המכשיר בעל טכניקת ה-RFA (Resonance Frequency Analysis) אשר מאפשר מדידת יציבות השתל על גבי צג דיגיטלי. המכשיר נוח לשימוש, מאפשר וידוא יציבות ראשונית טובה של השתל לפני העמסה מידית ומעקב יציבות שתל לאורך שנים. המכשיר מגיע יחד עם טיפים הניתנים לסיטרול ועם מטען.

עלות: 7,700 ₪ + מע"מ או ברכישת 150 שתלים ניתן לקבל את המכשיר ללא עלות נוספת
לפרטים נוספים על המערכת ניתן לפנות לחברת דיבידנט משווקת MIS בטלפון 03-6353539