קיימת נטייה הולכת וגוברת למקם שתלים של שן אחת באזור האסתטי מייד לאחר עקירת שן הרוסה, רצוי בשילוב עם שיקום זמני מיידי. מחברי המאמר מציינים, כי סקירה שיטתית שפורסמה, בה בוצע ניתוח מאוחד של מחקרים, הדגימה כי מיקום שתלי שיניים באופן מיידי והצבת שיקום זמני באזור האסתטי הביא לאובדן עצם מופחת מעט סביב השתל, בהשוואה להשתלה מיידית והצבה מאוחרת של שיקום זמני, וזאת ככל הנראה בשל הצורך בהליך הניתוחי הנוסף. סקירות שיטתיות אחרות, אשר דיווחו על תוצאות לטווח הקצר, מצביעות על כך שקיים סיכון גבוה מעט יותר לאובדן השתל במקרים של הצבה מיידית של שתלים באתרי מכתשית לאחר עקירה, בהשוואה למיקום מאוחר באתרים שעברו ריפוי. עם זאת, בסקירה שיטתית אחת צוין, כי שתלים שהונחו באופן מיידי לוו בשימור טוב יותר של רמות העצם סביב השתל. יתר על כן, נראה כי הצבה מידית של שתלים מוערכת היטב על ידי מתרפאים, כנראה מכיוון שלניתוח המינימלי הפולשני ללא מטלית יש השפעה פחותה על הרקמות הקשות והרכות מאשר בהליכים מושהים. מחברי המאמר מדגישים, כי הגורם המשותף לסקירות השיטתיות הללו הינו בכך שהמתרפאים המיועדים להצבה מיידית של שתל, אם או ללא שילוב עם שיקום זמני מיידי, נבחרים בקפידה על מנת למזער סיכונים. כן מוזכר במאמרים, כי הנתונים הקיימים הינם עדיין מוגבלים מאוד, עם תקופות הערכה קצרות מדי וחוסר פרמטרים של הערכה במידה מלאה, כולל היציבות הרירית הלביאלית ורמות ועצם באזור האסתטי. הצהרה זו אושרה גם בדו"ח הקונצנזוס ובהמלצות הקליניות של הסדנה האירופאית ה- XV לפריודונטיה. לטענת המחברים, קיימים מעט מחקרים פרוספקטיביים עם מעקב של לפחות 5 שנים על מיקום מיידי של שתלי שיניים באזור המקסילרי האסתטי, בשילוב עם מחקרים על שיקום זמני מיידי. היציבות של העצם הבּוקָאלית ורמת הרירית של אמצע הפנים הינם פרמטרים קריטיים של התוצאה בתחום זה ועליהם להוות חלק ממחקרי המעקב ההמשכי יחד עם בדיקת המצב הבסיסי לפני הניתוח. חלק מהמחקרים השתמשו כחלק מההערכה בטומוגרפיה ממוחשבת של קרן חרוט (CBCT) על מנת לנתח את עובי העצם הבוקאלית ומדידות ליניאריות של רירית אמצע הפנים. הם מסיקים כי בתחום של השתלים ברפואת השיניים לא קיים דווח על הערכה מלאה של מיקום מיידי של שתל בשילוב עם שיקום זמני מיידי או מושהה עם מעקב של לפחות חמש שנים.

מטרה

המחקר ההשוואתי הנוכחי, שנערך לאורך חמש שנים, בוצע על מנת להשוות שינויים בעצם סביב השתל, עובי העצם הבוקאלית, רמות הרירית, הדירוגים האסתטיים של אנשי המקצוע ושביעות הרצון המדווחת על ידי המתרפא לגבי האזור האסתטי המקסילרי, בעקבות הצבה מיידית של שתל ושיקום זמני לעומת הצבה מיידית של שתל ושיקום זמני מושהה. 40 מתרפאים עם שן פגועה באזור הקדמי של המקסילה הוקצו באופן אקראי להצבה מיידית של שתל עם שיקום זמני מיידי (קבוצה א': n=20) או מושהה (קבוצה ב': n=20). מיקום הכתר הסופי התרחש שלושה חודשים לאחר השיקום הזמני. התוצאות העיקריות היו שינויים ברמת העצם השולית. בנוסף, הוערכו שיעורי ההישרדות, עובי העצם הבוקאלית, הרקמות הרכות סביב השתל, האסתטיקה והתוצאות המדווחות על ידי המתרפא. לאחר חמש שנים נמצא כי השינויים הממוצעים ברמת העצם השולית המזיאלית והדיסטלית היו 0.71±0.68 מ"מ ו-0.71±0.71 מ"מ בהתאמה בקבוצה עם שיקום זמני מיידי ו-0.49±0.52 מ"מ ו-0.54±0.64 מ"מ בהתאמה בקבוצה עם שיקום זמני מושהה, אך ההבדל בין הקבוצות לא היה מובהק. הישרדות השתלים וגורמי השיקום היו 100 אחוז. לא נצפו הבדלים רלוונטיים מבחינה קלינית בעובי העצם הבוקאלית או ברמת רירית אמצע הפנים סביב השתלים, כמו גם בתוצאות האסתטיות ותגובת המתרפאים.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי השינויים הממוצעים ברמת העצם השולית בעקבות ההשתלה המיידית והשיקום הזמני היו דומים למיקום השתלות מיידי ושיקום זמני מושהה.

Slagter KW, Raghoebar GM, Hentenaar DFM, et al. Immediate placement of single implants with or without immediate provisionalization in the maxillary aesthetic region: A 5-year comparative study. J Clin Periodontol 2021; 48: 272-283