תסמונת הפה השורף (BMS) הינה הפרעת כאב אורופציאלי כרוני המייצרת תחושות צריבה מתמשכות או dysesthesia (רגישות יתר) על פני שטח רירית הפה, ללא גורמים מקומיים ומערכתיים העשויים להסביר את התסמינים בפה. למתרפאים עם BMS ישנם המאפיינים הקליניים הבאים: אלו בעיקר נשים לאחר גיל המעבר, עם שכיחות גבוהה של מצוקה פסיכולוגית ונוכחות שלושה סימפטומים (תחושת צריבה, קסרוסטומיה והפרעת חוש הטעם). מספר בדיקות כלליות שנערכו כולל מבחן סנסורי כמותי (QST), בדיקת רפלקס מצמוץ, ביופסיה של הלשון, MRI תפקודי, טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים ומחקרי ניתוח גנטי למתרפאים עם BMS הצביעו על כך שמנגנונים נוירופתיים היקפיים ומרכזיים בבעלי רקע גנטי אפשרי עשויים להיות מעורבים בהתפתחות המחלה. לפיכך, בעבר ניסו לתת לסובלים מהסינדרום תרופות לטיפול בכאב נוירופתי לניהול התסמינים הנלווים. התרופה הנפוצה והנחקרת ביותר לטיפול ב-BMS הייתה Clonazepam  ויעילותה הוכחה במחקר שכלל מטה-אנליזה שנערך לאחרונה. למרות שנוסו תרופות רבות נגד כאבים נוירופתיים, הטיפול ב-BMS עדיין נותר מאתגר. לרוב המתרפאים עם BMS אין תרופות הינן יעילות באופן עקבי ורק פחות ממחצית המתרפאים דיווחו על הקלה בסימפטומים שלהם לאחר טיפולים באמצעות תרופות נוירופטיות עם מנגנונים תרופתיים שונים. לדברי מחברי המאמר, הסיבה העיקרית לתוצאות אלה הינה כי הסובלים מ-BMS אינם מהווים קבוצה הומוגנית אחידה. לכל מתרפא עם BMS עשוי להיות דפוס אחר של מנגנונים נוירופתיים והוא מגיב לאותו טיפול באופן שונה. למרות שבדיקות האבחון שהוזכרו לעיל עשויות לשמש להבהרת מנגנונים נוירופתיים בסיסיים בקרב כל מתרפא עם BMS, אין זה מעשי לדעתם ליישם בדיקות אלה באופן שגרתי במסגרת הקלינית וגם מרשם תרופות המבוסס על מנגנונים נוירופתיים אינו מיושם. החוקרים מתארים כי מאז שנת 2006 יש להם הליכי הערכה סטנדרטיים למתרפאים עם תחושות צריבה בפה או דיסתזיה. תרופות שונות, לרבות clonazepam, gabapentin ו-TCA נקבעו למתרפאים אלו, ותוצאות הטיפול של התרופות הוערכו באמצעות הסולם האנלוגי החזותי (VAS) בכל ביקור לשם הגדלת יעילות הטיפול. במשך עשר שנים (2015-2006) נאסף על ידם מידע קליני על 769 מתרפאים שסבלו מתחושת צריבה בפה. בהתבסס על מידע קליני זה, הם חקרו בעבר את ההבדלים במאפיינים הקליניים בהתאם להימצאותה של מצוקה פסיכולוגית והתפלגות הסימפטומים של הפה.

מטרה

מחקר זה נועד לברר את התוצאות של טיפולים תרופתיים במתרפאים עם BMS שביקרו במרפאה במשך עשר השנים האמורות. כמו כן הוערכו המאפיינים הקליניים שעשויים להשפיע על יעילותה של כל תרופה. המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי כלל 769 מתרפאים עם תחושת צריבה בפה. מתוך מתרפאים אלו, 420 שאובחנו כסובלים מ-BMS ראשוני קיבלו "גישה ראשונית", שכללה הסבר מפורט אודות האטיולוגיה הפתופיזיולוגית של התסמונת, הוראות לטיפול עצמי ושימוש בחומר סיכה לפה. נקבעו תרופות נוירופתיות ל-277 מתרפאים שלא הגיבו לגישה הראשונית. נבדקו המאפיינים הקליניים, תרופות שנקבעו ושינויים בעוצמת הסימפטומים האורליים. Clonazepam ניתן כתרופה מהקו הראשון. חומצה אלפא ליפואית gabapentin (ALA), gabapentin ו-nortriptyline ניתנו בדרך כלל בשילוב עם Clonazepam. יותר משני שליש מהמתרפאים דיווחו על שיפור ניכר בתסמיני הפה לאחר טיפולים בשילוב תרופות נוירופטיות ו-ALA. נמצאו קשרים חיוביים משמעותיים ליעילות הגישה הראשונית ומתן Clonazepam עם העוצמה הראשונית של הסימפטומים האורליים וקשרים שליליים משמעותיים עם דיכאון.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי טיפול ב-Clonazepam בשילוב עם תרופות מתאימות היה יעיל לניהול מתרפאים עם .BMS העוצמה הראשונית של הסימפטומים האורליים והמצב הפסיכולוגי היו קשורים באופן משמעותי לתוצאות הטיפול.

Kim MJ, Kim J, Kho HS. Treatment outcomes and related clinical characteristics in patients with burning mouth syndrome. Oral Diseases 2021; 27: 1507-1518

מטרה

מחקר זה נועד לברר את התוצאות של טיפולים תרופתיים במתרפאים עם BMS שביקרו במרפאה במשך עשר השנים האמורות. כמו כן הוערכו המאפיינים הקליניים שעשויים להשפיע על יעילותה של כל תרופה. המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי כלל 769 מתרפאים עם תחושת צריבה בפה. מתוך מתרפאים אלו, 420 שאובחנו כסובלים מ-BMS ראשוני קיבלו "גישה ראשונית", שכללה הסבר מפורט אודות האטיולוגיה הפתופיזיולוגית של התסמונת, הוראות לטיפול עצמי ושימוש בחומר סיכה לפה. נקבעו תרופות נוירופתיות ל-277 מתרפאים שלא הגיבו לגישה הראשונית. נבדקו המאפיינים הקליניים, תרופות שנקבעו ושינויים בעוצמת הסימפטומים האורליים. Clonazepam ניתן כתרופה מהקו הראשון. חומצה אלפא ליפואית gabapentin (ALA), gabapentin ו-nortriptyline ניתנו בדרך כלל בשילוב עם Clonazepam. יותר משני שליש מהמתרפאים דיווחו על שיפור ניכר בתסמיני הפה לאחר טיפולים בשילוב תרופות נוירופטיות ו-ALA. נמצאו קשרים חיוביים משמעותיים ליעילות הגישה הראשונית ומתן Clonazepam עם העוצמה הראשונית של הסימפטומים האורליים וקשרים שליליים משמעותיים עם דיכאון.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי טיפול ב-Clonazepam בשילוב עם תרופות מתאימות היה יעיל לניהול מתרפאים עם .BMS העוצמה הראשונית של הסימפטומים האורליים והמצב הפסיכולוגי היו קשורים באופן משמעותי לתוצאות הטיפול.

Kim MJ, Kim J, Kho HS. Treatment outcomes and related clinical characteristics in patients with burning mouth syndrome. Oral Diseases 2021; 27: 1507-1518