לדברי מחברי המאמר, בחודש נובמבר 2022 פרסם המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) את ההנחיות לפרקטיקה הקלינית לרישום אופיואידים לטיפול בכאב (CDCCPG), על מנת להחליף את ההנחיות אשר התפרסמו בשנת 2016. הנחיות חדשות אלו נועדו לשמש ככלי קליני לשיפור התקשורת בין הרופאים לבין המתרפאים ולהסמיך את הרופאים לקבל החלטות מושכלות וממוקדות באדם לגבי טיפול בכאב ורישום אופיואידים. ההנחיות מיועדות לנותני טיפול ראשוני ולרופאים אחרים, כולל רופאי שיניים, המספקים טיפול בכאב למבוגרים עם כאב אקוטי, תת-חריף וכרוני. ה-CDC מדגיש כי המסמך לא נועד להוות תחליף לשיפוט קליני או לטיפול אינדיבידואלי, הממוקד במתרפא, והן גם לא נועדו להיות מיושמות כתקן, תקנה או מדיניות נוקשים המכתיבים פרקטיקה קלינית או להוות תחליף לתיוג המאושר על ידי מנהל התרופות והמזון בארצות הברית (FDA). הנחיות אלו לפרקטיקה הקלינית מציינות, שבעבר חלק מכללי המדיניות שנלקחו לכאורה מההנחיות של שנת 2016 לא היו עקביים עם מסמך זה וחרגו מההמלצות הקליניות שלו. פרשנויות שגויות כאלה של ההנחיות לפרקטיקה הקלינית 2016 גרמו לנזק למתרפאים, כולל כאב לא מטופל היטב או לא מטופל כלל, תסמיני גמילה חמורים, החמרה בתוצאות הכאב, מצוקה פסיכולוגית, שימוש במנת יתר ורעיונות והתנהגויות אובדניים. עבור קהילת רפואת השיניים, ההנחיות לפרקטיקה הקלינית מכילות מידע רלוונטי שיכול לסייע לרופאי השיניים ולמומחים ברפואת השיניים לקבל החלטות בטוחות, יעילות ומבוססות ראיות במתן תרופות לשליטה בכאב של המתרפאים. רופאי השיניים מהווים את המומחיות ברמה השישית שרושמים אופיואידים, הם רושמים בעיקר לצעירים, וממשיכים לרשום מספר רב של תרופות כאב חזקות יותר למשך זמן רב יותר מהנדרש, אם כי שיעור זה יורד מאז תחילת 2016, במקביל לפרסום בזמנו של ההנחיות לפרקטיקה הקלינית. לדברי מחברי המאמר, אף על פי שלאופיואידים עשויים להיות יתרונות פוטנציאליים לשיכוך כאבים בשימוש הולם, הם גם טומנים בחובם סיכון לנזק פוטנציאלי כגון התפתחות של הפרעת שימוש באופיואידים ומינון יתר.

במסגרת ההנחיות לפרקטיקה הקלינית לרישום אופיואידים לטיפול בכאב מובאים מאמרים עדכניים המבוססים על ראיות והמסמך מחולק ל-12 חלקים והינו מלווה בשיקולים והמלצות ליישום.

מטרה

המאמר הנוכחי נועד לסכם את 12 ההמלצות של ההנחיות ולסקור את המידע הרלוונטי ביותר לרופאי השיניים ומומחים ברפואת השיניים.

ההמלצות החשובות ביותר עבור רופאי שיניים לטיפול בכאב הן, שתרופות נוגדות דלקת לא סטרואידליות הן תרופות הקו הראשון המתאימות לכאבי שיניים חריפים.

בכאב אורופציאלי כרוני יש לבצע טיפול בינתחומי ויש לרשום אופיואידים רק לכאבי שיניים חריפים למשך שלושה ימים לכל היותר ולאחר הערכת הסיכון. ההשלכות המעשיות של המאמר הן בהבנה כי ההנחיות לפרקטיקה הקלינית מכילות מידע רב רלוונטי שעשוי לסייע לרופאי השיניים ולמומחים בשטח לקבל החלטות בטוחות, יעילות ומבוססות ראיות במתן בקרת כאב למתרפאים שלהם.

מסקנות

לדברי המחברים, ההנחיות של שנת 2022 מתקנות את חוסר האיזון שנגרם על ידי אלו של 2016 ומציעות קריטריונים רציונליים יותר ומבוססי ראיות לניהול כאב חריף וכרוני. בהשוואה של קווים מנחים אלה להצהרת האיגוד הדנטלי האמריקאי על השימוש באופיואידים בטיפול בכאבי שיניים, נמצא כי השניים תואמים לטיפול הן בכאב דנטלי חריף והן בכאב כרוני אורופציאלי.

Bavarian R, Sandhu S, Handa S, et al. Centers for disease control and prevention clinical practice guideline for prescribing opioids: United States, 2022. J Den Am Assoc 2023. doi.org/10.1016/j.adaj.2023.01.008.