מחברי המאמר מציינים כי יישום אפליקציות מבוססות אינטרנט באזורים בעלי גישה חלקית למתן טיפול ולקבלת החלטות קליניות העשויות להיחשב מאתגרות עבור רופא השיניים המעניק טיפול ראשוני, עשוי לייצג רציונליזציה של הפניות לטיפול מיוחד באמצעות תמיכת מומחים מרחוק. לדברי המחברים, הושקעו מאמצים רבים על מנת לשפר את הגישה לאוכלוסיות מרוחקות הנמצאות בסיכון גבוה לחלות בסרטן הפה באמצעות כלים של טֶלֶ-בריאות. מומחים הנמצאים במרחק פיזי אשר מבצעים הערכת תמונות של נגעים אורליים השיגו הסכמה גבוהה בהשוואה לסטנדרט התייחסות, שעשוי להתבסס הן על ביופסיה והן על הערכת מומחה הניתנת בעת מפגש פנים מול פנים. חוקרים אחרים דיווחו על ניסיונם בפלטפורמות של אחסון והעברה של טֶלֶ-דיאגנוזה ברפואת הפה, תוך הימנעות מהפניות מיותרות. כמו כן, מערכת הדמיה של אוטו-פלואורסנציה בעלות נמוכה, שתוכננה במטרה להצביע על חריגות חשודות ברקמות הפה בפני מומחים מרחוק, השיגה דיוק טוב ביחס לבדיקה אישית על ידי מומחים. התייעצות טלפונית סינכרונית מהווה שימוש במידע רפואי בזמן אמת של אנשי מקצוע הממוקמים במרחק, באמצעות שימוש בטכנולוגיית מידע, במיוחד במצבים בהם הגישה לשירותים מיוחדים הינה מצומצמת. ברפואת השיניים הטלפונית, הגישה המיידית לכלי ועידת הוידאו נחשבת כיתרון מבחינה זו. יתר על כן, בהערכת נגעי הפה, המיידיות של המצב הסינכרוני במקרים של סרטן הפה עשויה להביא לאבחון מוקדם ולפרוגנוזה טובה יותר. מחברי המאמר מציינים כי למיטב ידיעתם לא קיימים מחקרים שיטתיים ברפואת הפה המשווים אבחון טלפוני בזמן אמת ואבחון על ידי מומחה הנמצא במקום.


מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת להעריך את ההיתכנות והדיוק של שביעות רצון המתרפאים מהתייעצות טלפונית סינכרונית ברפואת הפה באמצעות שיחות וידאו, תוך שימוש באפליקציה בטלפון חכם. מתרפאים שהופנו לטיפול על ידי מומחים עקב נגעים בפה, הוערכו באופן אישי על ידי רופא שיניים כללי שביצע תצלומים של הנגעים באמצעות טלפון חכם. התמונות נשלחו באמצעות אפליקציה סלולרית למומחה לרפואת פה, איתו בוצעה שיחת וידאו באותה האפליקציה של מסרים מידיים. לאחר שראיין את המתרפא, גיבש המומחה היפותזה לגבי האבחנה והצעות לניהול המקרה. מומחה שני, שהיה סומא להערכה הראשונה, העריך לאחר מכן את הנגע בפה באופן ישיר והגדיר אבחנה אשר נחשבה כסטנדרט הייחוס. החוקרים ביצעו השוואה של אחוזי ההסכמה בין האבחנה שניתנה מרחוק לבין הייעוץ שניתן פנים אל פנים. במחקר השתתפו 33 מתרפאים, בני 25 עד 83, עם 41 נגעים אורליים. אורך ההתייעצות הטלפונית הממוצע היה כ-10 דקות. ב-92.7 אחוזים מהמקרים, הייתה התאמה בין האבחון הטלפוני לבין אבחנת תקן הייחוס.

מסקנות החוקרים הן כי ייעוץ טלפוני סינכרוני עשוי לספק אבחון אמין מרחוק באמצעות תמיכה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות הראשונית בניהול נגעים בפה. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי תמיכה מרחוק של מומחה לניהול ואבחון נגעים בפה עשויים להביא לאבחון מוקדם יותר של ממאירות, שיפור הגישה לאוכלוסיות ללא סיוע וצמצום הפניות מיותרות.

Nichele Perdoncini N, Lucena Schussel J, Amenábar JM, et al. Use of smartphone video calls in the diagnosis of oral lesions teleconsultations between a specialist and patients assisted by a general dentist. J Am Dent Assoc 2021; 152: 127-135