לדברי המחברים, רוב שירותי השיניים בארצות הברית מוענקים באמצעות מרפאות פרטיות. במאמר משנת 2020 דווח כי פחות מאחוז אחד מקרב רופאי השיניים בארצות הברית היוו מקרים וודאיים או אפשריים של Covid-19. יחד עם זאת, המרפאות הפתוחות לקהל, המזוהות עם פרקטיקות גדולות ובתי ספר לרפואת שיניים, הינן בעלות סיכון גדול יותר להעברת COVID-19 בין מתרפא למתרפא מאשר בין מתרפא לבין מעניק הטיפול. בנוסף, תאי טיפול נוטים להיות הרבה יותר קטנים ופחות מצוידים מחדרי טיפול במרפאה פרטית, וחלק גדול מהפריטים המשמשים את הרופא בעבודתו מסופקים מאתר חלוקה משותף. תאים פתוחים עם מחיצות נמוכות מאפשרים להעביר פריטים אלו בקלות. ראיות קיימות מראות כי מכשור דנטלי מופעל מייצר אירוסול המתיישב תוך 30 דקות. יתר על כן, במחקר משנת 2020 שעשה שימוש במכשיר מעקב ביולוגי במהלך טיפולי שיניים סטנדרטיים, הכוללים מקדחה במהירות גבוהה ומכשירים דנטליים אחרים, דווח כי סמן המעקב הביולוגי התגלה על כל היחידה הדנטלית והסביבה, כולל הקירות והתקרה. אתגר מרכזי טמון בכך כי מעט מאוד ידוע על העברת אירוסול במרפאות גדולות של בתי ספר לרפואת שיניים.

מחקרים שנערכו בשנות 2020 ו-2021 סיפקו מידע רב ערך על תפוצת נתזים וטיפות גדולות יותר במהלך טיפולי שיניים. ההבדל העיקרי בין מחקרי התזה אחרים לבין המחקר הנוכחי הינו הדגש על אירוסולים עם חלוקה רחבה של גדלים (מננומטר למיקרומטר), כולל גדלי אירוסולים אשר מתחת לגבול לזיהוי עבור מדידות התזה.

מחקרים המבוססים על מדידות התזה מהווים תרומה חשובה להבנה; עם זאת, הינם מוטים לכדי טיפות גדולות ומסה גבוהה יותר ועלולים להחמיץ מידע מפתח אודות אירוסולים קטנים יותר שגם יכולים להכיל יחידות של נגיפים.

 

מטרה

מחקר זה נועד לכמת את האפקטיביות של אסטרטגיות שונות לניהול התפשטות אירוסולים ברפואת השיניים. המחברים חקרו אמצעי קידוח במהירות גבוהה, משום שזהו הליך ממוכשר המשמש ברפואת השיניים השגרתית וצפוי להיות מקור משמעותי של חלקיקי אירוסול. רופא שיניים מיומן ביצע נהלי קידוח על שיניים חותכות של בובת תצוגה, באמצעות מקדחה במהירות גבוהה ופינוי בנפח גבוה. המחברים השתמשו בהדמיה במהירות גבוהה כדי לדמיין את ההיווצרות והפיזור של ענני אירוסול ודגימת חלקיקים למדידת ריכוז אירוסול והתפלגות גודל במספר מיקומים.

המחברים חקרו מספר אסטרטגיות להפחתת אירוסול. אירוסולים המיוצרים במהלך קידוח במהירות גבוהה היו בלתי יציבים והניבו ריכוזים גבוהים שהיו לפחות סדר גודל מעל קו הבסיס. הדמיה במהירות גבוהה הצביעה על כי אירוסולים בתחילה נעו ב-1 מ' לשנייה. בשל התנהגות בלתי יציבה של אירוסולים, היניקה המשלימה לא הייתה אפקטיבית באיסוף כל האירוסולים; עם זאת, השימוש במחיצות היה אפקטיבי.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי מחיצות הן אסטרטגיית ההפחתה היעילה ביותר. לשיטות אחרות שנחקרו יש מגבלות וסיכונים. לדעתם מאמר זה מציג את לראשונה את האפיון של אירוסולים שנוצרו במהלך קידוח במהירות גבוהה על ידי רופא שיניים.

 

Zhu M, Medina M, Nalliah R, et al. Experimental evaluation of aerosol mitigation strategies in large open-plan dental clinics. JADA 2022; 153(3): 208–220