מחברי המאמר מציינים, כי עובדים בשירותי הרפואה (HCW) בכלל ובמסגרות רפואת השינייםDHCWs) ) בפרט, נוטים לחוות פגיעות של דקירת מחט NSIs)), ובכך להגדיל את הסיכון שלהם לחשיפה ליותר מ-20 סוגי של זיהומים, אך הנתונים הספציפיים עליהם בספרות הינם מועטים. בעבר דווח על שכיחות עולמית של 43 אחוזים דקירות מחט בקרב העוסקים ברפואת השיניים, וזו המהווה אחוז ניכר במונחים סטטיסטיים של ארגון הבריאות העולמי (WHO). בעייתיות הפגיעה מדקירות הובאה לאור בתחילת שנות ה-80, לאחר גילוי מחלת האיידס ונגיף ה-HIV. כיום הדאגה לחשיפה לנגיף ההפטיטיס B (HBV) ולנגיף הפטיטיס C (HCV) באמצעות אירועי דקירה היא רבה יותר מאשר החשיפה ל-HIV.

ארגון הבריאות העולמי מעריך ש-3 מיליון מתוך 35 מיליון HCWs חשופים לדקירות מדי שנה. ההסתברות להידבק במחלות זיהומיות הינה בסדר יורד של שכיחות של HCV, HBV ו-HIV לאחר מפגש דקירה בודד עם דם נגוע בנגיף. התרחשות זיהומים אלה הוערכה במספרים גבוהים יותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה יותר מאשר במדינות בעלות הכנסה גבוהה והינם שכיחים יותר בקרב נשים מאשר אצל גברים.

סוכנויות בריאות כמו המרכז לבקרה ומניעת מחלות (CDC), ארגון הבריאות העולמי ומנהל הבטיחות והבריאות בעבודה (OSHA) גיבשו קווים מנחים להפחתת השכיחות של NSIs על מנת להגן על סגל רפואת השיניים .למרות שהנחיות אוניברסליות אלו הפחיתו את הסיכון למקרים אלו הם עדיין מתרחשים.

במחקר משנת 2020 על השכיחות העולמית של NSIs, דווח שרופאי השיניים ואחיות נמצאים בסבירות רבה יותר להיפגע מדקירות מאשר עובדים אחרים בשירותי הרפואה. רופאי השיניים נמצאים בסיכון מתמיד לחשיפה לפתוגנים הנישאים בדם (BBPs) באמצעות מגע ישיר עם דם מזוהם במהלך הליכים רפואיים והם נמצאים בסיכון גבוה יותר לחוות דקירות מחט, בשל אופי הפעולות הכרוכות בטיפול בבריאות הפה. רשלנות ונהלים מסוכנים על ידי העוסקים ברפואה הינם אחראים לחלק ניכר מהפגיעות הללו, ניתן להימנע מהן על-ידי הקפדה על פרוטוקולים סטנדרטיים של זהירות, ולפיכך חיוני לאנשי המקצוע להבין ולהפחית את הגורמים המעורבים.

 

מטרה

 

בסקירה נרטיבית זו, מרחיבים המחברים את האפידמיולוגיה, האטיולוגיה וההשלכות של פרוטוקולי ניהול ומניעה עבור פגיעות של דקירת מחט. הם חיפשו במאגרי המידע האלקטרוניים PubMed, Web of Science, Google Scholar, Scopus, Embase, MEDLINE-Ovid אחר מחקרים ומאמרים המתמקדים בנושא ההיבטים השונים של NSIs, הסיבות האפשריות שלהם, מניעתם וניהול פרוטוקולים לגביהם. נמצא כי קיים חוסר בספרות על השכיחות העולמית של NSIs בקרב רופאי שיניים וכן תת דיווח של NSIs על ידי רופאים. המחברים מצאו גם כי סטודנטים לרפואת שיניים ועובדים במקצוע חסרי ניסיון היו הפגיעים ביותר. כמו כן התגלה חוסר עקביות לכאורה בהנחיות ובהמלצות מסוכנויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות המופקדות על הגבלה וניהול של NSIs.

 

מסקנות

 

הסיכונים התעסוקתיים המשמעותיים ביותר עבור עובדי שירותי בריאות ברחבי העולם הם NSIs, כאשר רופאי השיניים מהווים את אחת מקבוצות הסיכון הגבוהות לחשיפה כזו. למרות שהדיווח על השיעור היה נמוך באופן ניכר, תדירות ה-NSI בקרב סטודנטים לרפואת שיניים הייתה גבוהה ביותר.

ההשלכות המעשיות של המחקר הן כי הכשרה מתאימה ותכליתית של העובדים בתחום רפואת השיניים היא חיונית למניעה וניהול מקרים של פגיעות מדקירת מחט. מומלץ לרופאי השיניים להכיר את ההמלצות של הסוכנויות והארגונים השונים, כגון המרכז לבקרה ומניעה של מחלות, מינהל הבטיחות והבריאות בעבודה ואיגוד רופאי השיניים האמריקאי.

 

Ravi A, Shetty PK, Singh P, et al. Needle stick injuries in dentistry: Time to revisit. J Am Dent Assoc 2023; 154(9): 783-794