לדברי מחברי המאמר, למרות שיעור ההישרדות הגבוה במחקרים רבים, תותבות הנתמכות על ידי שתלים אינן נטולות סיבוכים ותחלואה, ואריכות הימים שלהם מוגבלת לא רק על ידי סיבוכים ביולוגיים אלא גם על ידי דרישות התחזוקה של התותבות ובעיות בשיקום .סיבוכים וכשלים בשתלים מאריכים ומסבכים את תהליך הטיפול, כמו גם מסכנים את מאמצי המטפל לבצע תפקוד ואסתטיקה מספקים. עבור המתרפא, כרוך הדבר בדרך כלל בעלויות והליכים נוספים. איסוף וניתוח הנתונים לטווח ארוך הינם בעלי חשיבות עליונה בעת הערכת הליך כמו השתלת שיניים. הדבר אמור לסייע לרופא להעריך מצב נתון ולחזות את מהלכו הקליני העתידי, כמו גם לסייע בהחלטה לגבי ביצוע טיפול נוסף, תדירות המעקב וטיפולי היגיינה. לכן, צריך להיות עניין לחקור ולדווח באופן רציף על התוצאות לטווח הארוך והערכת ביצועי השתלת שיניים בפרקטיקה שגרתית.

מטרה

בהקשר זה, המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי נועד להעריך את הביצועים הקליניים לטווח ארוך של השתלות שיניים עד 22 שנות מעקב, במחקר עוקבה של 4247 מתרפאים שטופלו במרפאת שיניים אחת. מחקר העוקבה התצפיתי נעשה על כל השתלים שבוצעו על ידי פריודונט יחיד, מיולי 1995 עד אפריל 2019. משתני התוצאות העיקריים של מחקר זה היו כשל בשתל ורמת העצם השולית סביב השתלים. משתתפי המחקר קיבלו סך של 10,871 שתלים, עם ממוצע של 2.56 שתלים למטופל. תקופת המעקב הייתה עד 22.2 שנים (ממוצע של 4.2±4.5) מבין 4247 המתרפאים אשר נבדקו במחקר הנוכחי, 140 מתרפאים (3.3 אחוזים) חוו סך הכל 178 כשלים בשתל. על פי ניתוח שיעור ההישרדות המצטבר ברמת השתל ב-3, 5, 10 ו-15 שנים היה 98.9 אחוזים, 98.5 אחוזים, 96.8 אחוזים ו-94.0 אחוזים. בהתאמה, בעוד שברמת המתרפא היה 97.4 אחוזים, 96.7 אחוזים, 92.5 אחוזים ו-86 אחוזים בשנים אלו. מתרפאים עם מספר גבוה של שתלים היו בסיכון גבוה יותר לכשל בשתלים. רמת העצם הבסיסית הייתה 0.28 ±0.09 מ"מ ואילו לאחר 10-8 שנים רמת העצם הממוצעת הייתה 0.49 ±0.74 מ"מ. השכיחות של מוקוזיטיס סביב השתל ברמת השתל הייתה 9.4 אחוזים לאחר 2-3 שנים, 9.3 אחוזים לאחר 5-4 שנים, 12.1 אחוזים לאחר 7-6 שנים ו-11.9 אחוזים לאחר 10-8 שנים. השכיחות של פרי-אימפלנטיטיס הייתה 2 אחוזים, 2.6 אחוזים, 3.2 אחוזים ו-7.1 אחוזים לאחר 2-3, 4-5, 6-7 ו-8-10 שנים, בהתאמה. עישון סיגריות וסוכרת נמצאו בקורלציה חיובית לכשל של שתלים.

מסקנות

מסקנות מחברי המאמר הן כי למרות שתוצאות המחקר מבטיחות ומעודדות מבחינת ההישרדות ורמת העצם לאורך זמן, חשוב להדגיש את גורמי הסיכון הפוטנציאליים ולשקול אותם לפני ביצוע של השתלה.

French D, Ofec R, Levin L. Long term clinical performance of 10 871 dental implants with up to 22 years of follow-up: A cohort study in 4247 patients. Clin Implant Dent Relat Res. 2021; 23(3): 289–297