מחברי המאמר מציינים, כי נגיף הפפילומה האנושי (HPV) הוא הזיהום השכיח ביותר המועבר במגע מיני בארצות הברית והגורם המוביל לסרטן פי הטבעת וסרטן הפה והלועOPC) ) בקרב גברים. למרות שרוב זיהומי HPV הינם חולפים, סוגים מתמידים בסיכון גבוה, בעיקר סוג 16, עלולים להוביל לסרטן במספר אתרים אנטומיים בגברים, כולל סרטן פי הטבעת וסרטן הפה והלוע. שיעורי OPC בקרב גברים בארצות הברית עלו במהירות במהלך העשורים האחרונים וניתן לייחס אותם ל-HPV. סרטן הפה חיובי לנגיף הפפילומה (HPV-OPC) הוא הסרטן הנפוץ ביותר הקשור ל-HPV בקרב גברים ומהווה 82 אחוזים ממקרי הסרטן החדשים הקשורים ל HPV- בכל שנה (n=17,222). השכיחות השנתית של HPC-OPC מהווה 71 אחוזים ממקרי הסרטן החדשים הקשורים ל-HPV הרבה יותר מסרטן אנאליn=2,425) ). שכיחות HPV-OPC עולה על שכיחות סרטן הפה הקשור בשימוש בטבק ואלכוהול, מצב המשקף את הירידה בשימוש בטבק בעשורים האחרונים בקרב האוכלוסייה הבוגרת הכללית. זיהומים אורליים של HPV משפיעים באופן לא פרופורציונלי על גברים הומוסקסואלים וביסקסואליםGBM) ). במחקר אמריקאי משנת 2017 המשתמש בנתונים מסקרי בחינת הבריאות והתזונה הלאומית לשנים 2014-2011, מצאו החוקרים כי השכיחות של סוגים אונקוגניים אורליים הייתה הגבוהה ביותר בקרב GBM עם שניים או יותר בני זוג חד מיניים למין אורלי. כן דווח בעקביות על זיהומי HPV אורלי וגניטלי גבוהים יותר בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים מאשר גברים שמקיימים יחסי מין עם נשים באופן בלעדי. באופן דומה, הסיכון ל-OPC עולה בקרב גברים עם היסטוריה של מגע חד-מיני, מספר רב יותר של בני זוג מיניים, פעילות מינית בגיל צעיר יותר, מין אורלי ועישון טבק. בארצות הברית זמין חיסון לא אוולנטי (מגן מפני תשעה סוגיHPV ) (Gardasil, Merck) למניעת ההדבקה של סוגי HPV הקשורים ליבלות וסרטן פי הטבעת והגניטליה המהווים עד 96 אחוזים מכלל המקרים של HPC-OPC. מנהל המזון והתרופות האמריקאי התיר חיסון לגברים בשנת 2009 והוועדה המייעצת לנוהלי חיסונים המליצה עליו עבור בנים בגילאי 11 עד 12 שנים וחיסון מיגון עבור GBM עד גיל 26 שנים, לשם מניעה של יבלות באברי המין וסוגי סרטן הקשורים ל-HPV. בשנת 2019 אישר מנהל המזון והסמים את החיסון לגברים ונשים בגילאי 26 עד 45 שנים, תוך קבלת החלטה קלינית משותפת בין המטופל למטפל. מאז 2011 דווח על עמדות חיוביות כלפי חיסון נגד HPV והגברת הכיסוי החיסוני בקרב GBM צעירים. עם זאת, תוצאות של מטה-אנליזה הראו כי שיעור החיסון נגד HPV הממוצע, כפי שדווח על ידי GBM מבוגרים, היה 47 אחוזים (חציון, 45 אחוזים; טווח, 89-12 אחוזים), הרבה מתחת ליעד שנקבע לשנת 2030 של 80 אחוזים. האיגוד האמריקאי לרפואת השיניים והאקדמיה האמריקאית לרפואת השיניים לילדים הציעו ותמכו בתפקידם של ספקי השירותים בבריאות הפה במניעת HPV-OPC, כולל פעולות לקידום החיסונים, אך העוסקים בטיפולי שיניים דיווחו על אי נוחות בדיון על זיהום המועבר במגע מיני עם המתרפאים שלהם. לדברי המחברים, קיים מודל בשם האמונה בבריאותHBM) ), שהינו תיאוריה של התנהגות בריאותית ששימש לזיהוי מתאמים פסיכו-סוציאליים הקשורים לקבלת חיסונים. הבנת מתאמים פסיכו-סוציאליים וסוציו-דמוגרפיים של קבלת חיסוני HPV בקרב GBM יכולה להקל על מאמציהם של ספקי שירותי בריאות הפה להפחית את העומס הלא פרופורציונלי של HPV אורלי בקרב GBM ולשפר את הנוחות שלהם בדיון על הנגיף עם מתרפאי GBM במהלך הביקורים הדנטליים השגרתיים.

 

מטרה

מחקר זה נערך על מנת לזהות את הגורמים הקשורים למצב החיסון ולהתכוון לחסן ב-HPV בקרב אוכלוסיית ה-GBM הבוגרת המתאימה לחיסון בנגיף למניעת HPV-OPC, תוך שימוש במודל האמונה בבריאות כמסגרת. המחברים ערכו מחקר חתך שבו סקרו 1,700 GBM מבוגרים בעלי פרופיל בשני אתרי היכרויות מקוונים. קריטריונים לזכאות כללו GBM מזוהה בעצמו, המתגורר בארצות הברית, בגיל 45-18, שקיים יחסי מין עם גבר ב-5 השנים האחרונות. גורמים הקשורים למצב החיסון ל-HPV של המשתתפים ולכוונה לחסן הוערכו בשאלון מקוון באמצעות מודל האמונה הבריאותית. הרוב מתוך 1,108 המשתתפים שהתאימו למחקר לא קיבל מנה אחת או יותר של חיסון ל-HPV (54.2 אחוזים). הם היו בגילאי 37-27 (52.3 אחוזים), לבנים (58.3 אחוזים), זוהו כגברים סיסג'נדרים (93.4 אחוזים), היו הומוסקסואלים (79.3 אחוזים), במערכת יחסים מונוגמית (99.4 אחוזים), וכן היו בעלי תואר ראשון (29.4 אחוזים) או השכלה גבוהה (26.1 אחוזים). בקרב GBM לא מחוסנים, 25.3 אחוזים דיווחו על כוונה לקבל את החיסון. במודל הרב-משתני, נמצאו קשרים בלתי תלויים למבני המודל עם כוונת לחיסון HPV לאחר התאמה לכל משתני המנבאים האחרים במודל.

 

מסקנות

לדעת מחברי המאמר, הכוונה להתחסן ל-HPV בקרב GBM קשורה ביתרונות של החיסון בנגיף למניעת OPC. ספקי טיפולי השיניים יכולים להשתמש במידע זה על מנת לחנך מתרפאים באוכלוסייה בסיכון גבוה על מניעת סרטן הפה והלוע הקשורים ל-HPV.

 

Stull C, Bennis SL, Rosser BRS, et al. Correlates of human papillomavirus vaccination intent for oropharyngeal cancer prevention among gay and bisexual men living in the United States. J Am Dent Assoc 2023; doi: 10.1016/j.adaj.2023.09.016