לדעת מחברי המאמר, ייתכן מאוד שדלקת או זיהום בחלל הפה משפיעים על בלוטת התריס, בהתבסס על הקשר האנטומי ביניהם. במציאות, מחלות מבניות כגון ציסטה בצינור הטירו-גלוסוס וכן מחלות דלקתיות של בלוטת התריס כמו תירואידיטיס תת-חריפה לאחר זיהומים של מסלול העיכול והנשימה העליונים נגרמים בעקבות היחסים האנטומיים הללו. לדבריהם, במחקר בו נבדק הקשר בין המצב הדנטלי לבין מחלת בלוטת התריס, דווח על קשר הדדי משמעותי. לאחרונה, היו דיווחים כי ליכן פלנוס אורלית, שהינה מחלה דלקתית כרונית של הרירית בתיווך תאי T, קשורה באופן משמעותי עם תירואידיטיס מסוג Hashimoto. מכאן, לדעתם מצב בריאות הפה עשוי להיות קשור באופן הדוק למצב הפתולוגי והתפקודי של בלוטת התריס, ולכן רצוי לפעול לגילוי והתערבות מוקדמים בחולים בסיכון גבוה בקשר למחלות של בלוטת התריס, אותם ניתן לבצע על ידי בדיקה ושליטה במצבי בריאות הפה. עם זאת, המחקרים אשר בדקו את היגיינת הפה של חולים שכבר סובלים ממחלות בלוטת התריס בבתי חולים היו בעלי מדגם קטן, ונמצאה בהם היתכנות של הטיה באנליזה. יתר על כן, ללא קשר למערכת היחסים המשמעותית, יש מעט מחקרים העוסקים באפשרות לאבחון הפרעות בבלוטת התריס באמצעות בדיקת מצב בריאות הפה. הם מציינים, כי קיים צורך להעריך את מצב בריאות הפה ולאשר את השפעתו על תפקוד לקוי של בלוטת התריס באוכלוסייה ללא היסטוריה של מחלת בלוטת התריס.

מטרה

במחקר הנוכחי בוצעה אנליזת רוחב מוצלבת של הקשר בין מצב בריאות הפה לבין מחלת בלוטת התריס באמצעות נתונים מסקר בדיקת הבריאות והתזונה הלאומית של קוריאה (KNHNES). זאת במטרה לבחון את הקשר בין התנהגויות הקשורות לבריאות הפה ומחלות החניכיים לבין שכיחות מחלות בלוטת התריס. יתר על כן, נבדק הקשר בין מצב בריאות הפה לבין גילוי אקראי של תפקוד לקוי של בלוטת התריס באמצעות תוצאות חריגות של בדיקת תפקוד בלוטת התריס (TFT) במתרפאים ללא היסטוריה של מחלת בלוטת התריס. במסגרת המחקר, נסקרו בסך הכל 18,034 מבוגרים שהשתתפו בסקר הבריאות. היסטוריה של מחלות בלוטת התריס הייתה נפוצה יותר בקרב בני אדם שצחצחו שיניים לעתים קרובות או השתמשו במוצרי היגיינה של הפה. עם זאת, היסטוריה של מחלת חניכיים ואינדקס החניכיים הקהילתיCPI) ) לא הראו קשר משמעותי עם היסטוריה של מחלות בלוטת התריס. בקרב 14,860 משתתפים ללא היסטוריה של הפרעות בבלוטת התריס, הראו משתתפים בעלי ערכי CPI גבוהים יותר הסתברות גבוהה יותר לערכים חריגים של בדיקות התפקוד של בלוטת התריס ,אולם לאחר התאמה למשתנים האחרים לא נמצאה מובהקות סטטיסטית.

מסקנות

מחברי המאמר טוענים, כי ממצאי המחקר מצביעים על כך שהתנהגות טובה הקשורה לבריאות הפה הייתה קשורה להיסטוריה תכופה יותר של מחלות בלוטת התריס. אינדקס חניכיים קהילתי גבוה הראה קשר משמעותי עם חריגות בבדיקת תפקוד בלוטת התריס, אולם עם זאת, המשמעות של קשר זה הפכה נמוכה יותר כאשר נערכה התאמה למשתנים אחרים כגון גיל ומין. לדברי המחברים, ש צורך במחקרי עוקבה פרוספקטיביים נוספים על מנת לקבוע כיצד לשליטה במצבים הקשורים לבריאות הפה בפועל ישנו קשר סיבתי למחלה/תפקוד לקוי של בלוטת התריס.

Kwon M, Jeong YJ, Kwak J, et al. Association between oral health and thyroid disorders: A population-based cross-sectional study. Oral Diseases 2022; 28:2277-2284