התפשטות מחלת נגיף הקורונה (COVID-19) הציבה אתגרים משמעותיים לרפואת השיניים ולרפואה הכללית. הסיכון של העברה נוזוקומיאלית הובילה לכך, כי טיפולי השיניים השגרתיים הושעו באופן זמני בכמה מדינות אירופאיות שחוו את המגיפה והם הוגבלו לטיפולי חירום בלבד. הנחיות לאומיות ובינלאומיות הציעו את השימוש באמצעים שונים, כולל בציוד מגן אישי נוסף (PPE) על מנת למזער את סיכוני הזיהום. מחברי המאמר מציינים כי למרות זאת, אמצעי ההגנה הנדרשים למתן טיפולי שיניים היו זמינים באופן מוגבל עקב ביקוש גדול במיוחד ברחבי העולם. היעדר ראיות מדעיות לגבי יעילות אמצעי מניעת הנגיף האיץ מאוד את המחקר, אשר עם זאת, לא הגיע עד כה לממדים מקיפים. בנוסף, עקב המסלולים המהירים בהם נערכה סקירת מחקרים חדשים לפני קבלתם לפרסום ולחץ הזמן, הופיעו ברשת פרסומים לפני שעברו תהליך יסודי של ביקורת עמיתים.

מצב זה גרם לכך שהערכת איכות הראיות הזמינות הפך מאתגר יותר ורלוונטי מתמיד. אי לכך, קבוצת המחקר הנוכחי בחנה את הראיות העדכניות וההמלצות שפורסמו לאחרונה. דווח כי הספרות וההמלצות התבססו בעיקר על תסמונת הנשימה החריפה החמורה (SARS) ותסמונת הנשימה המזרח-תיכונית MERS)). הם מציינים כי גישה נוספת לאיסוף עדויות הינה באמצעות סקר מומחים, המאפשר איסוף נתונים מהיר ואיכותי. בשל הצורך הדחוף לקביעת המלצות מהימנות, שיערו המחברים שניתן למלא את פערי המחקר הקיימים על ידי שאלות אשר יוצגו למומחים בינלאומיים הנמצאים בקו החזית של רפואת השיניים לקבלת חוות דעתם.

מטרה

המחקר הנוכחי נעשה על מנת לבצע סקר מומחים מאירופה אודות דעתם על השימוש בציוד מגן אישי, מיון מתרפאים ואמצעים נוספים הננקטים במרפאות השיניים במהלך מגפת COVID-19. מתוך כלל 32 מדינות אירופאיות, התבקש מומחה אקדמי אחד מכל מדינה, שהינו מוביל במקצוע הכירורגיה המקסילופציאלית או הכירורגיה של הפה, להשתתף בסקר אנונימי מקוון של 10 פריטים בנושא COVID-19, אשר כיסה נושאי בטיחות של מרפאות השיניים, שימוש בציוד מגן אישי ואמצעים הקשורים למתרפא להפחתת הסיכון להעברת המחלה. איסוף הנתונים התקיים בין התאריכים 12 באפריל עד 22 במאי 2020. בסך הכול סיימו את הסקר 27 מומחים ממדינות שונות באירופה. הליכי ייצור אירוסול במצבים דנטליים נחשב כסיכון גבוה להעברת SARS-CoV-2 על ידי כל המומחים, למעט שניים. באשר להליכים נטולי אירוסול ומייצרי אירוסול, יותר מ-80 אחוזים מהמומחים המליצו על שימוש בהגנה לפנים ובכיסוי ראש לכל טיפול.

הרוב המכריע של המומחים הציעו נקיטת צעדים נוספים (מסכות FFP2/FFP3 וחלוקים) בעת ביצוע הליכים המייצרים אירוסול. על מנת להפחית את הסיכון להעברת המחלה, המליצו כל המומחים על הגבלת ההליכים המייצרים אירוסול והפחתת את מספר המתרפאים הנמצאים באזורי ההמתנה, וכן על נקיטת אמצעים של היגיינה של הידיים בקרב המתרפאים. מסקנת החוקרים היא, כי הגבלת הליכים מייצרי אירוסול, יחד עם השימוש בציוד הגנה אישי הולם, נחשבים כמכריעים להגנה על נותני שירותי הבריאות ברפואת השיניים ועל המתרפאים, ובכך להפחתת הסיכון להעברה של COVID-19.

Becker K, Brunello G, Gurzawska-Comis K, et al. Dental care during COVID-19 pandemic: Survey of experts’ opinion. Clin Oral Impl Res 2020; 31:1253-1260