בשנת 2022, מקרי סרטן הראש והצוואר (HNCs) של חלל הפה והלוע מוערכים כ-3 אחוזים מכלל סוגי הסרטן (54,000 מקרים חדשים) ו-1.8 אחוזים ממקרי המוות מסרטן (11,230) בארצות הברית. אוסטאורדיונקרוזיס של הלסת (ORNJ) הוא אירוע חמור הקשור להקרנות של סרטן הראש והצוואר (RT), ולמרות שאוסטאורדיונקרוזיס יכול להתפתח באופן ספונטני, מצב זה נקשר להתערבויות דנטליות שבהן מבצעים מניפולציות של עצם או רקמה (לדוגמה, עקירת שיניים) בשדה שהוקרן בעבר. למרות שטכניקות ההקרנות עבור סרטן הראש והצוואר הפכו יותר ממוקדות וקונפורמיות, המטפלות ביעילות בגידול תוך חיסכון בפגיעה באיברים שבסיכון (כלומר גזע מוח, בלוטות הרוק או עצם הלסת התחתונה), אוסטאורדיונקרוזיס נותרה תוצאה חמורה פוטנציאלית של טיפול זה. על פי ההשערה, אוסטאורדיונקרוזיס נובע מפגיעת הקרינה בעצם הלסת התחתונה בתוך השדה המוקרן, מצב הגורם לה להפוך להיפו וסקולרית והיפוקסית, דבר המוביל לנמק אספטי, או וסקולרי ולסיכון מוגבר לזיהום, אובדן שיניים ושבר בלסת. אוסטאורדיונקרוזיס קשור לכאב ותחלואה, הינו קשה לטיפול, ולעיתים קרובות דורש כריתה כירורגית ושחזור אזורי הטיפול. הערכות השכיחות של אוסטאורדיונקרוזיס נעות בין 15-2 אחוזים. למרות שקיים קשר בין התערבויות דנטליות כירורגיות כגון עקירות או הליכים אחרים שבהם מתקיימות מניפולציות של העצם או הרקמה הרכה לבין התפתחות של אוסטאורדיונקרוזיס לאחר הקרנות, לא ידוע האם התערבות דנטלית טרום הקרנות קשורה לשיעורים נמוכים יותר של אוסטאורדיונקרוזיס לאחר הקרנות.

מטרה

סקירה שיטתית זו נערכה על מנת לבחון האם התערבות דנטלית הכרוכה במניפולציה של עצם או רקמות רכות לפני הקרנות קשורה לשיעורים נמוכים יותר של אוסטאורדיונקרוזיס של הלסת בחולים עם סרטן הראש והצוואר.

המחברים בדקו מחקרים רלוונטיים מ-MEDLINE, Embase ו-Cochrane Library, כולל מחקרים תצפיתיים שפורסמו מ-2007 עד 2021 וכללו מבוגרים שעברו התערבות דנטלית לפני הקרנות עבור סרטן הראש והצוואר. הם העריכו את ודאות הראיות על ידי שימוש בגישת הדירוג של ההמלצות, הפיתוח והערכה. מודלים של אפקטים אקראיים שימשו לחישוב אומדני סיכונים יחסיים ויחסי סיכונים מאוחדים. כאשר מטה-אנליזה לא הייתה אפשרית, דווחו מדדים ברמת המחקר של קשר וסיכומים של העדויות. בסקירה נכללו 22 מחקרים. מהאנליזה המאוחדת, הלא מותאמת, נראה כי למתרפאים שעוברים עקירות טרום- הקרנות עשוי להיות סיכון מוגבר של 55 אחוזים לחוות אוסטאורדיונקרוזיס. ממצאים עבור פרוצדורות אחרות שנערכו לפני ההקרנות המכוונות לטיפול בעצמות או ברקמות הסתמכו על מחקרים תצפיתיים מוגבלים, עם ראיות בוודאות נמוכה או נמוכה מאוד.

מסקנות

לדברי החוקרים, קיימות עדויות בוודאות נמוכה מאוד המצביעות על כך שמטופלים עם סרטן הראש והצוואר הזקוקים להתערבות דנטלית טרום- הקרנות עשויים להיות בסיכון מוגבר לפתח אוסטאורדיונקרוזיס בהשוואה לאלו שלא עברו טיפולים כאלו. ההשלכות המעשיות של המחקר הן כי שמירה על בריאות הפה האופטימלית עשויה לסייע בהפחתת הצורך בטיפול דנטלי דחוף לפני הקרנות, ובכך להפחית את הסיכון לאוסטאורדיונקרוזיס ולצמצם את העיכוב בטיפול האונקולוגי בחולים עם סרטן הראש והצוואר.

Urquhart O, DeLong HR, Ziegler KM, et al. Effect of preradiation dental intervention on incidence of osteoradionecrosis in patients with head and neck cancer: A systematic review and meta-analysis. JADA 2022. doi.org/10.1016/j.adaj.2022.06.003