מחברי המאמר מציינים, כי ההגדרה של מוקוזיטיס סביב שתלים (PM) אשר ניתנה בסדנא העולמית בשנת 2017 הינה: נגע דלקתי של הרירית המקיפה שתל דנטלי בתוך העצם בהעדר אובדן של העצם השולית סביב השתל בו המיקרוביוטה האורלית מייצגת את הגורם האטיולוגי העיקרי.

מצב זה הינו שכיח ופוגע בין 43 אחוזים ברמת המטופל לבין 37.7 אחוזים ברמת השתל. כפי שדווח, שתלים המושפעים מ-PM ללא קבלת טיפול תומך קבוע מציגים לאחר חמש שנים שכיחות גבוהה יותר של התפתחות פרי-אימפלנטיטיס (PI). על מנת למנוע התקדמות של PM ל-PI, הרי שטיפול לא כירורגי וטיפול תומך סביב השתל מייצגים אסטרטגיות מניעה חיוניות. אמצעים לטיפול ב-PM עמדו במוקד תשומת הלב בשנים האחרונות והיעילות של הטיפול המכני הלא ניתוחי נחקרה במספר ניסויים קליניים מבוקרים אקראיים RCT)) שדיווחו על הפחתה משמעותית של סימנים קליניים של דלקת.

עם זאת, ברוב המקרים לא הושג פתרון מלא של המחלה ולכן הוערכו טיפולים משלימים באמצעות גורמים כימיים, ליטוש אוויר עם אבקת גליצין ויישומי דיודה לייזר. עם זאת, לדברי המחברים נכון לעכשיו, אין מספיק ראיות לתמוך בשימוש בכל פרוטוקול טיפול על פני האחרים או לדעת אם שילובים של נהלים עשויים לספק יתרונות נוספים.

בנוסף, לא נבדק השימוש של ליטוש באוויר המבוסס על אריתריטול (AP) או לייזר Er:YAG (ERL) כמשלימים לטיפול מכני לא ניתוחי באמצעות מכשור במוקוזיטיס. נראה ששני הליכי הטיפול מסוגלים לשפר את הסרת הביופילם של רובד החיידקים מהשתל, אולם גם היישום הקליני הנוסף שלהם מצריך בדיקה נוספת.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי בוצע על מנת להעריך את התועלת הנוספת של שתי שיטות העזר (ERL ו-(AP על פני טיפול המכשור בלבד הלא ניתוחי במוקוזיטיס.

בניסוי הקליני האקראי נכללו מתרפאים עם שתל אחד לפחות שאובחנו עם מוקוזיטיס בששת החודשים האחרונים. השתלים הוקצו באופן אקראי לאחת משלוש קבוצות לאחר טיפול במכשור (קבוצת ניסוי 1), טיפול בלייזר (קבוצת ניסוי 2) או ללא שיטות משלימות (קבוצת ביקורת). התוצאות הראשוניות והמשניות היו, בהתאמה, הפחתת הדימום בבדיקה BoP)) ופתרון מלא של המחלה (היעדר מוחלט של (BoP ושינויים בעומק הכיסים (PPD). המתרפא והשתל נחשבו ליחידה הסטטיסטית ובוצע ניתוח רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים.

למחקר נרשמו 75 מתרפאים. בכל נקודת זמן, נצפו הפחתות משמעותיות במדדי BoP ו-PPD בתוך כל קבוצה. ניתוח בין הקבוצות לא הראה הבדלים מובהקים סטטיסטית. הריפוי המלא של המחלה נע בין 29 אחוזים ל-31 אחוזים. הרגרסיה הלוגיסטית הראתה כי ההסתברות להשיג הצלחה בטיפול הושפעה באופן משמעותי משחזור השוליים, קיום של PPD פחות מ- 4מ"מ והרירית הקרטינית הוסטיבולרית.

 

מסקנות

 

לדעת מחברי המאמר, לא נראה שהשימוש הנוסף ב-AP ו-ERL בטיפול לא ניתוחי של מוקוזיטיס מספק כל תועלת משמעותית או רלוונטית מבחינה קלינית במונחים של הפחתה במדדי ה-BoP ו-PPD והריפוי המלא של המחלה, על פני שימוש במכשור תת-שולי בלבד.

 

 

Clementini M, S Fabrizi, N Discepoli, et al. Evaluation of the adjunctive use of Er:YAG laser or erythritol powder air-polishing in the treatment of peri-implant mucositis: A randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res 2023; 34:1267-1277