מחברי המאמר מציינים כי מיקום מיידי של שתלים כרוך בהחדרת שתל דנטלי למכתשית טרייה מייד לאחר עקירה. הוצע כי פרוטוקול טיפולי זה עשוי להוות יתרון על פני פרוטוקולים של מיקום שתלים בשלב מאוחר יותר כתוצאה מהפחתת ההשפעה של ספיגת הרכס האלבאולרי לאחר העקירה, ובכך לתמוך באפשרות לשיקום מהיר ומתאים יותר מבחינה אסתטית. מחקרים קליניים המתייחסים לשיעור ההישרדות של שתלים מיידיים הראו תוצאות דומות לשתלים המוחדרים לאתרים שעברו ריפוי. עם זאת, עדויות קליניות וניסיוניות הראו כי בשתלים שהונחו באופן מיידי מתרחשת ספיגת עצם בוקאלית ונוצרת הפחתה בגובה וברוחב הרכס האלבאולרי. אחת מתופעות הלוואי העיקריות הקשורות בּרֵמודֵלינג הזה היא הופעת רֵסֵציָה של הרירית באמצע הפנים יחד עם הפשרה האסתטית הנובעת מכך. במהלך השנים האחרונות אומצו מספר אסטרטגיות למניעת נסיגה זו. מספר חוקרים ניסו טכניקות אוגמנטציה עם חומרי גרָפט שונים ושימוש באמצעי חסימה הניתנים לספיגה או שאינם ניתנים לספיגה. אסטרטגיה נוספת שאומצה על ידי רופאי שיניים הינה עיבוי הרקמות הרכות על ידי הצבת גרָפט של רקמות חיבור או של עור אלוגני או מטריצת קולגן קסֵנוֹגֵנִית בזמן הניתוח, במטרה למזער את הרסציה באמצע הפנים, בנוסף, נעשו שיקולים לגבי ההשפעה של הרמת המתלה על תהליך ספיגת העצם לאחר העקירה.

המחברים מציינים כי מודל של שתלים בכלבים הביא למסקנה כי גישת טיפול ללא שימוש במתלה עשויה למזער את ספיגת העצם הבוקאלית. עם זאת, נראה כי קיים חוסר במחקרים מבוקרים בבני אדם להערכת תוצאות הקשורות לשתלים במצבי השתלה מיידית באתרים של מכתש טרי עם מתלה לעומת גישה של מתלה מעטפת עם עובי מינימלי (MSTEF).

מטרה

המחקר הנוכחי בוצע על מנת להשוות את המדד האסתטי הוורודPES) ) והלבן (WES), וההצלחה ושיעורי ההישרדות, העובי הרדיוגרפי של הדופן הבוקאלית ושביעות רצון המתרפאים לגבי שתל מיידי אחד באזור הקדמי של המקסילה, שטופל באמצעות מתלה (קבוצת הבקרה) או בגישת MSTEF (קבוצת הניסוי) שנה לאחר ההעמסה. במסגרת המחקר בוצעו למשתתפים שתלים מידיים באזורים הקדמיים והָפּרֵמולָריים לאחר הקצאה אקראית לקבוצת מתלה או MSTEF. בכל המקרים נעשה שימוש ברגנרציה מודרכת של עצם ובגרָפט של רקמות חיבור אוטוגניות. לכל המשתתפים נבנתה תותבת זמנית ולאחר 16-18 שבועות בוצעה תותבת קבועה. שיעורי ההצלחה וההישרדות יחד עם העובי הרדיוגרפי של העצם הבוקאלית ושביעות הרצון של המתרפאים הוערכו 12 חודשים לאחר ההעמסה. התוצאה האסתטית הוערכה באמצעות ציון האסתטיקה הוורוד והלבן של שמונה רופאים שהיו סומים ובעלי רקע שונה. 28 שתלים הוחדרו בקרב 28 מתרפאים. לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית במדד האסתטיקה הוורוד 10.54) בקבוצת הבקרה לעומת 10.80 בקבוצת הניסוי), ציוני מדד האסתטיקה הלבן 6.97) בבקרה לעומת 6.95 בניסוי) או בקריטריונים להצלחה כולל פרמטרים אסתטיים (קריטריוני הצלחה משתנים) לקבוצות השונות (טווח 92-69 אחוזים). בנוסף, לא נצפו הבדלים סטטיסטיים משמעותיים בהישרדות (100 אחוז), בהצלחה (100 אחוז), בעובי הדופן הבוקאלית בין קבוצת הביקורת (0.72 ± 0.22) לבין קבוצת הניסוי (0.92 ± 0.31) והתוצאות המדווחות של המתרפאים.

מסקנות מחברי המאמר הן כי טיפולים מיידיים של השתלת שיניים עם מתלה MSTEF סיפקו ציונים אסטטיים ממוצעים דומים, אחוזי הצלחה, הישרדות, רמות ממוצעות של העצם הבוקאלית ושביעות רצון המתרפאים. עם זאת, בשתי הקבוצות נמצאו כשלים אסתטיים נפוצים.

R Garcia-Sanchez,| N Mardas, J Buti.etal. Immediate implant placement in fresh alveolar sockets with a minimal split-thickness envelope flap: A randomised controlled clinical trial. Clin Oral Impl Res 2021; 32: 1115-1126