עששת משנית מוגדרת כנגע המתפתח בצמוד לשחזור. מחברי המאמר מציינים, כי עד שני שליש מכלל הפעילות ברפואת השיניים המשקמת כרוך בהחלפת שחזורים כושלים. הסיבות העיקריות לעששת חוזרת הינן עקב הימצאות חיידקים קריוגניים מייצרי חומצה בשולי השחזור הגורמים להתפתחות נגע עששת חיצוני או נגע הממוקם בתוך המרווח הבלתי נימנע שבין דופן השחזור לזגוגית השן. בעבר נבדקה השפעתם של חומרים דנטליים שעשויים לעכב התפתחות עששת ולמנוע היווצרות עששת משנית. למשל, נעשתה הערכה של ההשפעה המעכבת של צמנט יונומר זכוכית על התפתחות עששת וכן של השפעת גלוטראלדהיד על עששת משנית. יתרה מכך, נמצא כי חומרים מרוכבים המכילים פלואוריד עשויים להפחית או לעכב התפתחות של עששת משנית. לאחרונה פותח חומר זכוכית קרמי ביו-אקטיבי המכיל יוני כסף (Ag-BG) בקומפוזיט שרף המשרה מינרליזציה מחדש והציג תכונות אנטיבקטריאליות ללא הפחתה משמעותית בחוזק הקישור הכולל.

החוקרים במאמר הנוכחי מציינים כי הפוטנציאל הקיים להתפתחות עששת עקב פעילותם של חיידקים סביב סתימות עשוי להיפגע על ידי חלקיקי סיליקה דו-חמצנית של אמוניום רבעוניQASi) ) המשולבים בקומפוזיט בשיעור 1.2 אחוזים (לפי משקל).* חומרים מרוכבים אלו משלבים גורמים אנטיבקטריאליים ועשויים לעכב התפתחות עששת פעילה חדשה סביב סתימות. חלקיקי QASi מסונתזים ליצירת ריכוז גבוה של קבוצות אנטימיקרוביאליות הקשורות באופן קוולנטי לליבת החלקיק הנושא, כגון סיליקה. חלקיקי QASi בגודל מיקרו או ננו מעורבבים עם חלקיקי מילוי אחרים של חומר הקומפוזיט הדנטלי במהלך הייצור. מחקרי מעבדה הראו, כי חלקיקי הסיליקה אמוניום הרבעוניים הם חומרים אנטיבקטריאליים פוטנטיים ורחבי טווח, ואינם דולפים. חלקיקי ה-QASi, בניגוד לחומרים אנטי-מיקרוביאליים אחרים או חומרים בעלי פעילות מונעת עששת, שומרים על פעילות אנטיבקטריאלית לאורך זמן ומעכבים את פירוק הקומפוזיט. כתוצאה מכך, לדברי מחברי המאמר, לחומרים מרוכבים הכוללים חלקיקי QASi יש פוטנציאל להפחית באופן משמעותי את ההתפתחות של עששת משנית.

מטרה

המחקר הקליני הממוקד הנוכחי נערך על מנת לבדוק באם קומפוזיט המכיל חלקיקי ננו של QASi יפחית את הדֵמינרליזציה בזגוגית הנמצאת בצמוד למרווח מלאכותי, בהשוואה לבקרה של חומר מרוכב רגיל, ללא פעילות אנטיבקטריאלית, בניסוי שנערך בשיטת הפה המפוצל במשך 4 שבועות. לצורך המחקר גויסו עשרים נבדקים בעלי תותבת חלקית נשלפת תחתונה, הבנויה עם חלקים אקריליים משני צדי הפה.

מודל המרווח היה מורכב מלוחות אמייל שהונחו בצמוד לפרוסת קומפוזיט, אשר הופרדו על ידי מרווח של 38 מיקרומטר. בתכנון הניסוי בשיטת הפה המפוצל נבחר צד אחד של התותבת אשר בו נקבע קומפוזיט מסוג Nobio Infinix (נוביו בע"מ, קדימה, ישראל), ובצד הנגדי השתמשו החוקרים בקומפוזיט קונבנציונאלי לשם בקרה. לוחות האמייל היו שקועים בתוך האקריל בצד הבוקאלי של התותבת, מצב המאפשר לרובד המיקרוביאלי להצטבר בתוך המרווח. לאחר ארבעה שבועות של שימוש רצוף בתותבות, נקבעה רמת הדקלסיפיקציה (אובדן מינרלים – ΔZ) של לוחות האמייל הסמוכים למרווח על ידי בדיקת מיקרו קשיות במעבדה. מנתונים שהתקבלו מ-17 משתתפים, היה ה-ΔZ עבור צד הניסוי של הקומפוזיט האנטיבקטריאלי 354±235 (ממוצע ± סטיית תקן) ונמוך משמעותית מבחינה סטטיסטית בהשוואה ל-ΔZ של צד הבקרה (774±556.(

מסקנות מחברי המאמר הן, כי חומרים מרוכבים עם חלקיקים אנטיבקטריאליים של QASi הפחיתו לאורך ארבעה שבועות באופן משמעותי את הדֵמינרליזציה באמייל הסמוך למרווח של 38 מיקרומטר בהשוואה לקומפוזיט קונבנציונאלי. הרלוונטיות הקלינית של המחקר היא כי לקומפוזיטים עם טכנולוגיית ננו-חלקיקים מסוג QASi יש פוטנציאל להפחית את ההתפתחות של עששת משנית.

*מפתחי המוצר מציינים, כי החומרים המכילים QASi קיבלו אישור של משרד הבריאות וה-FDA כחומר מונע דקלציפיקציה, שהינה חלק מתהליך העששת.

Rechmann P, Le CQ, Chaffee BW, et al. Demineralization prevention with a new antibacterial restorative composite containing QASi nanoparticles: an in situ study. Clin Oral Investig 2021. DOI: 10.1007/s00784-021-03837-4