לדברי מחברי המאמר, מחקרים אחרונים הצביעו על שיעורי שכיחות גבוהים של בלאי שיניים עקב אֵרוזיָה בילדים (62 אחוזים), מתבגרים (57 אחוזים) ומבוגרים (97.9 אחוזים). מצב זה מצדיק לדעתם את זיהוי הגורמים הקשורים לבלאי לשם מניעת ההתרחשות וההתקדמות של פגיעה זו בשיניים. האבחנה הקלינית של בלאי מאֵרוזיָה רלוונטית במהלך גיל ההתבגרות, כאשר גורמי סיכון פוטנציאליים עשויים להיות שכיחים, כגון צריכה גבוהה יותר של משקאות קלים, הפרעות אכילה ושינויים התנהגותיים הקשורים לטיפול בפה. בנוסף, בהתחשב באורך החיים של השיניים הקבועות והאופי המתקדם של בלאי מאֵרוזיָה, האבחנה של מצב זה בקרב אוכלוסיות של צעירים ובשלבי השחיקה המוקדמים הינה חשובה מיוחד.

אחד הגורמים שעשויים להיות קשורים להתרחשות של בלאי מאֵרוזיָה היא שיטות ההיגיינה של הפה. לטענת המחברים קיימת השפעה משותפת בין תהליכי אֵרוזיָה לבין אָבּרָזיָה (שחיקת השיניים), מכיוון שכאשר הזגוגית מתרככת כתוצאה מאֵרוזיָה, היא אף מושפעת יותר על ידי גורמים מכניים, כגון אָבּרָזיָה, וכתוצאה מכך נוצר אובדן גדול יותר של הרקמות הקשות בשיניים. בנוסף למשתנים הקשורים לאדם, כגון שיטת הצחצוח, הכוח המושקע, הזמן והתדירות, נחקרו בעבר גם גורמים הקשורים למשחת השיניים (יכולת האָבּרָזיָה) ומברשת השיניים (סוג המברשת, הצורה המעוגלת של קצות זיפי המברשת וקשיות הזיפים). במובן זה, קשיות מברשת השיניים הוצעה כגורם פוטנציאלי הקשור לשכיחות בלאי מאֵרוזיָה. רק שלושה מחקרי חתך העריכו את הקשר בין קשיות הזיפים לבין בלאי מאֵרוזיָה. במחקר אחד שכלל 404 בני אדם בהודו בגילאי 55-16 שנים נמצא קשר בין מברשות שיניים עם זיפים בעלי קשיות בינונית לבין תהליכי אֵרוזיָה ואָבּרָזיָה.

במחקר שנערך בסין באותה הדרך, נעשתה הערכה של 720 משתתפים בני 74-36 שנים והוכח כי קיימת סבירות גבוהה יותר לחשיפת הדנטין בשל בלאי שיניים בקרב אלה שהשתמשו במברשת שיניים עם זיפים קשים. מצד שני, במדגם נוחות שנערך בקרב ילדים ובני נוער בברזיל, לא נמצא קשר בין קשיות הזיפים לבין בלאי מאֵרוזיָה. החוקרים מציינים כי למיטב ידיעתם, לא קיים מחקר המתייחס לסוגיה זו במדגם מייצג המבוסס על אוכלוסיית מתבגרים.

מטרה

בהתחשב בקיומן של ראיות מועטות בנושא זה, נועד המחקר הנוכחי לברר את הקשר בין קושי זיפי מברשת השיניים לבין הופעת בלאי מאֵרוזיָה בקרב מתבגרים בגילאי 19-15 מדרום ברזיל. המחברים שיערו כי מתבגרים שהשתמשו במברשות שיניים עם זיפים קשים יותר יושפעו יותר מבלאי מאֵרוזיָה מאשר אלה שהשתמשו במברשות שיניים רכות יותר.

איסוף הנתונים למחקר הנוכחי כלל יישום שאלונים ובדיקה קלינית. שאלון אחד שכלל איסוף מידע סוציו-דמוגרפי (מין, גיל ומעמד סוציו-אקונומי) נשלח אל ההורים/ האפוטרופוסים החוקיים, ואילו השני הוחל על תלמידים ובאמצעותו נאספו נתונים לגבי הרגלי ההיגיינה של הפה (תדירות צחצוח שיניים, צחצוח שיניים לאחר הארוחות וכן קשיות זיפי מברשת השיניים) והרגלי תזונה (תדירות צריכת משקאות קלים, פירות לימוניים ומיץ פירות). כל השיניים הקבועות שבקעו הוערכו מבחינה קלינית לאחר ניקוי וייבוש וסווגו לפי שיטת הבדיקה הבסיסית לבלאי מאֵרוזיָה על ידי שני בודקים מכוילים. הקשר בין המשתנים הקשורים והשכיחות לבין בלאי מאֵרוזיָה הוערך באמצעות מודלים של רגרסיה.

יחסי שכיחות ומרווחי הביטחון שלהם הוערכו. בסך הכול נכללו במחקר 1,197 מתבגרים (שיעור השתתפות 72.3 אחוזים). השכיחות הכוללת של בלאי מאֵרוזיָה עמדה על 57 אחוזים. המודל הסופי הראה כי למשתמשים במברשות שיניים עם זיפים רכים או בינוניים הייתה שכיחות גבוהה יותר של בלאי מאֵרוזיָה מאשר למשתמשים במברשות שיניים עם זיפים רכים במיוחד, גם לאחר ההתאמה עבור קו-פקטורים חשובים.

מחברי המאמר מסכמים, כי מחקר זה מצא קשר משמעותי אך חלש מאוד בין קשיות זיפי מברשת השיניים לבין בלאי מאֵרוזיָה בקרב מתבגרים בברזיל. לדעתם, בהתחשב בעיצוב החתך של המחקר ובכך שנמצא קשר כלשהו אפילו באוכלוסייה כה צעירה, הרי שמחקרים עתידיים בהם יעשה שימוש בעיצובים שונים ויכללו בהם קבוצות גיל שונות, עשויים להבהיר את הרלוונטיות הקלינית של ממצא זה.

Nunes de Oliveira Racki D, Donato Comim L, Dalla Nora A, et al. Is toothbrush bristle stiffness associated with erosive tooth wear in adolescents? Findings from a population-based cross-sectional study. Caries Res 2021; Aug 6. doi: 10.1159/000518889