מחברי המאמר מציינים, כי המונח "תחלואה נלווית" מוגדר כקיומה של מחלה כרונית נוספת לצד מחלה ראשונית ואילו המונח "ריבוי תחלואה" משמש כאשר לאדם יש שתי מחלות כרוניות או יותר, אך הנוכחות של מחלות כרוניות בפה אינה נכללת בו. מחלת החניכיים הינה אחד מהמצבים הכרוניים הדלקתיים הנפוצים אשר אינם מדבקים והמחקר העולמי של נטל המחלות מדווח כי ברחבי העולם כ-50 אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים ממחלת חניכיים קלה עד מתונה ו-10 אחוזים סובלים ממחלה חמורה. בקרב בני אדם מעל גיל 50, השכיחות של מחלת חניכיים חמורה מוערך אף ב-25 אחוזים. מחלת החניכיים גורמת הן לתגובה דלקתית והן לתגובה חיסונית מקומית ומערכתית וקשורה לעלייה בספירת תאי הדם הלבנים, חלבון תגובתי-C, פיברינוגן, מולקולות של הידבקות תאים וציטוקינים פרו-דלקתיים. מעבר חיידקי הפה ומתווכים פרו-דלקתיים מהנגעים בחניכיים עשויה להחמיר תהליכים דלקתיים באיברים אחרים. כמו כן, ידועים גורמי סיכון משותפים למחלות החניכיים ומחלות מערכתיות (למשל, גיל מבוגר, מין זכר, עישון) וזוהו וריאנטים גנטיים משותפים, מצב המצביע על פוטנציאל לקיום של מסלולים פתופיזיולוגיים משותפים. ישנם גורמים רבים שעלולים ליצור סיכונים בריאותיים ולהשפיע על הבריאות ומחלות שונות עשויות לחלוק את אותם הסיכונים הבריאותיים הבסיסיים, כגון גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים והתנהגותיים כמו גם גורמים כלכליים ותרבותיים. כמו כן, יש לשקול את ההשפעה של גורמים סוציו-דמוגרפיים, כלומר, מצב סוציו-אקונומי (SEP) רמת השכלה, הכנסה, תעסוקה עוני וגיל.

 

מטרה

 

במחקר זה נבדק באם מחלות מתרחשות במקביל עם מחלת החניכיים ואלו מחלות אלו, על מנת להעריך את השכיחות של תחלואה נלווית וריבוי תחלואה ולזהות דפוסים ופרופילים של התחלואה והשפעתם של מצבים אלו וגורמים דמוגרפיים ושל אורח חיים לזיהוי קבוצות שונות של מתרפאים עם ריבוי תחלואה. החוקרים יצרו מאגר מידע מהמרכז האקדמי לרפואת השיניים באמסטרדם (ACTA), המכיל מידע על 37,801 בני אדם בוגרים בנושאים כגון דמוגרפיה גיל, מין, מיקום סוציו-אקונומי וגורמי אורח החיים של עישון, שימוש באלכוהול ושימוש בחומרים ממכרים ומחלות החניכיים ומחלות מערכתיות.

הערכת מחלת החניכיים התבססה על מידע קליני, תוך שימוש בקודי תביעה, ונתוני המחלות המערכתיות נגזרו מההיסטוריה הרפואית שדווחה באופן עצמאי. לניתוחים הסטטיסטיים המותאמים לגיל, מין, SEP, עישון, שימוש באלכוהול ושימוש בחומרים ממכרים נעשה שימוש בניתוחי רגרסיה לוגיסטית וניתוח אשכולות. בני אדם עם מחלת החניכיים סבלו לעתים קרובות יותר ממחלה אחת או מחלות מרובות. יחס הסיכויים המותאם עבור חולים במחלת החניכיים עם עד ארבע מחלות מערכתיות נע בין 1.46 לבין 1.20. נמצא שהופעה של מחלת החניכיים קשורה עם מספר מחלות מערכתיות ושכיחות גבוהה יותר של תחלואה מרובה. החוקרים מציינים את קיומם של ארבעה אשכולות: אשכול 1 הוגדר כקבוצה עם בריאות של החניכיים ובריאות מערכתית ואילו אשכול 4 כחולים במחלת החניכיים אשר אינם סובלים ממחלות מערכתיות כלשהן. בני אדם באשכול 1 היו בגיל הנמוך ביותר (44.9 [SD: 15.5]) ובעלי השכיחות הנמוכה ביותר של גורמי אורח החיים, כולל עישון (13.6 אחוזים) ושימוש באלכוהול (3.9 אחוזים). אשכולות 2 ו-3 הכילו גם את מחלת החניכיים והיו להם מספר מחלות מערכתיות שונות. אשכול 2 הכיל 34.5 אחוזים מבני אדם עם מחלת החניכיים והיו להם בעיקר מחלות בדרכי הנשימה, מערכת החיסון ומערכת העיכול. אשכול 3 הכיל 45.9 אחוזים מבני אדם עם מחלת החניכיים והיו להם בעיקר מחלות קרדיו-מטבוליות. באשכול 2 הייתה השכיחות הגבוהה ביותר של נשים (63.1 אחוזים) והשכיחות הגבוהה ביותר של מעשנים (23.8 אחוזים) ומשתמשי חומרים ממכרים (8.9 אחוזים). אשכול 3 כלל בני אדם בגיל הגבוה ביותר (63.5 [SD: 11.9]), בעלי השכיחות הגבוהה ביותר של משתמשי אלכוהול (17.7 אחוזים) ובעלי השכיחות הנמוכה ביותר של משתמשי חומרים ממכרים (3.8 אחוזים).

 

מסקנות

 

לדברי החוקרים, המחקר מצביע על כך שבני אדם עם מחלות החניכיים לעיתים קרובות יותר סובלים מתחלואה נלווית וריבוי תחלואה. נוכחות אשכולות ברורים מעידה על חפיפה בפתו-פיזיולוגיה בין סוגים מסוימים של מחלת החניכיים לבין מחלות סיסטמיות ספציפיות. לכן, מחלת החניכיים עשויה להיחשב כחלק מתחלואה מרובה וכאחת המחלות המערכתיות המתרחשות במקביל בקבוצות מסוימות של בני אדם.

 

Beukers NGFM, Su N, van der Heijden GJMG, Loos BG. Periodontitis is associated with multimorbidity in a large dental school population. J Clin Periodontol 2023; 50: 1621-1632