דום נשימה בשינה (OSA) מהווה בעיה הולכת וגוברת בחברה של ימינו. מצב זה הינו הפרעת נשימה הקשורה לשינה, המאופיינת בחסימות חוזרות ונשנות של דרכי הנשימה העליונות במהלך השינה. הטיפול בדום נשימה בשינה תלוי בעיקר בחומרת המחלה והתסמינים, כמו גם העדפת המטופל. בנוסף, מאפיינים אנטומיים ומצב בריאותי הינם גורמים חשובים שיש לבחון בעת ​​בחירת שיטת הטיפול המתאימה. בדום נשימה בשינה קל עד בינוני, משתמשים לעתים קרובות במכשירים לקידום הלסת התחתונה (MAD), ואילו במצבים מתונים עד חמורים של דום נשימה בשינה משתמשים כהתערבות ראשונית בדרך כלל במערכות לחץ אוויר חיובי רצוף (CPAP). שיטות טיפול אחרות כוללות שינויים באורח החיים וניתוחים בדרכי הנשימה העליונות. שיטת הקידום של הלסת התחתונה פועלת על ידי דחיפת הלסת למצב שהינה בולטת יותר קדימה ומטה, ובכך עשויה להפחית את יכולת הקריסה של דרכי הנשימה העליונות. שיטה זו משפרת את ההתרחבות של דרכי הנשימה העליונות באמצעות משיכת בסיס הלשון, האפיגלוטיס והחך הרך קדימה, וכן באמצעות גירוי השרירים בדרכי הנשימה העליונות. מכשירים לקידום הלסת התחתונה יעילים במיוחד במתרפאים עם מצבי דום נשימה בשינה קלים עד מתונים. בשני דרכי הטיפול מתרחשות תופעות לוואי קלות וחולפות. המכשירים לקידום הלסת התחתונה עלולים לגרום לכאבי דנטלי, לכאב בשרירי הפנים לכאבים במפרקי הלסת, ריור יתר, יובש בפה או גירוי בחניכיים. שימוש ארוך טווח במכשירים לקידום הלסת התחתונה מביא אף לשינויים דנטליים, כולל ירידה במנשך היתר האופקי והאנכי. בנוסף, המרחק הקדמי-אחורי ומספר נקודות המגע הסיגריות פוחתים בטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה. יתרה מכך, קיימים דיווחים על שינויים קרניופציאליים ותפקוד לקוי של המפרק הקשורים לטיפולים אלו. כתוצאה מהשינויים הקרניופציאליים, נוצרת עליה בגובה הקדמי והתחתון של הפנים ורוטציה כלפי מטה של ​​הלסת התחתונה. הפרעה בתפקוד המפרק מביאה לכאבים והופעת צלילים במפרקים, וכאב מיופציאלי.

מחקרים קודמים העריכו את ההתקדמות לאורך זמן בשינויים הדנטליים החלים בעת הטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה. עם זאת, לדברי המחברים חסרים כיום מחקרים המשווים את תופעות הלוואי הדנטליות לאחר עשר שנים של טיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה ומערכות של לחץ אוויר חיובי רצוף. לא ידוע עד כמה גורמים מכשירים אלו לתופעות לוואי דנטליות לאחר עשר שנות טיפול ובאם השינויים הללו מתקדמים עם הזמן.

מטרה

מחקר זה נועד להעריך שינויים בסגר הדנטלי, הקשורים לטיפול ארוך טווח במכשירים לקידום הלסת התחתונה ו-CPAP. נתונים על 14 מתרפאים הסובלים מדום נשימה בשינה המשתמשים במכשירים לקידום הלסת התחתונה ו-17 מתרפאים המשתמשים בטיפול במערכות של לחץ אוויר חיובי רצוף עברו הערכה בתחילת הטיפול, לאחר שנתיים ועשר שנים. שינויים בסגר הדנטלי נותחו ממודלים יצוקים בגבס עם קליפר הזזה דיגיטלי. במעקב של שנתיים, נצפה כי הטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה הביא לשינויים דנטליים משמעותיים בהשוואה לערכי הבסיס. טיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה הביא לירידה במנשך היתר האופקי והאנכי של 1.1±1.8 מ"מ ו-1.1±1.2 מ"מ בהתאמה. במקרים של טיפול במערכות לחץ אוויר חיובי רצוף נמצאה ירידה משמעותית במדדים אלו עם 0.2±0.5 מ"מ ו-0.3±0.5 מ"מ, בהתאמה. שתי הקבוצות הראו גם שינויים משמעותיים בסגר השיניים הטוחנות. לאחר מעקב של עשר שנים, נראו שינויים משמעותיים ובולטים יותר במנשך היתר האופקי והאנכי. בטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה ירדו מדדי הסגרים הללו ב-3.5±1.5 מ"מ ו-2.9±1.5 מ"מ בהתאמה בהשוואה לערכי קו הבסיס. בטיפול במערכות של לחץ אוויר חיובי רצוף ירדו המדדים ב-0.7±1.5 מ"מ ו-0.8±1.4 מ"מ בהתאמה בהשוואה לערכי הבסיס.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי הטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה ובמערכות של לחץ אוויר חיובי רצוף מביא לשינויים משמעותיים בסגר. שינויים אלה נראים מתקדמים ובולטים יותר בעת טיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה בהשוואה לטיפול במערכות לחץ אוויר חיובי רצוף. הרלוונטיות הקלינית של התוצאות היא בכך שטיפול ארוך טווח בדום נשימה בשינה מביא לתופעות לוואי דנטליות משמעותיות שעלולות להתקדם לאורך זמן. יש לציין כי קבלת הסכמה מהמתרפא הינה צורך מהותי לפני תחילת הטיפול במכשירים לקידום הלסת התחתונה ויש חשיבות מכרעת למעקב פרטני ארוך טווח.

Uniken Venema JAM, Doff MHJ, Joffe-Sokolova DS , et al. Dental side effects of long-term obstructive sleep apnea therapy: A 10-year follow-up study. Clin Oral Investig 2020; 24: 3069-3076