עששת הגיל הרך (ECC) היא אחת המחלות הכרוניות הנפוצות ביותר הניתנות למניעה בקרב ילדים ברחבי העולם. המרכז הלאומי לסטטיסטיקה של בריאות מדווח כי 21.4 אחוזים מהילדים בארצות הברית בגילאי שנתיים עד חמש שנים סובלים מעששת, כאשר שיעור המחלות הגבוה ביותר הינו בקרב ילדי מיעוטים ובעלי הכנסה נמוכה. עששת הגיל הרך עלולה להתקדם במהירות אם אינה מטופלת, וגורמת לכאבים, זיהומים ואשפוזים ודרישה לטיפול בהרדמה כללית, מה שעלול להוביל לעליה בעלויות בריאות הפה, אובדן ימי לימוד לילדים ואיבוד ימי עבודה להורים. לפיכך, עששת הגיל הרך משפיעה הן על בריאות הילד הבודד והן על החברה הכוללת. סקר ההוצאה הרפואית משנת 2010 בארצות הברית מצא כי עלויות טיפולי השיניים עלו על 1.55 מיליארד דולר לילדים מתחת לגיל חמש שנים. שינוי תמריצים לעידוד מניעה עשוי להקל על תהליך המחלה היקר והכואב הזה.

טיפול באיטום חריצים וחרירים (PFS) בשיניים טוחנות קבועות הינה שיטה מבוססת היטב למניעת עששת באתרים אלו, ובאפקטיביות של 71 אחוזים. בסקירת Cochrane משנת 2017 של 15 מחקרים, הגיעו החוקרים למסקנה כי טיפול באיטום חריצים וחרירים מבוסס שרף על פני השטח הסיגריים של שיניים טוחנות קבועות הפחית את הסיכון להתפתחות עששת בקרב צעירים. למרות שפעולות איטום כאלו של שיניים טוחנות קבועות מומלצות על ידי האקדמיה האמריקאית לרפואת שיניים לילדים (AAPD) והאיגוד האמריקני לרפואת השיניים, נותר חוסר ודאות לגבי השימוש בהם בשיניים הנשירות. בהתבסס על עדויות מוחלטות, ממליץ איגוד השיניים האמריקני על טיפול באיטום חריצים וחרירים לטוחנות נשירות בילדים, כאשר נקבע כי השן או המתרפא נמצאים בסיכון לפתח עששת. במחקר שנערך בשנת 2019 על 1,352 שיניים טוחנות נשירות, נמצא כי איטום טוחנות אלו בילדים בסיכון גבוה קשור לסיכוי מופחת וזמן ארוך יותר להתפתחות עששת חרירים וחריצים.

מחברי המאמר מציינים, כי למרות שחשיבות המניעה ברורה, החזר הטיפול באיטום חריצים וחרירים בטוחנות נשירות לרוב אינו מכסה את העלויות הקליניות הכרוכות בטיפולים מונעים אלה. למיטב ידיעתם, מחקרים קודמים לא העריכו את העלות-תועלת של טיפול באיטום חריצים וחרירים בטוחנות נשירות על בסיס נתונים אמפיריים. מספר מחקרים תיאורטיים השתמשו במודלים המשווים עלות תמידי לעומת הימנעות מאיטום טוחנות נשירות ומצאו שאיטום תמידי של השיניים הטוחנות האלו מפחית את הצורך בטיפולי שיניים לאחר מכן וכי איטום כל הטוחנות הנשירות בקרב כל הילדים, ללא קשר לסיכון לעששת, ייקר את העלויות. במחקר הנוכחי משתמשים המחברים במודל החלטות על מנת להעריך את העלות-תועלת של טיפול באיטום חריצים וחרירים בטוחנות נשירות של ילדים בסיכון גבוה לפתח עששת, על בסיס נתונים שנאספו מבדיקת תרשים רטרוספקטיבית במחלקת רפואת השיניים בבית החולים לילדים בבוסטון.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לאמוד את האפקטיביות של טיפול באיטום חריצים וחרירים במניעת עששת ועיכוב הופעת עששת בקרב ילדים בסיכון גבוה להתפתחות עששת ולאמוד את העלות הכוללת והמחיר.

המחברים בחנו את היעילות של טיפול איטום חריצים וחרירים בשיניים טוחנות נשירות על ידי השוואת טוחנות שעברו איטום וטוחנות בלתי אטומות במרפאת השיניים. אוכלוסיית המחקר שהייתה במעקב במשך חמש שנים כללה 390 ילדים, בהם נבחנו 1,884 שיניים טוחנות נשירות. הילדים בקבוצת הטיפול באיטום חריצים וחרירים (n=188) ייצגו 28 אחוזים מהטוחנות הנחקרות ,(n=533) מתוכן 44 אחוזים (n=233) טופלו בתחילה במרפאת חוץ. הילדים בקבוצה ללא טיפולי איטום (n=202) יצגו 72 אחוזים מהטוחנות הנחקרות (n=1,351), מתוכן 88 אחוזים (n=1,183) טופלו בתחילה במרפאת חוץ.

החוקרים השתמשו במודל רגרסיה של אפקטים מעורבים על מנת לאמוד את ההסתברות להתפתחות עששת וכן השתמשו באמצעים מוגבלים על מנת להעריך את מספר השנים ללא עששת עבור טוחנות עם נגעי עששת ובאילן החלטות כדי לטפל באי וודאות עקב כישלון בטיפול באיטום חריצים וחרירים ולחזות את הערך הצפוי הקשור לכל אסטרטגיה, ולהעריך את יחס העלות-תועלת המצטברת באמצעות שיעור חיסכון של שלושה אחוז להתאמת העלות והתוצאות העתידיות לערך הנוכחי. במשך חמש שנים, עלות הטיפול הייתה 90 דולר לטוחנות ללא איטום ו-75 דולר לטוחנות אטומות. טוחנות ללא איטום נותרו ללא עששת במשך 4.32 שנים, לעומת 4.85 שנים בטוחנות עם איטום. עלות אפקטיביות הטיפול באיטום חריצים וחרירים הייתה דומיננטית, מה שהוביל לחיסכון של 25 דולרים לכל שנה נטולת עששת ולחיסכון כולל של 742 מיליון דולר למערכת בריאות השיניים בארצות הברית במשך חמש שנים.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי טיפול באיטום חריצים וחרירים קשור לחיסכון בעלויות ולעיכוב בהתפתחות העששת ויש לשקול אותו בקרב ילדים עם סיכון עששת גבוה. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי קובעי מדיניות צריכים לשקול מתן החזר כספי לטיפול באיטום חריצים וחרירים של שיניים טוחנות שירות בקרב ילדים הנמצאים בסיכון לעששת.

Halasa-Rappel Y, Archibald J, Miller P, et al. Pit-and-fissure sealants on primary molars are a cost savings. J Am Dent Assoc 2021; 152(10): 832-841