מחברי המאמר מציינים כי מניעת אובדן העצם השולית (MBL) חשובה להימנעות חשיפה של משטחי שתלים מחוספסים (שהינם אידיאליים לאוסאואינטגרציה) לסביבת הפה. היווצרות ביופילם אורלי על אזורים קשים אלו ונוכחות גורמי סיכון שונים הן מקומיים והן של המאכסן עלולה לעורר התפתחות מחלה סביב השתל. בעבר הוצעו מספר גורמים המשפיעים על אבדן העצם אותם יש להבין. הוצע כי קיימת השפעה לרכיב האבטמנט בתותבת או לעיצוב הרכיב הטרנס מוקוזי על הרקמה הרכה סביב השתל ואובדן העצם.

על פי סקירה שיטתית שנערכה לאחרונה, נראה שלזווית שבין האבטמנט לשתל יש קשר למחלה סביב שתלים. זווית שמעל 30° הציגה שכיחות גבוהה יותר של פרי-אימפלנטיטיס ו-MBL בהשוואה לזווית שהינה <30°. סקירה שיטתית נוספת עם מטה-אנליזה הראתה שעיצוב אבטמנט צר גרם לפחות אובדן העצם עם הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית, אך לא ניתן היה לראות השפעה על הרקמות הרכות. לדעת החוקרים, העדר ראיות זמינות מספיקות בנושא זה מצדיק ביצוע מחקרים חדשים על ההשפעה הפוטנציאלית של שינויי צורה של האבטמנט על מצב הרקמה סביב השתל. מחקר כזה עשוי להבהיר אם גובה האבטמנט או צורתו משפיעים על שינויים ברמת העצם סביב השתל.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נועד לנתח את ההשפעה של אבטמנט בגובה 3 מ"מ עם צורות שונות (אבטמנט גלילי לעומת רחב) על שינויים ברמת העצם השולית (איבוד עצם או רמודלינג של עצם). כמטרות משניות נחקרו ההשפעה של צורת האבטמנט על הצלחת השתלים, עומק הכיסים (PPD) ודימום בעת בדיקה (BoP). החוקרים בחרו מתרפאים בעלי אזור מחוסר שיניים באופן חלקי, בו קיים צורך לשיקום קבוע שכלל תותבות הנסמכות על שני שתלים בלסת התחתונה או בלסת העליונה. השתלים הוחדרו לעומק של 1 מ"מ תת-קרסטילית לשם ריפוי ואוסאואינטגרציה. בניתוח בשלב השני, הוצב באופן אקראי מבנה אבטמנט בגובה שלושה מ"מ, עם שתי צורות שונות: אבטמנט גלילי (קבוצה גלילית) ואבטמנט רחב (קבוצה רחבה). שינויים ברמת העצם השולית נמדדו באמצעות צילום רנטגן פרי-אפיקלי מקביל במיקום האבטמנט, במיקום התותבת הסופית, וב-1, 3, 6 ו-12 חודשים לאחר ההעמסה. PPD ו-BoP נמדדו גם בביקורי הבקרה. במחקר נכללו 64 שתלים ב-25 מתרפאים.

נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בשינויים ברמת העצם. קבוצת האבטמנט הגלילי הציגה בממוצע פחות רמודלינג של העצם השולית (MBR) ואובדן העצם השולית (MBL) מאשר קבוצת האבטמנט הרחב. יתרה מכך, הקבוצה הגלילית הראתה פחות BoP באופן משמעותי.

 

מסקנות

 

לדברי מחברי המאמר, לצורת האבטמנט הייתה השפעה משמעותית על השינויים רמת העצם השולית במהלך 12 החודשים הראשונים. האבטמנט הגלילי גרם לפחות MBR ו-MBL מאשר הרחב. מחקרים קליניים נוספים הכוללים מעקבים ארוכים יותר וניתוח שינויים אחרים באבמנט נחוצים על מנת לשפר את ההבנה לגבי האופן שבו אבטמנט עשוי להשפיע על יציבות הרקמות סביב השתל.

 

Bernabeu-Mira JC, Peñarrocha-Diago M, Viña-Almunia J, et al. Influence of abutment shape on peri-implant tissue conditions: A randomized clinical trial. Clin Oral Impl Res 2023; 34: 1015-1024