מחברי המאמר מציינים, כי ארגון הבריאות העולמי דיווח כי השכיחות של עודף משקל והשמנת יתר בילדים ובני נוער בגילאי 19-5 עלתה באופן דרמטי מארבעה אחוזים ב-1975 למעל 18 אחוזים בשנת 2016. עודף משקל והשמנה קשורים עם יותר מקרי מוות ברחבי העולם מאשר תת משקל. מספר מחקרים הצביעו על כך שתדירות האכילה, גודל המנות, והעדפות מזון, כגון צריכה תכופה של משקאות ממותקים ומזון מהיר, קשורים להתפתחות השמנת יתר בילדות. אכילה מהירה נקשרה גם עם השמנת יתר ו-MBI מוגבר בילדים ומבוגרים צעירים, ומכאן שמספר מתאים של מחזורי לעיסה וזמן הלעיסה הנמשך עד הבליעה נקבע עד גיל תשע. אי לכך, הבנת דפוסי ההתפתחות של תפקודי הפה בילדים וזיהוי הזמן בו התפתחות זו הושלמה הן חיוניות, במיוחד על מנת להיות מסוגלים לזהות האם ילדים שמנים מפגינים התפתחות לקויה של תפקודי הפה. גילוי מוקדם של תפקוד לקוי של הפה יכול לאפשר לרופאים לתכנן אסטרטגיה יעילה המבוססת על מידע זה. בעוד שמחקרים רבים השוו את תפקודי הפה, כולל חוזק הידוק השפתיים, לחץ הלשון וביצועי הלעיסה לפי גיל ומין בקרב ילדים, מעטים דווחו על הזמן בו תפקודי הפה הללו משלימים את התפתחותם. במחקר שבדק את תפקודי הפה והשמנת יתר, נמצאו שינויים מתונים בתפקוד המוטורי של הפה במבוגרים שמנים עם BMI של 40 ק"ג/מ"ר ומעלה. עם זאת, אף מחקר לא התמקד במתאם בין תפקוד הפה למבנה הגוף, במיוחד בקשר לעודף משקל והשמנת יתר, בילדים במעבר מילדות ועד גיל ההתבגרות.

 

מטרה

 

במחקר זה, קבעו המחברים מתי ההתפתחות של כל פונקציה של הפה מושלמת על ידי השוואת וריאציות בכפולות של תפקודי הפה המבוססות על מין וגיל בילדים בגילאי 17-6 שנים. במחקר נבדק גם באם השמנת יתר הינה גורם תורם לתת-פיתוח של תפקוד הפה.

המחקר כלל 241 משתתפים, מתוכם 121 בנים ו-120 בנות בגילאי 6 עד 17 שנים. לאחר אנתרופומטריה ובדיקה של הפה, נבחנו בכל המשתתפים מדדי כוח הסגר המקסימאלי, חוזק הידוק השפתיים, לחץ לשון מרבי וביצועי לעיסה. מדד רוהרר ואינדקס מסת הגוף (BMI) חושבו באמצעות מדידות גובה ומשקל, ומדדים אלו קובצו לקטגוריות תת משקל/תת משקל חמור, משקל תקין ועודף משקל/השמנת יתר. בקרב הבנים, כוח הסגר המרבי, כוח הידוק השפתיים, לחץ הלשון המקסימלי, וביצועי הלעיסה עלו עם הגיל. אצל הבנות, מקסימום כוח הסגר, לחץ הלשון המרבי וביצועי הלעיסה הגיעו לשיא במהלך שנות העשרה. ביצועי לעיסה בקבוצת הבנים הסובלים מעודף משקל/השמנת יתר היו נמוכים משמעותית מאשר בקבוצת המשקל התקין. בקרב הבנות, כוח הסגר המרבי בקבוצת תת משקל/תת משקל חמור ולחץ הלשון המקסימלי בקבוצת הסובלים מעודף משקל/השמנה היו נמוכים משמעותית מאשר בקבוצת המשקל הרגיל.

 

מסקנות

 

לדעת החוקרים, דפוסי הגדילה של כל תפקוד אורלי שונים במידה ניכרת בין בנים לבין בנות. תפקודי הפה אצל בנות בדרך כלל הגיעו לשיא מוקדם יותר מאשר אצל בנים, ורוב הפונקציות הגיעו לשיאן במהלך שנות העשרה. עודף משקל/השמנה תורמים לתת-התפתחות של תפקודי הפה בשני המינים. תת משקל עלול גם להפריע להתפתחות תפקודי הפה בקרב בנות.

 

S Masuda, Y Fujita, T Takeshima, M Fujimoto. Impact of gender and physical differences on the development of oral functions in children aged 6-17 years: A cross-sectional study. Pediatric Dent J 2023; 33(3). doi:10.1016/j.pdj.2023.09.002