מחברי המאמר מציינים, כי היציבות העיקרית של שתלים דנטליים מוגדרת על ידי היציבות הביומכנית המתקבלת בעת החדרת השתל. היציבות המשנית מתרחשת מאוחר יותר, ותלויה בהליך האוסאואינטגרציה, כלומר תהליך יצירת העצם בממשק השתל והעצם. במחקרי מעבדה הוצעו טיפולים בלייזר ברמה נמוכה (LLLT) או פוטוביומודולציה (PBM), כשיטה שניתן להשתמש בה על מנת לשפר את תהליך הסִיקֵטְרִיזָציָה (התכווצות של רקמה סיבית שנוצרה באתר פצע על ידי פיברובלסטים, להקטנת גודל הפצע) של העצם על ידי הפחתת זמן הריפוי של האוסאואינטגרציה, אך ניסויים קליניים אקראיים לא אישרו יכולות אלו. PBM מורכב מטיפול בלייזר בצפיפות אנרגיה נמוכה ו/או באור LED, כך שאינו מייצר חום. על מנת לגרום להשפעות פוטוכימיות ולעורר שכפול של תאים, ישנו ספקטרום רחב במונחים של אורכי גל, החל מאדום לאינפרא אדום (1100-600 ננומטר), עם זאת, לא קיימת הנחיה ספציפית להשגת התוצאות הטובות ביותר לשם ריפוי במצבי אוסאואינטגרציה.

מספר שיטות קליניות הזכירו את השימוש בטכניקות פולשניות למדידת היציבות של שתלים דנטליים, כגון מדד טורק ההסרה או אנליזה היסטולוגית מורפומטרית. עם זאת ה-Periotest וניתוח תדירות התהודה (RFA) נמצאים בשימוש לעתים קרובות יותר. מדידות אלו מתבצעות באמצעות מכשירים ספציפיים עם טרָנסדיוּסֵר או "יתד חכם", המוכנס לתוך השתל או האבטמנט כדי למדוד ולכמת את יציבות השתל. רמת יציבות השתל (ISQ) מוצגת באמצעות סולם מספרי מ-0 ל-100, והוא מתורגם מעוצמת תדר של 8500-3500 הרץ. ערכי ISQ גבוהים יותר מביאים ליציבות ממוצעת גבוהה יותר.

 

מטרה

 

הניסוי הקליני הנוכחי נערך על מנת להעריך את ההשפעה של פוטוביומודולציה בלייזר דיודה 808 ננומטר על יציבות השתל באמצעות מדידות RFA ואת ההשפעה של פוטוביומודולציה בלייזר דיודה 660 ננומטר על מצב הדלקת והריפוי לאחר ניתוח השתל. החוקרים בדקו 40 שתלים דנטליים שהוחדרו ל-13 מתרפאים. השתלים היו מחולקים באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצת הבדיקה (פוטוביומודולציה +) עברה שני מפגשים של טיפולי פוטוביומודולציה באמצעות לייזר דיודה משולב של 630 ו-808 ננומטר, הראשון שבהם לאחר הניתוח, והשני שבעה ימים לאחר ההליך הניתוחי. קבוצת הביקורת (פוטוביומודולציה -) קיבלה טיפול של סימולציה בלייזר. רמת היציבות של השתל (ISQ) נקבעה מייד לאחר ההליך הניתוחי, ו-7 ימים, 4 ו-8 שבועות לאחר מכן. דלקת לאחר הניתוח הוערכה בהתאם לקריטריונים שתוארו על ידי Bloemen ו-Cols והריפוי חושב באמצעות מדד הריפוי (HI). לא נמצאו הבדלים במונחים של הערכים הממוצעים של יציבות השתל בין קבוצת הבדיקה לבין קבוצת הביקורת לאורך זמן. רק שניים מהשתלים (18.2 אחוזים) מהקבוצה ללא פוטוביומודולציה סווגו עם אינדקס הריפוי המקסימלי (HI=5) ואילו בקבוצה שעברה טיפול פוטוביומודולציה תשעה שתלים (45 אחוזים) סווגו עם המדד הנ"ל. נקבע באמצעות רגרסיה לוגיסטית, כי אי היישום של הלייזר (בקבוצת פוטוביומודולציה -) גרם ל-OR של 4.333 פעמים במדדי הדלקת.

 

מסקנות

 

מחברי המאמר מסכמים, כי יישום לייזר אינפרא אדום 808 ננומטר לרקמת העצם ו-630 ננומטר לרקמת הרירית בשני מפגשים עשויים להיחשב כדרך יעילה להפחתת דלקת ולשיפור ריפוי מוקדם. כדי לאשר תוצאות אלו, יש לדעתם צורך במחקרים נוספים.

 

Camolesi GCV, Somoza-Martín JM, Reboiras-López MD, et al. Photobiomodulation in dental implant stability and post-surgical healing and inflammation. A randomized double-blind study. Clin Oral Impl Res 2023; 34: 137-147