לדברי מחברי המאמר, הפרעת קשב וריכוז (ADHD) הינה אחת ההפרעות הנוירו-התפתחותיות השכיחות ביותר המתרחשות בילדות ועשויות להימשך גם בבגרות. מבחינה קלינית, הפרעת קשב וריכוז מאופיינת בסימנים ברורים של חוסר תשומת לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות. מאפיינים אלו עלולים לפגוע באינטראקציות חברתיות ובכישורים אקדמיים, אשר בתורם יהיו בעלי השלכות שליליות על ההתפתחות התעסוקתית. האטיולוגיה עדיין שנויה במחלוקת, אך תפקידם של גורמים גנטיים נחקר. השכיחות העולמית של הפרעת קשב וריכוז בקרב ילדים הינה 7.2 אחוזים ובנים מושפעים יותר מבנות. איכות החיים הקשורה לבריאות של ילדים עם הפרעת קשב וריכוז ירודה יותר מילדים אחרים ללא ההפרעה. הממצאים העיקריים הקשורים למצב זה קשורים לגורמים פסיכיאטריים ונוירו-קוגניטיביים, כגון הפרעות למידה ושינה, חרדה והפרעת התנגדות, המאופיינים בעצבנות ובהתנהגות ללא שיתוף פעולה. בנוסף להשפעה הבריאותית הכללית, להפרעות קשב וריכוז עשויות להיות השלכות על בריאות הפה, עששת השיניים הינה אחת הפגיעות המשמעותיות ביותר ללא מענה של אנשים עם צרכים מיוחדים. בעיות הקשורות לנוהגי היגיינת הפה והטיפול בשיניים עלולות לגרום לילדים עם הפרעת קשב וריכוז לפתח עששת של שיניים. לדעת המחברים, מידע אודות בריאות הפה של אנשים עם הפרעת קשב וריכוז יהיה חשוב לשיקול עבור בעלי עניין בעת פיתוח הנחיות להחלטות קליניות וגישות טיפול.

מטרה

המחקר נערך על מנת להעריך האם ילדים עם הפרעת קשב וריכוז מושפעים יותר על ידי עששת השיניים מאשר ילדים ללא ההפרעה באמצעות סקירה שיטתית ומטא-אנליזה. חיפושים אלקטרוניים בוצעו בארבעה מאגרי מידע (PubMed, Embase, Scopus ו-Web of Science) ביולי 2021. כמו כן בוצעו חיפושי ספרות אפורה ב-OpenGrey, חיפוש ב-Google Scholar, וחיפושים ברשימת ההפניות של המאמרים הכלולים. הקריטריונים לזכאות היו מחקרי תצפית בהם הושוו ילדים עם הפרעת קשב וריכוז לילדים ללא ההפרעה ביחס לעששת השיניים. בחירת המחקרים, מיצוי הנתונים והערכת הסיכון להטיה, תוך יישום כלי ג'ואנה בריגס (כלים להערכת המהימנות, הרלוונטיות והתוצאות של מאמרים שפורסמו בעבר) בוצעו על ידי שני סוקרים באופן עצמאי. נערכו מטא-אנליזה והערכה של הטרוגניות בין מחקרים. 13 מחקרים נכללו ו-10 שולבו במטא-אנליזות. המטא-אנליזה הראתה כי לילדים עם הפרעת קשב וריכוז היה אינדקס שיניים עם עששת/עקירה/סתימה (מדד DMF) גבוה יותר מאשר בני גילם ללא ההפרעה. עבור משטחי עששת/עקירה/סתימה ומשטחי עששת, לא נצפה הבדל בין הקבוצות. בנוסף, לילדים עם הפרעת קשב וריכוז היו סיכויים גבוהים יותר ללקות בעששת השיניים מאשר בני גילם הבריאים ולילדים עם הפרעת קשב וריכוז היה מדד DMF גבוה משמעותית מאשר בני גילם ללא ההפרעה.

מסקנת מחברי המאמר היא, שסקירה שיטתית ומטא-אנליזה זו הוכיחו כי ילדים עם הפרעת קשב וריכוז נוטים יותר לפתח עששת בשיניים מאשר עמיתיהם הבריאים.

Drumond VZ, Souza GLN, de Carvalho Pereira MJ, et al. Dental caries in children with attention deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. Caries Res 2021. DOI:10.1159/000521142