מחברי המאמר כותבים על קו סיוע וירטואלי לבריאות הפה לתקופת הקורונה שהוקם על מנת לספק ייעוץ ומיון לבני אדם עם שאלות ודאגות בנושאי רפואת השיניים. מטרת צעד זה במהלך המגיפה הייתה למנוע ממתרפאים את הצורך לחיפוש אחר טיפול אישי מיותר במחלקות המיון ובמרפאות של רפואה דחופה, במיוחד בתקופה בה מרפאות השיניים נסגרו או הוגבלו לאספקת טיפולי בריאות פה דחופים וחיוניים בלבד. זאת על רקע העובדה, כי בחודש מרץ פרסם האיגוד הדנטלי האמריקני (ADA) הנחיה, כי על מרפאות השיניים להגביל את השירותים הניתנים לטיפולים דחופים בלבד. ההנחיה קבעה, כי כל חברי הצוות הקליני ברפואת השיניים שייכים למקצועות הסיכון הגבוה ביותר לחלות בנגיף בשל החשיפה למחלה והמגע הקרוב לאחרים, ולכן יש לדחות את כל שירותי מרפאות השיניים האלקטיביים ואלה אשר אינם נחשבים לטיפולי חירום.

מטרה

חברי הסגל של בית הספר לרפואת השיניים באוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל שבארצות הברית פיתחו את הקו הדנטלי הווירטואלי של קרוליינה לבריאות הפה והשיניים באמצעות מערכת לשיפור האיכות, אשר כללה משוב מטעם חברי סגל הפקולטה ואנשי הצוות. התהליך כלל הקמת תשתיות (טלפון, וידאו, פרוטוקולים, הפניות, תיעוד), כוח אדם (תזמון, אימון, כיול), ותקשורת פנימית וחיצונית. המסגרת לשיפור איכות השרות התבססה על השימוש במחזור של סדרת הפעולות תכנון-פעולה-לימוד (PDSA), שפותח בעבר על מנת להנחות את תהליך הפיתוח וההטמעה של הפרויקט הנוכחי. במהלך שלב זה, היו מעורבים בתהליך קבוצות תכנון ליבה המורכבות מאנשי הסגל של הפקולטה לרפואת השיניים, יחד עם מומחים לפיתוח תכניות לימודים של פרקטיקות טֵלֵדֵנטָליות, מומחים ברפואת הפה, בבריאות הציבור ובטכנולוגיות מידע. צוות גדול יותר עם מומחיות בתחום טיפולים קליניים והיגיינת הפה, תזמון, מיון ואופרציה הצטרפו לביצוע מחזור ה-PDSA. במהלך הפעילות זוהה הצורך לשינויים במערכות, כולל פיתוח תשתיות ברות קיימא.

מחברי המאמר אספו בדיעבד מידע לשם הערכה תיאורית של הפעולות, אשר בוצעו במסגרת הקו הדנטלי בחודש הראשון לקיומו. בתקופה זו נענו 337 שיחות טלפון, מהן 65 (19 אחוזים) היו על רקע מנהלי ו-272 (81 אחוזים) היו קשורות לבעיות הקשורות לבריאות הפה והשיניים. הסיבה השכיחה ביותר להתקשרות למוקד הייתה כאב שיניים (54 אחוזים). מערכת המיון ורופאי השיניים שהיו זמינים, הפנו 107 מתוך 175 המתקשרים (61 אחוזים) למרכז לטיפול דנטלי דחוף של בית הספר לרפואת השיניים. מתוך 79 המתקשרים שקיבלו ייעוץ טלפוני מהרופאים הוירטואליים, 33 (42 אחוזים) לא היו זקוקים למעקב נוסף, ושבעה (תשעה אחוז) היו זקוקים לשיחת טלפון עוקבת.

בסך הכל הופנו ארבעה מתרפאים שהתקשרו למרפאות שיניים קהילתיות, וארבעה הופנו למחלקת מיון. קו הסיוע הדנטלי הושק במהירות והשתפר באמצעות המחזורים של שיפור האיכות, וסיפק שירותים חיוניים של רפואת השיניים הקהילתית. התהליך פתר חששות מסוימים של מתרפאים, מבלי הצורך לפנות לקבלת טיפול דחוף או למסגרות של מחלקות החירום. ההשלכות המעשיות של הפעולה היזומה המתוארת הן כי הצרכים העולים בתקופת המגיפה יכולים להגביר את ההתפתחות והשימוש בשיטות טיפול טֵלֵדֵנטָליות.

Weintraub JA, Quinonez RB, Thompson Smith AJ, et al. Responding to a pandemic development of the Carolina Dentistry Virtual Oral Health Care Helpline. J Am Dent Assoc 2020; 151(11): 825-834