לדברי מחברי המאמר, סוכרים תזונתיים, היגיינת פה לקויה, חינוך הורי לקוי, תנאים סוציו-אקונומיים שליליים, הכנסה משפחתית נמוכה ושימוש בתרופות קבועות הינם גורמים חשובים של סיכון גבוה לעששת השיניים. טיפול בעששת השיניים באוכלוסייה רחבה אינו זמין או בלתי ניתן להשגה לעתים קרובות, ביחוד עבור אוכלוסיות ילדים. יתרה מכך, שיתוף הפעולה מילדים במהלך טיפולי שיניים הוא בדרך כלל מאתגר מאוד, ומצריך מיומנויות מתקדמות של רופאים, בנוסף לעלות הגבוהה של הרדמה כללית או סדציה לניהול המתרפא. באופן מסורתי הטיפול בעששת מורכב מטיפולים פחות שמרניים, מה שמרמז על הרס גדול יותר של רקמת השיניים הבריאה על מנת להגדיל את הרטנציה המכנית של חומר השיקום. טיפולים זעיר פולשניים הוצעו כטיפולים אלטרנטיביים, שהתפתחו עם פיתוח חומרים ביולוגיים חדשים. נעשה שימוש בטיפולים זעיר פולשניים בשיניים נשירות עם נגעים שעברו קָוִיטָצְיָה על מנת לשמור על חיות מוך השן ושימור המקום ולאפשר תהליך טבעי של נשירה והחלפת שיניים ללא מתן הרדמה מקומית. בין אסטרטגיות זעיר פולשניות אלו, הוצע שימוש בטיפול משקם אָטרָאוֹמָטִי עם צמנט ינומר זכוכית (ART), כסף חנקתי (SN) ופלואוריד דיאמין כסף (SDF), לטיפול בעששת ברפואת השיניים.

מחברי המאמר טוענים כי תרכובות כסף (SN ו-SDF) וינומר זכוכית לא היו בשימוש נפוץ בארצות הברית לטיפול בעששת.

מטרה

המחברים ביקשו בסקירת ספרות זו להשוות את היעילות של טכניקות זעיר פולשניות אלו בטיפול בעששת. יתרונות טכניקות אלה, לרבות עלות ויתרון קליני, הוערכו אף הם. חיפוש ספרות נעשה באמצעות PubMed, Elsevier, Google scholar, AAPD ומאגר מידע UABC החל משנת 1958 עד 2018, עם מילות המפתח הבאות: “Silver nitrate” “silver diamine fluoride”,, ו- “glass ionomer cement".

לאחר מכן, המחקרים שנבחרו נקראו במלואם על מנת להוכיח את הרלוונטיות שלהם לסקירה זו. השימוש ביונומר זכוכית ובתרכובות כסף הוכח כיעיל בעצירת עששת. תרכובות אלו מפחיתות מיקרואורגניזמים קריוגניים ותכונותיהן הכימיות מעכבות את צמיחת החיידקים, תוך קידום מינרליזציה מחדש. הם פשוטים יותר וצורכים פחות זמן משחזורים קונבנציונליים. כמו כן הם גורמים פחות אי נוחות וחרדה למתרפאים. הוכח כי תרכובות כסף מכתימות שיניים ועלולות לשרוף את הקרנית אם נעשה שימוש בריכוז גבוה. חסרונות אלו מגבילים את השימוש בתרכובות כסף לשיניים אחוריות ודורשים זהירות בעת הטיפול.

 

מסקנות מחברי המאמר הן, כי טיפולים זעיר פולשניים קלים ליישום, אינם פולשניים וברי השגה. יש לקיים מחקרים נוספים על מנת לספק עדויות נוספות לטכניקות אלו לטיפול בעששת.

Torres PJ, Phan HT, Bojorquez AK, et al. Minimally invasive techniques used for caries management in dentistry. A review. J Clin Pediatr Dent. 2021; 45(4): 224–232