לדברי מחברי המאמר, הטריאדה האפידמיולוגית של עששת הגיל הרך מורכבת מקיומה של שן רגישה, מיקרואורגניזמים קריוגניים ופחמימות מתסיסות, ובעיקר סוכרים חופשיים לאורך תקופה. האטיולוגיה הרב-פקטוריאלית מתמתנת על ידי מגוון של התנהגויות חברתיות/התנהגותיות (עוני, אוריינות בריאותית נמוכה, חשיפות תכופות לסוכר בין הארוחות, האכלה מבקבוק המכיל סוכר לפני השינה, הנקה לילית ותכופה יותר מעבר ל-12 חודשים). במטה-אנליזה שנערכה לאחרונה, התגלה כי ילדים יונקים מושפעים פחות מעששת השיניים מאשר ילדים שניזונו מבקבוק, ואלה שינקו במשך 12 חודשים או יותר היו בסיכון מוגבר לעששת. מחקרים אפידמיולוגיים דיווחו על חוסר עקביות בנושא הקשר בין הנקה לעששת הגיל הרך .כן נמצאו תוצאות משמעותיות הקשורות למשך השינה המשותפת וההנקה על מצב העששת, עם מובהקות בקרב אלו שישנו יחד ואלו שלֹא שישנו יחד. שינה משותפת הייתה קשורה באופן משמעותי להרגלי האכלה בשעות הלילה וסיכון גבוה לעששת. שיטת ההאכלה (שד, בקבוק וכו'), משך התדירות והשעה (יום, לילה, שניהם) של כל האכלה, תוכן המזון (במקרה של בקבוק ומצבים אחרים – סוג חלב,

ממתיק, תוסף) דווחו כגורמי סיכון עבור עששת הגיל הרך .במהלך השינה, קיימת זרימת רוק מופחתת ומגע ממושך של החלב עם פני השטח של השן עשוי להקל על ייצור חומצה מתמשך וממושך שמוביל לדה-מינרליזציה וכתוצאה מכך להתפתחות עששת הגיל הרך. בנוסף לכך קיימת האפשרות שהילד ישן עם פטמה או בקבוק בפה באופן קבוע בשעות הלילה בשעות הבוקר המוקדמות וכן בתנומות במשך היום, אך הקשר של כל אלו עם עששת הגיל הרך עדיין אינו ברור. בספרות אין תמונה מדויקת על קשר אפשרי בין זמן ומשך ההאכלה עם פרקטיקות השינה של הילד. על מנת להעריך את הפרקטיקה של ההאכלה בזמן שינה, פיתחו החוקרים סולם לקביעת ההאכלה בעת השינה (FeAST).

מטרה

מחקר מקרה בקרה זה נערך על מנת לבסס את הקשר של שיטות האכלה בזמן השינה עם עששת הגיל הרך באמצעות סולםFeAST .

המחברים ביצעו מחקר מקרה בקרה בקרב 627 פעוטות, אשר כללו מקרים של ילדים עם עששת הגיל הרך' בעוד שהבקרה הייתה ילדים ללא עששת. נרשמו שלושה דפוסי האכלה הקשורים לשינה: בתחילת השינה, במהלך השינה ובעת שינה בשעות הבוקר המוקדמות. עששת דנטלית נמדדה באמצעות המערכת הבינלאומית לאיתור והערכה של עששת, ICDAS II. משתתפי המחקר כללו 302 מקרים (48 אחוזים) ו-325 בקרות (52 אחוזים). יחסי הסיכויים המותאמים עבור הנקה בתחילת השינה, במהלך השינה, ובשעות הבוקר המוקדמות היו 6.7, 6.5 ו-3.7, בהתאמה ובהשוואת המקרים מול הבקרות. באופן דומה יחסי הסיכויים להאכלה מבקבוק בתחילת השינה, מהלך השינה, ושעות הבוקר המוקדמות היו 5.1, 8.3 ו-3.7 בהתאמה. תוספת של ממתיקים הניבה יחסי סיכויים של 2.84, בעוד שצריכת מוצקים במהלך השינה הניבה יחסי סיכויים של 6.02. למכשירי האכלה אחרים, כמו בקבוקי לגימה, כוסות וכו' היה קשר מובהק סטטיסטית.

מסקנות

לדברי מחברי המאמר, דרכי האכלה בזמן שינה מגדילים את הסיכון לעששת הגיל הרך בילדים בני 12 עד 36 חודשים.

Ganesh A, Muthu MS, Padmanabhan R, Nuvvula S. Association of sleep-time feeding practices with early childhood caries: A case-control study. Caries Res 2022; 56:399-406