לדברי מחברי המאמר, התפיסה העצמית של ילדים לגבי האסתטיקה, ההערכה העצמית והקבלה החברתית מתחילה בסביבות גיל שמונה, עם קריטריונים דומים לאלו של המבוגרים. לגבי האסתטיקה של החיוך באופן ספציפי, מצבים לא רגילים כגון דיאסטמה או צפיפות נחשבים כגורמים לחוסר שביעות רצון. מנשך חוֹפֶה אופקי (overjet) מוגדל גורם אף הוא לדאגה אסתטית בילדים עם שיניים מעורבות. מחקרים באוכלוסיות בוגרות העריכו את ההשפעה של מאפייני החיוך מנקודת מבטו של אדם רגיל, עם זאת, התפיסה האסתטית של החיוך מנקודת מבטם של ילדים ומתבגרים עדיין לא ידועה. בגילאים המוקדמים ובגיל ההתבגרות, השינוי בדימוי העצמי עשוי להשפיע על כל היבטי החיים, במיוחד על הסוציאליזציה ועל יחסי הגומלין המשפחתיים, המשפיעים לרעה על איכות חיים הקשורה לבריאות הפה (OHRQoL). בהקשר זה, הדיאסטמה המקסילרית היא תופעה נפוצה. דיאסטמה מתבטאת באופן חולף בלסת העליונה במהלך בקיעת השיניים הקדמיות, ועשויה לתקן את עצמה לאחר בקיעת הניבים העליונים הקבועים. עם זאת, דיאסטמה בקו האמצע קשורה לעתים קרובות עם חוסר שביעות רצון ממראה השיניים, וכתוצאה מכך חיפוש אחר טיפול אורתודונטי. בקרב מבוגרים, דיאסטמה בקו האמצע גורמת לדאגה אסתטית באופן מופגן. על פי הספרות, דיאסטמה מרכזית של עד 1.5-1 מ"מ לא נחשבת כבעיה על ידי אורתודנטים, בזמן שרוב בני האדם הרגילים מעדיפים אסתטיקה דנטלית הרמונית יותר עבור השיניים וללא דיאסטמה; דיאסטמות נוטות להיעלם מעיניהם אם הן קטנות יותר מ-2.0 מ"מ. מצד שני, אורתודנטים אמריקאים והדיוטות סובלניים יותר לדיאסטמה מרכזית של המקסילה, כנראה בשל השכיחות שלה באוכלוסייה האמריקאית. עם זאת, אין דיווח בספרות על השפעת הדיאסטמה על ילדים עם שיניים מעורבות. לפיכך, חיוני לדעת מחברי המאמר להבין את המאפיינים הפיזיולוגיים של השיניים המעורבות וכיצד שינויים אוקלוזאליים ופציאליים משפיעים על האדם.

 

מטרה

 

מחקר זה נערך על מנת להעריך את נקודת הסף של דיאסטמה בקו האמצע במשנן מעורב. נבדקה השערת האפס הבאה: אם כי דיאסטמה בקו האמצע היא מצב טבעי בשלב של המשנן המעורב, מצב זה יכול להשפיע לרעה על האסתטיקה של הפרט. החוקרים ביצעו מחקר חתך שכלל 257 ילדים בגילאי 10-8 שנים הנמצאים בשלבים המאוחרים של המשנן המעורב, עם דיאסטמה של קו האמצע של 5-1 מ"מ ו-overjet רגיל. הם השתמשו במדד "ההשפעה האסתטית הסובייקטיבית האורתודונטית" על מנת לקבוע את ההשפעה האסתטית של דיאסטמה של קו האמצע. נבנו עקומות אפיון, וחושבו המרחקים המייצגים את הטווח עד לנקודה האידיאלית. מדד Yuden קבע את היעילות של מדידת הדיאסטמה על מנת להעריך את ההשפעה האסתטית ומבחן Kruskal-Walis השווה בין קבוצות המשתתפים שסווגו לפי מדדי הדיאסטמה. לא נמצא הבדל משמעותי בין ארבע קבוצות המדידה של הדיאסטמה לגבי ההשפעה האסתטית.

 

מסקנות

 

לדעת מחברי המאמר, התפיסה של האסתטיקה הדנטלית בילדים עם משנן מעורב לא הייתה מושפעת מהדיאסטמה של קו האמצע.

 

da Silva Araújo CV, de Menezes CC, Santamaria-Jr M, et al. Should midline diastema in mixed dentition be an aesthetic concern? Orthod Craniofac Res 2023; 26(3): 331-337