מספר איגודים מקצועיים ממליצים על מתן שוטף של שירותי רפואה מונעת למבוגרים, כגון מתן חיסונים (למשל שפעת), בדיקת סרטן (למשל ממוגרפיה) ומעקב אחר ניהול מחלות. היתרונות בקבלת שירותים אלו תועדו היטב ונקשרו בירידה בתחלואה ובתמותה. לדוגמא, קבלה קבועה של בדיקת המוגלובין (HbA1c) בקרב מבוגרים עם סוכרת (DM) הוכחה כמשפרת את מצב הלב וכלי הדם בקרב מבוגרים עם סוכרת. הצורך בשירותים כאלה חשוב במיוחד בקרב בני אדם בני 65 ומעלה, אשר כמעט 80 אחוזים מהם סובלים משני מצבים כרוניים ומעלה וזקוקים לטיפול מונע שוטף וטיפול במחלות.

מרפאת השיניים התגלתה כמקום פוטנציאלי יעיל למתן שירותי מניעה וניהול של מחלות לשם סגירת פערים בטיפול הרפואי. מחברי המאמר מציינים כי מחקרים קודמים הראו כי שילוב של רישומי הרפואה הכללית והבריאות הדנטלית באותה מערכת בריאות ושימוש בהתראות מתיק בריאות אלקטרוני (EHR) על מנת ליידע את רופאי השיניים כאשר המתרפאים שלהם נמצאים באיחור לקבלת שירותי מניעה וניהול מחלות, עשויים להפחית את השימוש במחלקות החירום (ED) ואת השימוש בבית החולים. המחברים טוענים, כי אינטגרציה טובה יותר בין טיפולי שיניים לבין רפואה כללית מפחיתה את חסמי המטופלים בפני הגישה לטיפול, אשפוזים ספציפיים לסוכרת ושימוש בחדר המיון, כמו גם עלויות רפואיות וקבלה לאשפוז לבני אדם עם מחלות כרוניות (למשל, מחלת עורקים כליליים) ולאלו הנמצאים בהריון. בהתאם לכך, המערכת הדנטלית עשויה להוות הזדמנות ייחודית במערכת הבריאות להשלמת בדיקות סקר, כולל זיהוי גורמי סיכון קרדיווסקולריים וסוכרת, וכן לתת מענה לצרכים מסוימים של טיפול רפואי שלא נענה. עם זאת לדבריהם עד כה, לא נערכו מחקרים שבחנו את היתרונות הפוטנציאליים של תכנית מקיפה ומבוססת אוכלוסייה בשילוב של רפואה כללית ורפואת השיניים (MDI) על סגירת פערים בטיפול הרפואי המוגדרים כהשלמה של שירותי רפואה מונעת מומלצת לחולים הנמצאים באיחור עבור קבלת שירותים אלו. קייזר פרמנטה נורת'ווסט (KPNW) הינה מסגרת אידיאלית לבחון שאלה זו מכיוון שהחברות, תיק הבריאות האלקטרוני ושירותי הרפואה ורפואת השיניים כלולים באותה המערכת. שני מחקרים במסגרת ה-KPNW בחנו את קבלת טיפולי שיניים (לעומת אי קבלה), תוך שימוש והקפדה על תוצאות מערך המידע של האפקטיביות בתחום הבריאות, אם כי מחקרים אלה אינם מבודדים את ההשפעה של השילוב של הרפואה הכללית ורפואת השיניים באופן ספציפי. יתר על כן, ידוע מעט לגבי השאלה באם רמת האינטגרציה בין תכניות רפואיות לרפואת השיניים קשורה באופן דיפרנציאלי לסגירת פערים בטיפול בחולים בני 65 ומעלה הנמצאים באיחור לקבלת שירותים אלו. החוקרים השתמשו בתכנון מחקר קבוצתי תואם בקרב מתרפאים בני 65 ומעלה (n=2,578) שערכו ביקור לשם טיפולי שיניים בתוכנית של שילוב רפואי-דנטלי ב-KPNW החל מ-1 ביוני 2018 ועד 31 בדצמבר 2019. מתרפאי קבוצת השילוב הרפואי-דנטלי הותאמו 1:1 לקבוצת בקרה של מתרפאים ללא שילוב רפואי-דנטלי (n=2,578) לגבי 14 מאפיינים. התוכנית של מוסד זה לשילוב הרפואי-דנטלי מתמקדת בסגירת 23 פערי מניעה (למשל, חיסונים נגד שפעת) וניהול מחלות (למשל, בדיקת המוגלובין לסוכרת) במסגרת טיפולי השיניים. התוצאה ששימשה את החוקרים לאנליזה הייתה סגירת כל פערי הטיפול (כן לעומת לא). נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים להערכת הקשר בין חשיפה לתוכנית השילוב הרפואי-דנטלי לבין רמת השילוב במרפאה לסגירת פערים בטיפול (אינטגרציה פחותה, בינונית ורבה). כל הנתונים הושגו באמצעות רישומי הבריאות האלקטרוניים של המוסד. המתרפאים שטופלו באמצעות השילוב הרפואי-דנטלי הראו סיכויים גבוהים משמעותית לסגור את כל הפערים בטיפול הרפואי בהשוואה למתרפאים שלא שייכים לקבוצת השילוב הרפואי-דנטלי. שילוב רפואי-דנטלי רב יותר היה קשור לסיכויים גבוהים יותר באופן משמעותי לסגירת פערים בהשוואה למתרפאים ללא שילוב רפואי-דנטלי.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי מתרפאים שקיבלו טיפולי שיניים במסגרת התוכנית לשילוב רפואי-דנטלי היו בסיכויים גבוהים יותר לסגור פערים של הטיפול הרפואי בהשוואה למתרפאים דומים שקיבלו טיפולי שיניים בתכנית שאינה כוללת שילוב רפואי-דנטלי. ההשלכות המעשיות של המחקר הן כי שילוב רפואי-דנטלי הינו יעיל להקלה במתן שירותים רפואיים מונעים וטיפול במחלות.

Mosen DM, Banegas MP, Dickerson JF, et al. Examining the association of medical-dental integration with closure of medical care gaps among the elderly population. J Am Dent Assoc 2021:152(4):302-308