התערוכה הדנטלית דנטל 2021 אמורה היתה להתקיים בחודש אוקטובר בתל אביב, אך נדחתה בשל הקורונה לחודש ינואר 2022 בין התאריכים 17 – 18.

לפי הנחיות משרד הבריאות, על המבקרים בתערוכה להירשם מראש ולקבל לאי מייל שלהם את אישור הכניסה לתערוכה. זאת ועוד, ההתנהלות בתוך התערוכה תהיה אף היא בהתאם להוראות, דהיינו, יש להצטייד בתו הירוק ובמשך כל השהות באולם התערוכה, יש לעטות מסיכות

מאז פתיחת ההרשמה קרוב ל – 1,000 רופאים, אנשי מעבדות ואנשי מקצוע אחרים נרשמו לביקור ומניחים כי המספר יגדל משמעותית עד לסוף השנה.

למציגים בתערוכה, מובטח אם כן, קהל מבקרים איכותי ויש להניח שהפער במקורות האספקה לקליניקות בעת הקורונה, ימולא בתערוכה, בה מותר למציגים, לא רק לקבל הזמנות, אלא גם למכור מוצרים בפועל.

לצורך הרשמה כמבקרים, יש להכנס אל ………

פרטים והרשמה להציג בתערוכה, בה נשאר מספר מצומצם ביותר של מקומות, אצל אריה 054-8060330 arie@itex.co.il