לדברי מחברי המאמר, התגובה הרגשית וההתנהגותית לטיפול שיניים הינה נושא בעל רלוונטיות רבה ברפואת השיניים לילדים. בשל הקשר החזק בין חרדה דנטלית לבין התנהגות של אי שיתוף פעולה בסביבת טיפולי השיניים לילדים, חשוב שאיש המקצוע יוכל לנהל אותה ביעילות על ידי הבנת הגורמים המפחיתים חרדה והמשפרים התנהגות שעלולה להיות שלילית במהלך הליכים דנטליים. גיל הילד, רמתו הקוגניטיבית, מזגו ואישיותו, חרדת האם, תגובה לזרים, חרדה כללית וחוויות דנטליות קודמות יכולים להשפיע על תגובתו לסביבת טיפולי השיניים והשימוש בלבוש אטרקטיבי יותר על ידי רופאי שיניים עשוי לתרום לקידום החיבור כלפי איש המקצוע. יש לקחת בחשבון את עוצמת הקשר בין המראה החיצוני של איש המקצוע לבין הרושם הראשוני שלו על הילד וכבר ידוע כי תפיסת המתרפא את איש המקצוע מושפעת מהופעתו, אשר בתורה עשויה להשפיע גם על רמת החרדה והנוחות של מתרפא המקבל טיפול. השימוש בצבעים אטרקטיביים בלבוש רופא השיניים שימשו כגורם מעודד וכלי עזר לשיפור התקשורת והקלו על החרדה בקרב ילדים המקבלים טיפולי שיניים.

 

מטרה

המחקר הנוכחי נעשה על מנת לפתח, לאמת וליישם מכשיר להערכת תפיסת הילדים לגבי מראה רופא השיניים לילדים, בהתבסס על השפעת הגיל, המגדר, הניסיון הדנטלי הקודם ומידת החרדה. פותחו תמונות ושאלון בן תשעה פריטים. הוערכו הקבילות, תוקף המבנה המתכנס והמהימנות, המבוססים על שחזור ועקביות פנימית. המכשיר המאומת יושם במחקר חתך, כאשר ילדים (n=120) בגילאי 12-7 התבקשו להעריך תמונות של רופאי שיניים לילדים הלובשים לבוש דנטלי שונה: א) לבן לגמרי (ביקורת); ב) חלוק וכובע מודפסים, מסכת פנים צבעונית; ג) חלוק, כובע ומסיכת פנים מודפסים; ד) חלוק, כובע לבן, מסכת פנים מודפסת. גיל הילדים, המגדר וחוויות דנטליות קודמות של הילדים נאספו באמצעות האפוטרופוסים.

חרדת הילדים הוערכה באמצעות סקר לוח זמנים של פחד ילדים דנטלי.

המכשיר הראה קבילות מצוינת, תוקף מבנה עם מתאמים בינוניים וחזקים, הדירות מספקת ומהימנות פנימית. בהתחשב רק בלבוש, התפיסות של הילדים היו חיוביות יותר עם השימוש בסוגי הלבוש ג' ו-ד'. ניתוח בין קבוצות כל המשתנים לא זיהה הבדל מובהק סטטיסטית. בניתוח התוך-קבוצתי, בהשוואה ללבוש א', לילדים צעירים יש ציוני תפיסה גבוהים יותר ללבוש ד'; בנות, ילדים עם ניסיון קודם וללא חרדה העדיפו לבוש ג' ו-ד'; ילדים ללא ניסיון קודם לא הראו הבדל בהשוואה ל-א' אבל כן הראו הבדל בהשוואה בין ב' ל-ג'.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי לבוש ג' ו-ד' קידמו תפיסה חיובית יותר של מראה רופא שיניים לילדים בהשוואה ל-א'; עם זאת, גיל, מין, ניסיון דנטלי קודם וחרדה לא השפיעו על ציוני התפיסה.

 

de Amorim CS, Coqueiro RS, de Menezes BS, et al. Perception regarding pediatric dentist’s appearance and factors influencing the child’s responses. J Clin Pediatr Dent 2021; 45(2): 90–97