מחברי המאמר מציינים כי סוכרת הינה בעיה בריאותית עולמית מרכזית. ההערכה היא כי 415 מיליון מבוגרים ברחבי העולם בגילאי 79-20 סובלים מסוכרת, כולל 193 מיליון שאינם מאובחנים. נטל מחלת הסוכרת הינו גבוה בכל העולם ובשנת 2019 הוצאות הבריאות העולמיות הקשורות לסוכרת נאמדו ב-760 מיליארד דולר למבוגרים בגילאי 79-20, וההוצאה לבריאות צפויה לעלות 825 מיליארד לדולר בשנה עד שנת 2030. למרות שמשאבים רפואיים רבים מושקעים בניהול ומניעה של מחלת הסוכרת, העומס הרפואי והסיבוכים הקשורים לסוכרת צפויים לעלות בעתיד.

מחלת החניכים אף היא הינה מחלה שכיחה ובשנת 2010 מחלת החניכים חמורה הייתה המצב הבריאותי השישי בשכיחותו, המשפיע על כ-11 אחוזים מבני האדם ברחבי העולם. מחלת החניכים היא מחלה דלקתית כרונית, המתחילה בהצטברות של ביופילם מיקרוביאלי (רובד) פתוגני סביב החניכיים. מצב זה של דיסביוזה מיקרוביאלית גורם לתגובות דלקתיות הרסניות כרוניות, המקיפות את הרקמות הרכות של השיניים עם השלכות דלקתיות מערכתיות. מספר מחקרים הצביעו על כך שלבני אדם הסובלים ממחלת החניכים יש סיכון מוגבר להופעת סוכרת.

מטרה

במחקר הנוכחי בדקו המחברים באם החלמה ממחלת החניכיים או התפתחות של מחלת החניכיים באוכלוסייה קשורים לסיכון שונה להופעת סוכרת. נתוני נבדקים שקיבלו בדיקת בריאות משנת 2002 ועד שנת 2007 התקבלו ממסד הנתונים הקבוצתי של בדיקות הבריאות של שירות ביטוח הבריאות הלאומי בקוריאה. במחקר לא נכללו חולים עם היסטוריה של מחלת הסוכרת. שינויים במצב מחלת החניכיים נקבעו משתי הבדיקות הבריאותיות הראשונות. משתתפי המחקר חולקו לארבע קבוצות בהתאם לשינויים במצב מחלת החניכיים: ללא מחלת החניכיים, החלימו ממחלת החניכיים, מחלת חניכיים מפתחת, ומחלת חניכיים כרונית. התוצאה שנבחנה הייתה התרחשות של סוכרת. בסך הכל נכללו במחקר 111,611 נבדקים שממצאיהם עברו ניתוח. במהלך מעקב חציוני של 9.10 שנים, התפתחה סוכרת ב-6102 נבדקים. יחסי הסיכון המותאמים (HRs) עבור התהוות סוכרת בקבוצות שונות של מחלות החניכיים בהתייחס לקבוצה ללא מחלת החניכיים היו כדלקמן: קבוצת מחלת החניכיים הכרונית = 1.096, קבוצת מחלת חניכיים מתפתחת = 1.073 והקבוצה שהחלימה ממחלת החניכיים = 1.019. הנבדקים שהחלימו ממחלת החניכיים היו בסיכון נמוך יותר להתפתחות סוכרת מאשר אלה שסבלו ממחלת החניכיים ממושכת, בעוד שאלה עם מצב התפתחות של מחלת החניכיים היו בסיכון גבוה יותר לסוכרת מאשר אלה שנותרו ללא מחלת החניכיים.

מסקנות

מחברי המאמר טוענים, כי השינוי שחל לאורך זמן במצב מחלת החניכיים קשור לסיכון להתפתחות סוכרת. לדבריהם, יש צורך במחקרי התערבות עתידיים על מנת לקבוע אם טיפול במחלת החניכיים עשוי למנוע אירועי סוכרת.

Park JH, Kim SH, Kim SJ, Kim JW. Recovery from chronic periodontal disease is associated with lower risk for incident diabetes. J Clin Periodontol 2022; 49: 862-871