הדרישה לשילוב בין רפואת השיניים והרפואה הכללית עולה יותר ויותר במערכת הבריאות האמריקנית בשל הפוטנציאל לשיפור איכות הטיפול, מניעה של מחלות ותוצאותיהן. על פי ההערכות, כ-27 מיליון בני אדם המגיעים בכל שנה לביקור במרפאת השיניים אינם מבקרים כלל במרפאה כללית. לפיכך, לדברי מחברי המאמר, יכולים רופאי שיניים להפנות מתרפאים אשר להם מצבים סיכונים או בריאותיים לטיפול רפואי מתאים. אסטרטגיה אחת לטיפול משולב של רפואת השיניים והרפואה הכללית היא, שרופאי השיניים יכללו בביקור במרפאות שלהם גם הערכות של סיכונים בריאותיים (HRA). להערכות אלה ארבעה מרכיבים: ניפוי, מדידה, דיון והפניה. הניפוי מתבצע בכל פעם שהרופא שואל את המתרפא על מצב בריאותי נתון, ללא קשר למצב האדמיניסטרטיבי (בכתב או בעל פה). בנוסף, רופאי השיניים יכולים לבצע מדידות כגון קריאת לחץ דם, בדיקת המוגלובין ובדיקת HIV. דיונים על סיכונים בריאותיים (למשל, שימוש בטבק ושימוש באלכוהול) יכולים לעודד מתרפאים ליזום שינוי התנהגותי למניעת מחלות. לבסוף, רופאי השיניים יכולים להפנות מתרפאים לרופאים כלליים לצורך אבחון, טיפול וניהול של מחלות או מצבים בריאותיים. מרבית רופאי השיניים בארצות הברית מביעים נכונות לספק בדיקות בריאות כלליות (85-70 אחוזים), לבצע מדידות של סיכונים בריאותיים באמצעות בדיקות אבחון המניבות תוצאות מיידיות (84 אחוזים), ולהפנות את המתרפאים הזקוקים לכך (96 אחוזים). עם זאת, בפני רופאי השיניים המבצעים הערכות של סיכונים בריאותיים קיימים חסמים כגון חוסר זמן, דאגה לגבי נכונות המתרפא, חוסר הכשרה וחששות לגבי הרלוונטיות של המצב הכללי לבריאות הפה. מחברי המאמר מציינים, כי לא ברור באיזו תדירות ואילו מאפיינים קשורים ביותר לרופאי שיניים המבצעים הערכות של סיכונים בריאותיים. לדוגמא, האחוז המדווח של רופאי השיניים המייעצים לרוב המתרפאים המעשנים שלהם נע בין 66-26 אחוזים. באופן דומה, קיימת בארצות הברית דרישה פדרלית של הכללת הערכות סיכונים בריאותיים בביקורי סקירת בריאות שנתיים במרפאות המספקות טיפול ראשוני בקהילה, עבור כל האזרחים השייכים לתוכנית Medicare. עם זאת, מתרפאים רבים אינם מקבלים בדיקה או הפניות למצבים המאובחנים לרוב בחסר, כגון סוכרת ויתר לחץ דם.

מטרה

המחקר הנוכחי, שנערך בדרום האוקיינוס ​​האטלנטי בארצות הברית במדינות פלורידה, ג'ורג'יה, צפון קרוליינה, דרום קרוליינה, ווירג'יניה נועד להעריך את תדירות דרכי הערכות הסיכונים הבריאותיים על ידי רופאי השיניים (ניפוי, מדידה, דיון, הפניה) לגבי שישה מצבים בריאותיים (השמנת יתר, יתר לחץ דם, פעילות מינית, סוכרת, שימוש באלכוהול ושימוש בטבק). מטרה שניה נועדה לזהות רופאים וגורמי מרפאה הקשורים לרופאים המסיימים שלבים מסוימים ברצף ההערכות של הסיכונים הבריאותיים. המצבים הבריאותיים הללו נבחרו מהסיבות הבאות: מצבים אשר כוח המשימה לשירותי מניעה בארצות הברית ממליץ עליהם באופן ישיר לניפוי במסגרת הטיפול הראשוני; מצבים מקובלים בקרב הרופאים; ומצבים המכסים מגוון רחב של בעיות בריאותיות. יתרה מכך, הערכת מצבים אלו אינה מחוץ לתחום הנהוג בקרב רופאי השיניים והשינניות בכל מדינה שנבדקה. החוקרים טוענים כי הבנת מאפייני הרופאים המטפלים הקשורים להערכות מוגברות של סיכונים בריאותיים תסייע בזיהוי יעדים להתערבות בעתיד. מחודש ספטמבר 2017 ועד יולי 2018, הוזמנו רופאי שיניים ושינניות החברים ברשת המחקר הלאומית של רפואת השיניים באזור דרום האוקיינוס ​​האטלנטי (N=870) להשתתף בסקר המעריך את דרכי הפעולה שלהם בהערכות הסיכונים הבריאותיים (ניפוי, מדידה, דיון, מטופלים המפנים) לשישה מצבים בריאותיים (השמנת יתר, יתר לחץ דם, פעילויות מיניות, סוכרת, שימוש באלכוהול, שימוש בטבק). על מנת למדוד את הקשרים בין השיטות להערכה של הסיכונים הבריאותיים עבור כל מצב בריאותי של המשתתף, מאפייניו ומאפייני המרפאה, השתמשו המחברים ברגרסיה לוגיסטית. מרביתם של 475 המטפלים אשר הגיבו לסקר (≥ 72%), דיווחו כי מדי פעם הם מקיימים לפחות צעד אחד או יותר מבין ההערכות של הסיכונים הבריאותיים למצבים שנבחנו, למעט פעילויות מיניות. רוב המשתתפים ביצעו ניפוי (כלומר, שאלו לגבי) וערכו הפניה למתרפאים שנפגעו מסוכרת (56%) ויתר לחץ דם (63%).

גורמים הקשורים לעליה בשימוש בהערכות הסיכונים הבריאותיים לגבי שתי תוצאות ויותר היו היות הרופאים והמטפלים לבנים לא היספניים, בהשוואה למטפלים היספנים לגבי מצבים של השמנת יתר וסוכרת. באשר למטפלים גברים בהשוואה לנשים, יחס הסיכויים לשימוש בטבק היה 0.3 ויחס הסיכויים לגבי יתר לחץ דם נמצא כ-0.4. באשר לאי הנוחות של המטפלים, יחס הסיכויים לגבי השמנת יתר ושימוש באלכוהול היה 0.7 ויחס הסיכויים לגבי פעילויות מיניות 0.6.

מסקנות וההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי רופאי השיניים מבצעים הערכות של הסיכונים הבריאותיים למספר מצבים. התערבויות עתידיות צריכות להתמקד בהפחתת אי הנוחות של המטפלים ולהתמקד במטפלים גברים לבנים לא היספניים.

Staras SAS, Guo Y, Gordan VV, et al. Dental practitioners’ use of health risk assessments for a variety of health conditions: Results from the South Atlantic region of The National Dental Practice-Based Research Network. J Am Den Assoc 2021; 152: 36-45