ארוזיה של השיניים הינו תהליך של אובדן הרקמות הקשות של השן, הנגרם מהמסה כימית ללא מעורבות של חיידקי הפה. חומצות וכימיקלים ספציפיים עלולים לפגום בפני השטח של השיניים ושחזורים דנטליים ולאחר מכן לגרום להרס המבנה של גורמים אלו.

כאשר ארוזיה דנטלית הינה הגורם העיקרי לאובדן של חומר השן, המצב מוגדר כשחיקה ארוזיבית של השיניים המתגלה בדרך כלל כנגעים בעלי מראה מומס של הזגוגית והדנטין. שכיחות ארוזיה של השיניים בקרב מבוגרים נעה בין 100-2 אחוזים והאחוז עולה עם הגיל. השלכות פוטנציאליות של ארוזיה של השיניים כוללות רגישות יתר של הדנטין, כאבי שיניים, אסתטיקה דנטלית לא מספקת ו/או פגיעה בתפקוד הפה. בנוסף לגישות מניעתיות ומשקמות המוענקות על ידי רופאי השיניים לטיפול בארוזיה של השיניים והשלכותיה הקליניות, הוצעו לדברי מחברי המאמר מספר אמצעים לטיפול עצמי למניעת ארוזיה.

שיטות טיפול עצמי אלו פותחו על מנת להפחית את חשיפת השיניים לחומצות פנימיות שמקורן במערכת העיכול וחיצוניות מהמזון, אשר נחשבו כגורמים האטיולוגיים לארוזיה של השיניים. משקאות חומציים כגון משקאות קלים, משקאות ספורט, משקאות אנרגיה, מיצים, תה קר, ומים מוגזים מראים במיוחד פוטנציאל לגרום לארוזיה של השיניים. לדעתם של מחברי המאמר, הרס של שחיקת השיניים אינו רק הפרעה דנטלית אלא גם דורש תשומת לב בין מקצועית מרופאים, אחיות, דיאטנים, רוקחים ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש.

הגורמים התורמים למודעות ולידע אודות ארוזיה של השיניים נותרו לא ברורים ולא נמצאה ספרות על הקשר לצריכת משקאות חומציים. לכן, מחקר זה נועד למדוד את המודעות והידע לארוזיה של השיניים במדגם של סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה באוסטרליה. עניין מיוחד היה לחקור את הקשרים בין מודעות לבין ידע אודות ארוזיה של השיניים, התנהגויות צריכת משקאות וגורמים סוציו-דמוגרפיים של המשיבים, לרבות גיל, תחום אקדמי וריחוק גיאוגרפי, במטרה להקל על פעולות לקידום בריאות למניעת פגיעה כתוצאה משחיקת השיניים, אשר יכולות להועיל לאוכלוסיית יעד רחבה יותר. כל הסטודנטים לתואר ראשון שנרשמו לתוכניות הממוקדות באוניברסיטה אוסטרלית הוזמנו להשתתף במחקר, כאשר בסך הכל 418 תלמידים הסכימו להשתתף. כל משתתף הוערך באמצעות שאלון מקוון. שיעור המודעות לארוזיה של השיניים עמד על 92.1 אחוזים. לרוב, משקאות קלים ומיץ פירות נתפסו כמשקאות חומציים על ידי המשיבים. סטודנטים מבוגרים יותר והלומדים רוקחות, פרא-רפואה, פיזיותרפיה או מדעים, היו פחות מודעים לארוזיה של השיניים. לאותם סטודנטים שהיו מודעים לארוזיה של השיניים היה גם ידע טוב יותר אודות ארוזיה הקשורה גם לכמות מופחתת של צריכת משקאות חומציים יומית. לסטודנטים שהתגוררו בעיקר מעבר לים היה פחות ידע אודות ארוזיה של השיניים. סטודנטים מבוגרים יותר, שלמדו מדע קליני, רוקחות, מדעי הרפואה, פרא-רפואה או מדע, ושזיהו בצורה נכונה יותר סוגים של משקאות חומציים, צרכו לעתים קרובות יותר משקאות חומציים בדפוסי סיכון גבוהים.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי פגיעה כתוצאה מארוזיה של השיניים הינה עניין רלוונטי ברפואת שיניים, תזונה ובריאות הציבור. המחקר מאשש במסגרת האוניברסיטאית את השפעת החינוך על אוריינות בריאות הפה והתנהגות צריכת משקאות.

Schmidt J, Huang B. Awareness and knowledge of dental erosion and its association with beverage consumption: a multidisciplinary survey. BMC Oral Health (2022) 22: 35. doi.org/10.1186/s12903-022-02065-w