצעות טכניקת הניווט הדינמי ולנתח את השפעת חלוקת השתלים על דיוק המיקום.

החוקרים כללו במחקר מתרפאים מחוסרי שיניים שטופלו בשתלים באמצעות מערכת ניווט דינמית. ארבעה עד שישה ברגים קטנים הוחדרו ללסת ללא השיניים, כסמנים עם אלחוש מקומי. לאחר מכן, עברו המתרפאים סריקות באמצעות CBCT. עמדות שתלים וירטואליות תוכננו בתוכנת התכנון על בסיס נתוני הטומוגרפיה והוחדרו שתלים בהנחיית מערכת הניווט הדינמית. לאחר הנחת השתל נלקחו הדמיות CBCT. הסטייה בין עמדות השתל בפועל לתכנון נמדדה על ידי השוואת CBCT לפני ואחרי הניתוח. החוקרים כללו סך הכל 13 מתרפאים ללא שיניים עם 13 לסתות עליונות ו-7 לסתות תחתונות והוחדרו 108 שתלים. הסטיות הליניאריות הממוצעות בנקודת הכניסה והאפקס של השתל היו 1.08 ± 0.52 מ"מ ו-1.15 ± 0.60 מ"מ, בהתאמה. סטיית הזווית הממוצעת הייתה 2.85 ± 1.20°. לא זוהה הבדל משמעותי בסטיות ליניאריות וזוויתיות בין השתלים המקסילרים והמנדיבולרים ואף לא בין השתלים הקדמיים והאחוריים.

מסקנות

לדברי החוקרים, מערכת הניווט הדינמית מספקת דיוק גבוה להחדרת השתל בלסתות מחוסרות שיניים, בעוד שחלוקת השתלים הראתה השפעה מועטה על דיוק מיקום השתל.

Wang J, Ge Y, Mühlemann S, et al. The accuracy of dynamic computer assisted implant surgery in fully edentulous jaws: A retrospective case series. Clin Oral Implants Res 2023; 34: 1278-1288