לדברי מחברי המאמר, דלקות חריפות וכרוניות הינן המניעים העיקריים לתפקוד לקוי של האנדותל והתפתחות פלאק, המובילים לאירועים קרדיווסקולריים חריפים כגון אוטם שריר הלב, שבץ איסכמי ומחלת עורקים היקפית. הסיכון לאירוע קרדיווסקולרי חריף עולה במידה ניכרת בתקופות של זיהום חריף או עונות שפעת. זיהומים דנטליים כרוניים נקשרו לדלקת מערכתית, תפקוד לקוי של האנדותל ושכיחות מוגברת של אירועים קרדיווסקולריים עתידיים. עם זאת, קיימות עדויות מועטות על ההשפעות של טיפול שיניים פולשני על סיכון קרדיווסקולרי חריף. מטרת רוב טיפולי השיניים הינה לטפל בזיהומים חריפים/כרוניים. עם זאת, אפילו פרוצדורות דנטליות פשוטות עלולות לעורר תגובה חריפה של הפונדקאי (כגון: ניקוי תת חניכיים עמוק, עקירת שיניים, פרוצדורות כירורגיות בפה, החדרת שתלים דנטליים וניתוחים אנדודונטיים). בעקבות ההליכים הדנטליים הפולשניים הפשוטים האלה, דווח על התפתחות דלקת מקומית, הפצת חיידקים ודלקת מערכתית. הליכים דנטליים פולשניים נקשרו גם לאנדוקרדיטיס זיהומית. אסוציאציה זו, לעומת זאת, נותרה שנויה במחלוקת. עדויות עדכניות מאשרות כי טיפולי שיניים פולשנים מביאים לתגובה דלקתית חריפה למשך שבוע עם פגיעה חולפת בתפקוד כלי הדם ויצירת מצב פרו-טרומבוטי.

מטרה

הסקירה הנוכחית בוצעה על מנת להעריך באופן ביקורתי את העדויות המקשרות טיפולי שיניים פולשניים ואירועי כלי דם חריפים.

מקורות נתונים: בוצע חיפוש בשישה מאגרי מידע ביבליוגרפיים, עד ה-31 באוגוסט 2021 בוצעה סקירה שיטתית בעקבות הנחיות PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses פריטי דיווח מועדפים לסקירות שיטתיות ומטה-אנליזות)

בחירת המחקרים: נכללו מחקרי התערבות ותצפית המדווחים על אירועי כלי דם חריפים לאחר טיפול שיניים פולשני.

חילוץ הנתונים: שני סוקרים חילצו את הנתונים באופן עצמאי ודירגו את איכות המחקרים. הנתונים אוחדו באמצעות ניתוח משקלי שונות הפוכה בעלת השפעה קבועה.

הסיכון להטיה: הסיכון להטיה הוערך באמצעות סולם הערכת האיכות של ניוקאסל-אוטווה1 עבור מחקרים תצפיתיים ועבור Cochrane Handbook2 לניסויים אקראיים מבוקרים.

סינתזת הנתונים: ב-3 מתוך 16 מחקרים קליניים, דווח על סך של 533,175 משתתפים, ומתוכם 124,344 מקרים של אוטם של שריר הלב ו-327,804 מקרים של שבץ איסכמי. מטה-אנליזה אישרה שטיפולי שיניים פולשניים לא העלו את יחסי המקרים של אירועי כלי דם משולבים, גם לאחר 4-1 שבועות וגם ב-8-5 שבועות לאחר הטיפול. מגבלות המחקר הנן רמה גבוהה של הטרוגניות (עיצובי מחקר והערכות נקודת זמן).

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה, כי מתרפאים שקיבלו טיפול שיניים פולשני לא הראו עלייה משמעותית בסיכון לאירועי כלי הדם במשך שמונה שבועות לאחר הטיפול.

  1. Newcastle–Ottawa Quality Assessment Scale
  2. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions – מדריך לסקירות שיטתיות של התערבויות

Luthra S, Orlandi M, Leira Y, et al. Invasive dental treatment and acute vascular events: A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2022; 49:467–479