תסמונת הפה השורף (BMS) הינה פגיעה של כאב כרוני, המשפיעה בעיקר על נשים בגיל המעבר או לאחר גיל המעבר. המצב הוגדר על ידי האגודה הבינלאומית לחקר הכאב (IASP), כתחושת צריבה כרונית תוך-אורלית שאין לה סיבה מזוהה לא במצב מקומי או מערכתי או במחלה. הכאב הנגרם על ידי תסמונת הפה השורף כורך בעיקר את אזורי הלשון והחייך, מלווה בשינויים של קסרוסטומיה וטעם, ומשפיע על הפעילות היומיומית של המתרפאים כגון דיבור ואכילה. לתסמונת הפה השורף מהלך מחלה ארוך למדי עם ממוצע של 6 עד 7 שנים, ובהיותה הפרעת כאב כרונית של הפה, היא קשורה לעיתים קרובות למצוקה פסיכולוגית, חרדה ודיכאון. מחברי המאמר טוענים כי התסמונת מביאה בהכרח להשפעה אישית וחברתית, וכתוצאה מכך לחופשות מחלה לטווח ארוך ואיכות חיים ירודה, וגורמת לעלויות סוציואקונומיות גבוהות ולעומס גדול יחסית על מערכת הבריאות.

מחקרים מבוססי אוכלוסייה הצביעו על כך שתסמונת הפה השורף משפיעה באופן משמעותי על שיעור ניכר של מבוגרים. שכיחות התסמונת מדווחת בטווחים נרחבים שבין 15-0.7 אחוזים ל-15 אחוזים בגזעים, אוכלוסיות ומסגרות שונות. במחקר מבוסס אוכלוסייה בשנחאי, סין, נאמדה שכיחות תסמונת הפה השורף ב-1.38 אחוזים מהתושבים בגילאי 92-17. מחקר חתך נוסף שנערך בשבדיה, הראה שכיחות של 3.7 אחוזים של התסמונת בקרב סך של 1,427 מבוגרים בין הגילאים 20 ו-69. מספר זה עלה עד ל-15 אחוזים במחקר קליני רטרוספקטיבי שנערך בברזיל. המחברים מציינים, כי למרות שהמחקרים עד כה העריכו את התפלגות תסמונת הפה השורף באוכלוסיות שונות, הידע על השכיחות והאפידמיולוגיה העולמית של התסמונת עדיין אינו מספק.

מטרה

הסקירה השיטתית והמטה-אנליזה הנוכחית נעשתה על מנת להעריך באופן איכותי וכמותי את העדויות הזמינות המדעיות הטובות ביותר על פרופיל השכיחות העולמי של תסמונת הפה השורף, על מנת לתת מענה לצורך הקיים של אנשי המקצוע, חוקרים וקובעי מדיניות בתחום הבריאות.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה עם אסטרטגיות חיפוש, שבוצעו ב- PubMed, EMBASE, Web of Science, ספריית Cochrane, תשתית המידע הלאומית של סין ומסד הנתונים Wanfang אחר מחקרים שפורסמו לפני 31 בינואר 2021 על שכיחות תסמונת הפה השורף. 18 מאמרים נכללו בסקירה הסופית והשכיחות הכוללת של תסמונת הפה השורף באוכלוסייה הכללית הייתה 1.73 אחוזים

(n=26,632), ו-7.72 אחוזים בקרב מתרפאים קליניים (n=86,591). ניתוח תת הקבוצות לפי יבשות הצביע על כך שבקרב המחקרים מבוססי האוכלוסייה השכיחות באסיה (1.05 אחוזים) הינה נמוכה יותר מאשר באירופה (5.58 אחוזים) וצפון אמריקה (1.10 אחוזים). ניתוח תת הקבוצות לפי מגדר הראה ששכיחות הנשים (1.15 אחוזים) הייתה גבוהה יותר מגברים (0.38 אחוזים) באוכלוסייה הכללית. ניתוח תת הקבוצות לפי גיל הראה שהשכיחות הייתה גבוהה יותר עבור בני אדם מעל גיל 50 (3.31 אחוזים) מאשר מתחת לגיל 50 (1.92 אחוזים).

מסקנות

מחברי המאמר מסכמים כי השכיחות המשולבת של תסמונת הפה השורף הייתה גבוהה יחסית הן באוכלוסייה הכללית והן במתרפאים קליניים, היא משתנה באזורים שונים עם השכיחות הגבוהה ביותר באירופה, והקבוצה הרגישה ביותר הינן נשים מעל גיל 50. לדעתם יש צורך בסקרים אפידמיולוגיים נוספים על שכיחות תסמונת הפה השורף.

Wu S, Zhang W, Yan J, et al. Worldwide prevalence estimates of burning mouth syndrome: A systematic review and meta-analysis. Oral Diseases 2022; 28: 1431-1440